Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä ja keskustelee.
Kuva: Markus Sommers.

Verkostot ja työryhmät

Fingon verkostot ja työryhmät tarjoavat järjestöille ja aktiivisille kansalaisille mahdollisuuden innostavaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Tervetuloa mukaan rakentamaan reilumpaa maailmaa!

Kehitysyhteistyön verkostot ja työryhmät

Kehityspoliittinen työryhmä

Kehityspoliittinen työryhmä tarjoaa Fingon jäsenjärjestöille ja muille aktiivisille kansalaistoimijoille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa Fingon kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön. Työryhmä vaikuttaa Suomen ja EU:n kehityspolitiikan sisältöön ja rahoitukseen sekä seuraa Marinin hallituksen kehityspoliittisten linjausten toimeenpanoa. 

Kehityspoliittisen työryhmän alla jatkaa toimintaansa pitkään toiminnassa ollut gender ja kehitys -työryhmä ja viime keväänä perustettu ketterä kehitysrahoitus -työryhmä.

Yhteyshenkilö: Silla Ristimäki, silla.ristimaki@fingo.fi (ketterä kehitysrahoitus)

Kehitysyhteistyövaikuttamisen WhatsApp -ryhmä

Kehitysyhteistyövaikuttamisen WhatsApp -ryhmän kautta pyritään lisäämään yhteistyötä vaikuttamistyössä jäsenjärjestöjen ja Fingon välillä. Ryhmään on mahdollista liittyä täältä.

Yhteyshenkilö: Saana Yrjönen, saana.yrjonen@fingo.fi

Ohjelmatukijärjestöjen laatu- ja vaikuttavuustyöryhmä

Työryhmän tavoitteena on oppiminen ja kokemusten jakaminen ohjelmatukijärjestöjen kesken laadun ja tuloksellisuuden vahvistamiseksi.

Yhteyshenkilö: Senja Väätäinen-Chimpuku, senja.vaatainen@fingo.fi

Kestävän kehityksen verkostot ja työryhmät

Järjestöjen Agenda 2030 -työryhmä

Ryhmä on kansalaisjärjestöjen epämuodollinen Agenda 2030 -tiedonvaihtokanava. Se kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan mahdollisuuksista vaikuttaa Agenda 2030 -toimeenpanoon Suomessa, EU:ssa ja globaalisti. Toistuvia aiheita ryhmässä ovat olleet muun muassa vuosittaiset korkean tason poliittiset foorumit (HLPF), Suomen kansallinen Agenda 2030 -toimintasuunnitelma ja Suomen kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit. Ryhmä on avoin kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Lue lisää työryhmästä.

Yhteyshenkilö: Rilli Lappalainen, rilli.lappalainen@fingo.fi

Kansalaisyhteiskunta-työryhmä

Kansalaisyhteiskuntatyöryhmän tavoitteena on edistää yhteistä oppimista kansalaisyhteiskunnan tilaa koskevista trendeistä ja toimintaedellytysten vahvistamisesta. Työryhmän tehtävänä on seurata kansalaisyhteiskunnan tilaa globaalisti ja tunnistaa teemaan liittyviä trendejä, jakaa tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta globaalisti ja työryhmän jäsenten toimintaympäristöstä nousevista signaaleista ja trendeistä, ja osaltaan  tuoda globaalin kansalaisyhteiskunnan ääntä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kansalaisyhteiskuntatyöryhmä on tarkoitettu kaikille globaalin kansalaisyhteiskunnan tilasta kiinnostuneille järjestötoimijoille. Lue lisää työryhmästä.

Yhteyshenkilö: Saana Yrjönen, saana.yrjonen@fingo.fi

Globaalikasvatuksen verkostot ja työryhmät

Bridge 47 -verkosto

Kansainvälinen Bridge 47 -verkosto tuo yhteen globaalia kansalaiskasvatusta edistäviä ihmisiä ja tahoja kaikkialta maailmasta. Se luo tilan verkostoitumiselle, parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamiselle ja toiminnan koordinoimiselle. Verkosto on kaikille avoin, ja sitä koordinoi Bridge 47 -hanke.

Yhteyshenkilö: Nora Forsbacka, nora.forsbacka@fingo.fi

Globaalikasvatusverkosto

Yli 100 järjestöstä koostuvan verkoston tavoitteena on edistää globaalikasvatusta vaikuttamalla poliittisiin linjauksiin, kehittämällä globaalikasvatuksen laatua, kouluttamalla opettajia ja opettajaksi opiskelevia sekä tekemällä yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa. Työryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille järjestötoimijoille. Lisätietoja globaalikasvatus.fi-sivustolla.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Oppikirjavaikuttajat-työryhmä

Oppikirjavaikuttajat on globaalikasvatusverkoston työryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta oppimateriaaleissa. Ryhmä tekee yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa ja on laatinut Oppimateriaalit ajan tasalle! -työkalun (pdf) oppimateriaalien laatijoille. Työryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille järjestötoimijoille.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Globaali kansalaiskasvatus -työryhmä  

Työryhmä kokooaa järjestöt tekemään yhteistä vaikuttamistyötä globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi Suomessa ja Euroopassa. Ryhmän työ linkittyy myös Bridge 47 -verkoston toimintaan.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiri  

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiirissä opitaan tunnistamaan yhteiskunnallisen muutoksen mekanismeja ja pureudutaan eriarvoisuuden syihin. Opintopiirissä vierailee Fingon kutsumia asiantuntijoita ja toisinaan opintopiiriläiset toimivat itse alustajina. Opintopiiri kokoontuu noin 3-6 kertaa vuodessa ja se on avoin kaikille yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneille henkilöille.

Yhteyshenkilö: Johanna Harjunpää, johanna.harjunpaa@fingo.fi

Kestävän talouden verkostot ja työryhmät

Reilu Siirtymä -työryhmä ei toimi tällä hetkellä aktiivisesti. Reilun siirtymän ja/tai kestävän talouden teemoja käsitellään kuitenkin muissa temaattisissa asiantuntijaryhmissä, kuten verotus ja globaali oikeudenmukaisuus-, ilmastorahoitus-, sekä ruokaturvaryhmässä.

Yhteyshenkilöt:

Eppu Mikkonen, eppu.mikkonen@fingo.fi (ruokaturvaryhmä)
Emilia Runeberg, emilia.runeberg@fingo.fi (ilmastorahoitusryhmä)
Outi Hakkarainen, outi.hakkarainen@fingo.fi (verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -ryhmä)

Kansalaisyhteiskunnan verkostot ja työryhmät

Mahdollisuuksien tori -verkosto

Mahdollisuuksien torit ovat paikallisten ihmisten ja järjestöjen kohtaamispaikkoja. Toreja järjestetään noin 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Verkosto edistää paikallisten torijärjestäjien yhteistyötä ja kehittää toreja.

Yhteyshenkilö: Jaana Viirimäki, jaana.viirimaki@fingo.fi

Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmä 

Globaalivastuujärjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittäjät ja koordinaattorit kokoontuvat valikkoryhmään oppimaan toisiltaan ja keskustelemaan alan kehittämisestä. Tapaamisissa käy myös alan asiantuntijoita alustamassa kiinnostavista teemoista. Valikkoryhmä on Fingon ja Kansalaisareenan yhdessä koordinoima ja se on avoin kaikille globaalin vastuun teemoista kiinnostuneille vapaaehtoistoiminnan kehittäjille ja koordinaattoreille. Ryhmä on osa valtakunnallista Valikkoverkostoa.

Yhteyshenkilö: Jaana Viirimäki, jaana.viirimaki@fingo.fi

Arvioinnin avaimet -verkosto

Arvioinnin avaimet -verkosto keskittyy vahvistamaan järjestöjen arviointiosaamista ja -kulttuuria. Sen tavoitteena on monipuolistaa järjestöjen ja niiden kumppaneiden ymmärrystä ja käytössä olevia materiaaleja arvioinnin periaatteista, käytännöistä ja menetelmistä. Toimintatapoina ovat erityisesti opintopiiri, koulutukset, asiantuntijavierailut sekä materiaalipankin kerääminen. Verkostolla on oma sähköpostilista.

Yhteyshenkilö: Senja Väätäinen-Chimpuku, senja.vaatainen@fingo.fi

Fingon työryhmätoiminnan periaatteet