Kuva: Bridge 47

Bridge 47 – Building Global Citizenship

Bridge 47 -hankkeessa tavoitteenamme on tukea ja edistää kansalaisyhteiskunnan työtä globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla.

Fingon koordinoimassa Bridge 47 -hankkeessa on mukana 15 järjestöä eri EU-maista ja ympäri maailmaa. Hanke keskittyy erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen 4.7. edistämiseen. Tavoitteen 4.7. tarkoitus on taata kaikille oppijoille sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat toiminnan kestävän kehityksen puolesta. Mielestämme tavoite 4.7. on välttämätön muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Uskomme, että globaali kansalaiskasvatus inspiroi ihmisiä muuttamaan maailmaa. Se myös kannustaa meitä pohtimaan ja kyseenalaistamaan omaa käsitystämme maailmasta, tekemään harkittuja päätöksiä sekä vaatimaan oikeudenmukaista ja reilua päätöksentekoa myös yleisemmin yhteiskunnassa.

Mitä Bridge 47 tekee?

Bridge 47 -verkosto tuo yhteen globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseen sitoutuneita toimijoita ympäri maailman. Luomme mahdollisuuksia verkoston jäsenille tavata, vaihtaa kokemuksia ja suunnitella yhteisiä toimia globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi.

Teemme vaikuttamistyötä kansallisesti, Euroopassa ja globaalisti sen puolesta, että globaali kansalaiskasvatus tunnistettaisiin välttämättömänä osana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tutkimme ja etsimme uudenlaisia keinoja tehdä yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on tehdä globaalia kansalaiskasvatusta tutuksi erityisesti niille, jotka eivät ole vielä sen parissa aiemmin toimineet.

Haluamme löytää uusia tapoja tehdä globaalia kansalaiskasvatusta. Tarjoamme kansalaisjärjestöille ympäri Euroopan mahdollisuuksia oppia ja kokeilla innovatiivisia tapoja tehdä globaalia kansalaiskasvatustyötä.

Suomessa Bridge 47 tarjoaa koulutuksia, järjestää tapahtumia ja vaikuttaa globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyvään päätöksentekoon.