Saavutettavuusseloste

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Fingo.fi -verkkosivustoa joka on julkaistu 19.5.2021.
Seloste on laadittu 13.5.2021.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten AA-tason vaatimuslista. Saavutettavuus huomioidaan myös jatkossa sivustoa kehitettäessä ja sisältöä päivitettäessä.

Saavutettavuuden tilan on arvioinut verkkopalvelun toteuttaja Avidly Oyj Siteimprove-palvelua apuna käyttäen.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

Sisältökuvista puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä (alt-tekstit)
Yllä olevat todetut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan 31.12.2021 mennessä.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Artikkeleiden, jotka on julkaistu välillä 24.9.2018 – 23.9.2019 sisältökuvista puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä (alt-tekstit) ja sivustolla on pdf-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia. Näihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Ei-saavutettava sisältö, jota sovellettava lainsäädäntö ei kata

Ennen 23.9.2018 julkaistujen artikkeleiden kuvien vaihtoehtoiset tekstit (alt-tekstit) puuttuvat ja pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia. Sovellettava lainsäädäntö ei kata näitä.

Lisätietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saat Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, viestintäjohtaja Salla Peltonen, puhelimitse +358 50 317 6710 tai sähköpostilla salla.peltonen@fingo.fi.

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Palautteen voit antaa Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, viestintäjohtaja Salla Peltonen, puhelimitse +358 50 317 6710 tai sähköpostilla salla.peltonen@fingo.fi. Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Jätä palaute verkkolomakkeella

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
P. 0295 016 000 (vaihde)