Asiakirjat

Fingon strategia, ohjelma ja säännöt

Arvioinnit

Raportit

Linjaukset

Linjaukset ovat Fingon johdolla ja järjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittuja Fingon teemoihin liittyviä ohjenuoria, jotka ohjaavat päivittäistä vaikuttamistyötä. Linjaukset ovat pitkäjänteisempiä kuin yksittäisiin asioihin laaditut kannanotot, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin ja yhteisten kantojen viemisen eteenpäin tehokkaasti. Osa linjauksista on Kepan tai Kehyksen hallitusten hyväksymiä, koska ne on tehty ennen Fingon perustamista. Fingo päivittää niitä tarpeen mukaan.