Joukko ihmisiä seisomassa ja venyttelemässä kädet ylhäällä.
Kuva: Markus Sommers.

Oppiminen

Fingon koulutuksissa ja oppimispalveluissa kartutat taitojasi reilumman ja kestävämmän maailman rakentamiseen. Koulutukset sopivat järjestöjen ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 

Fingo tarjoaa laadukasta ja innostavaa oppimista moniin tarpeisiin niin pienille kuin suurillekin järjestöille. Koulutustarjonnassa on kehitysyhteistyön, globaalin kansalaiskasvatuksen, vaikuttamisen, viestinnän ja järjestöjen uudistumiskykyä vahvistavia koulutuksia. 

Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, ja sisältö suunnitellaan vastaamaan erityisesti kansalaisjärjestöjen tarpeita. Koulutukset järjestetään pääasiassa joko verkossa (Zoom) tai lähitoteutuksena Fingon toimistolla Helsingissä. 

Fingon koulutukset ovat menetelmiltään käytännönläheisiä ja osallistavia. Niiden lähtökohtana ja onnistumisen mittarina on koulutuksen hyödyllisyys käytännön työlle ja tekemiselle. Opimme tekemällä ryhmätöitä ja harjoituksia sekä jakamalla kokemuksia, tietoa ja taitoja toistemme kanssa. Vertaisoppiminen on Fingon koulutuksissa tärkeä lähtökohta. Koulutukset tarjoavat myös hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden järjestöjen kanssa.   

Voit tutustua tuleviin Fingon koulutuksiin ja tapahtumiin koulutus- ja tapahtumakalenterissa. Kalenterista löytyy myös muiden järjestöjen tilaisuuksia.  

Fingon oppimislupaus: Lupaamme koulutuksiin osallistujille faktapohjaista, kokemuksellista, omaan työhön sovellettavaa ja innostavaa sisältöä vertaisoppimisen hengessä.  Jokaisella koulutuksella on lisäksi omat tavoitteensa, jotka kirjoitetaan auki koulutuskuvauksessa. Koulutuskohtaisten tavoitteiden toteutumista seurataan palautteen keräämisellä osallistujilta.  

Fingon tarjoamassa oppimisessa on neljä teemaa: laadukas kehitysyhteistyö, globaali kansalaiskasvatus, vaikuttamistyö ja viestintä sekä uudistumiskykyiset järjestöt. Fingolla on myös opetussuunnitelma nykyiselle ohjelmakaudelle.

Laadukas kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyön koulutukset antavat hyvän pohjan kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelulle ja toteutukselle. Kehitysyhteistyökoulutusten aiheina ovat muun muassa ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien suunnittelu, seuranta ja arviointi, kehitysyhteistyön tuloksellisuus sekä hankkeiden ja ohjelmien taloushallinto.  

”Sopivassa suhteessa käytäntöä ja teoriaa.”

– Osallistujapalaute

Globaali kansalaiskasvatus  

Globaalin kansalaiskasvatuksen koulutukset on tarkoitettu erityisesti globaalikasvatusta tekeville tai suunnitteleville järjestöille. Koulutusten aiheina ovat globaalikasvatuksen ja viestinnän arvot ja etiikka, kriittinen globaalikasvatus, hankkeiden suunnittelu, seuranta ja arviointi sekä globaalikasvatuksen tuloksellisuus.

”Superhyvät kouluttajat + uudet menetelmät.”

– Osallistujapalaute

Vaikuttamistyö ja viestintä

Vaikuttamistyön koulutuksiin ovat tervetulleita vaikuttamistyötä aloittelevat ja sitä jo pidempään tehneet järjestöt. Koulutusten aiheina ovat muun muassa vaikuttamistyön ja kampanjoinnin suunnittelu ja toteutus sekä vaikuttamisviestintä. 

”Erilaisten työkalujen esittely, kokemusten jakaminen. Kaiken kaikkiaan hyvin kattava koulutus.”

– Osallistujapalaute

Viestintäkoulutukset sopivat niin globaalikasvatusta, kehitysyhteistyötä kuin vaikuttamistyötäkin tekeville järjestöille. Osa koulutuksista on räätälöity järjestöviestinnän ammattilaisille, osa vasta-alkajille. Koulutusten teemoja ovat esimerkiksi sosiaalisen median tehokas käyttö järjestöviestinnässä, julkisen puhumisen taidot sekä eettinen viestintä.

”Huikean hyviä vinkkejä! Tweetdeck, analytiikka, twiitit, kaikki. Kiitos! Ja sopiva kesto.”

– Osallistujapalaute

Uudistumiskykyiset järjestöt

Nopeasti muuttuvassa maailmassa järjestöillä on oltava valmiuksia uudistua, jotta ne voivat olla aktiivisesti tekemässä globaalisti oikeudenmukaisempaa maailmaa. Uudistumiskykyyn kuuluvat esimerkiksi tulevaisuustaidot, kokeilukulttuuri, johtaminen ja varainhankinta.

”Monimutkaisilta vaikuttavat työkalut esitettiin selkeästi ja mielestäni tälle kohderyhmälle koulutuksen suunnittelu oli onnistunut hyvin. Arvostin sitä, että iso osa koulutusta oli tekemällä oppimista.”

– Osallistujapalaute