Kuva varavirtalähteestä, jossa lukee Fingo Powerbank

Fingon kevätkokous 2021

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2021

Aika: ke 26.5.2021 klo 12.30 alkaen (huom. virallinen kevätkokous alkaa klo 15.00)
Paikka: Etäkokouksena, linkki lähetetään ilmoittautuneille. Kokous järjestetään teknisesti Tiivistämöllä Helsingissä, os. Sörnäisten rantatie 22.

Koko ohjelma on suomenkielinen. Kokouskutsut lähetetään jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin sekä yhdistyksen yleisosoitteeseen viimeistään 7.5. Jos haluat tarkistaa tai päivittää järjestösi yhteyshenkilön, laitathan viestin: paula.lounasheimo@fingo.fi.

Ilmoittautuminen

* Huom. aiemmasta poiketen kevätkokoukseen on sitova ennakkoilmoittautuminen su 23.5. mennessä. *

Ilmoitathan ystävällisesti osallistumisestasi alla olevasta linkistä ti 18.5.2021 mennessä. Ehdoton määräaika ilmoittautumisille on su 23.5.2021. Tämän jälkeen saapuneet valtakirjat eivät enää oikeuta osallistumaan kokoukseen äänivaltaisena edustajana.

Valtakirjat

Pyydämme ystävällisesti lähettämään skannatut/kuvatut valtakirjat osoitteeseen info@fingo.fi 18.5.2021 mennessä. Ehdoton määräaika valtakirjojen lähettämiselle on su 23.5.2021Valtakirjapohjan löydät tästä.

Ohjelma

Kevätkokouksen teemana on tulevaisuus ja kielenä suomi.

12.30 Fingo Lounge. Tule linjoille vaihtamaan kuulumisia muiden järjestöjen kanssa!

13.00 Key note -puhe: ”Tulevaisuuteen vaikuttaminen: haasta, kuvittele, toimi”. 
Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva johdattaa key note -puheessaan tulevaisuusajatteluun ja muutoksentekemiseen. Millaisia muutoksia on tällä hetkellä käynnissä, miten ottaa yllätykset huomioon ja miten rakentaa parempia tulevaisuuksia?

13.45 Tauko 5 min.

13.50 Video: jäsenjärjestöjen ajatuksia järjestötyön ja oman järjestön tulevaisuudesta 

13.55 Keskustelu järjestöjen työn tulevaisuudesta

14.30 Uusien jäsenjärjestöjen esittely

14.45 Tauko 15 min. Tauon aikana kerromme tulevasta Maailma kylässä -festivaalista.

15.00 Fingon vuosikokous. Asialistalla:

 • vaalivaliokunnan asettaminen
 • toimintakertomus 2020
 • tilinpäätös 2020
 • tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 • Fingon ohjelmaku vuosille 2022-2025

Asiakirjat

Toiminnanjohtajan kutsu
Kevätkokouskutsu
Valtakirjapohja
Esityslista
Pöytäkirja
Liite 3A Kokouskutsu
Liite 6A Vaalivaliokunnan kokoonpano
Liite 7A Toimintakertomus 2020
Liite 7B Toimintakertomus 2020
Liite 8A Tilinpäätös 2020
Liite 8B Tilinpäätös 2020
Liite 9A Tilintarkastajien lausunto
Liite 10A Ohjelmahaku 2022 – 2025
Etä-äänestysohje
Etäosallistumisohje
Jäsenjärjestöjen äänimäärät

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo Annual General Meeting, spring 2021

Time: Wednesday May 26, 2021 starting at 12.30 (Note: the official AGM begins at 3 p.m.)
Place: Online meeting, the links are sent to registrants. The AGM is streamed from Tiivistämö, address Sörnäisten rantatie 22, Helsinki.

All programme is held in Finnish. Invitations to the AGM are emailed to all contact persons and general email addresses of member organisations. If you wish to check or update your organisation’s contact person, please email paula.lounasheimo@fingo.fi

Registration

* NOTE: Unlike previously, there is a binding registration for the AGM. Please register on Sunday, May 23 at the latest. *

Please register for the meeting using the link below by Tuesday 18 May 2021. The absolute deadine for registration and sending proxies is Sunday 23 May 2021. Proxies received after this date will no longer entitle the holder to attend the meeting as a voting representative.

Proxies

Please send your scanned or photographed proxy to info@fingo.fi by May 18, 2021. An absolute latest deadline for proxies is Sunday May 23, 2021Please find a proxy template here.

Programme

The theme for this AGM day is future, and it is held in Finnish.

12.30 Fingo Lounge. Come meet and chat with other organisations!

13.00 Key note speech: futures expert Mikko Dufva from Sitra. Questions and discussion to follow.

13.45 Break 5 min.

13.50 Video: member organisations’ thoughts on the future of CSOs

13.55 Discussion on the future of CSOs

14.30 Presenting new members

14.45 Break 15 min. Information about the upcoming World Village Festival during the break.

15.00 Fingo Annual General Meeting. On the agenda:

 • decide upon the nomination of the election committee
 • present the Annual Report
 • present the financial statements and the auditors’ report
 • present Fingo’s program application for 2022-2025

Documents

Executive Director’s invitation
Notice of the Spring Meeting
Proxy template
Meeting agenda (in Finnish)
Minutes (in Finnish)
Annex 3A Notice of the Spring Meeting
Annex 6A Election committee (in Finnish)
Annex 7A Annual Report 2020 (in Finnish)
Annex 7B Annual Report 2020 (in Finnish)
Annex 8A Financial statements 2020 (in Finnish)
Annex 8B Financial statements 2020 (in Finnish)
Annex 9A Auditors’ report (in Finnish)
Annex 10A Program application for 2022-2025 (in Finnish)
Voting instructions
Remote participation instructions
Members’ number of votes

Lisätietoja

 • Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot Mika Välitalo

  Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.