Ihminen hyppää kallionkielekkeeltä toiselle.

Fingon syyskokous 2021

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n sääntömääräinen syyskokous 2021

Aika: ti 23.11.2021 klo 11.30 alkaen (Huom! virallinen syyskokous alkaa klo 15.00)
Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Seminaariosuus on englanninkielinen, muu ohjelma suomenkielinen.

Kokouskutsut lähetetään jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin sekä yhdistyksen yleisosoitteeseen viimeistään 5.11.2021 Jos haluat tarkistaa tai päivittää järjestösi yhteyshenkilön, laitathan viestin: anne.peltonen@fingo.fi.

Ilmoittautuminen

* Huom. syyskokoukseen on sitova ennakkoilmoittautuminen pe 19.11.2021 mennessä. *

Ilmoitathan ystävällisesti osallistumisestasi sähköisesti tällä verkkolomakkeella ti 16.11.2021 mennessä. Ehdoton määräaika ilmoittautumisille on pe 19.11.2021. Tämän jälkeen saapuneet valtakirjat eivät enää oikeuta osallistumaan kokoukseen äänivaltaisena edustajana.

Valtakirjat

Pyydämme ystävällisesti lähettämään skannatut/kuvatut valtakirjat osoitteeseen info@fingo.fi ti 16.11.2021 mennessä. Ehdoton määräaika valtakirjojen lähettämiselle on pe 19.11.2021Valtakirjapohjan löydät tästä (pdf).

Ohjelma

Tulevaisuuden järjestö – asenne ratkaisee 

Fingon syyskokouksessa 2021 pureudumme muuttuvassa toimintaympäristössä vahvana ja aktiivisena toimijana vaikuttavan järjestön toiminnan lähtökohtiin kehitysyhteistyöhön liittyvien suurten kysymysten ja asenteiden kautta. Luvassa on suora hyppy syvään päätyyn.  

Toimiiko länsivetoinen, demokratiaan ja oikeusvaltiokehitykseen perustunut kehitysagenda enää? Onko pohjoinen-etelä-kumppanuusajattelu tullut tiensä päähän ja uusia keinoja tulee löytää? Ovatko esimerkiksi Afganistan ja Myanmar vedenjakajia vanhan ja uuden välillä? Onko kehityspolitiikalla jatkossa asiaa politiikan raskaaseen sarjaan esimerkiksi kestävän kehityksen edistäjänä tai eriarvoisuuden poistajana vai pelataanko jatkossakin idealismin, ihanteiden, moraalisten velvollisuuksien ja eettisten arvojen divarissa? Entä mitä mieltä suomalaiset tästä ovat? Mitä kehitysyhteistyön kannattajat oikeastaan ajattelevat kannattavansa?  

Lyhyet keynote-puheenvuorot herättelevät meitä pohtimaan, onko meillä piintyneitä asenteita ja ajattelutapoja, jotka meidän tulisi työntää syrjään antaaksemme muutokselle mahdollisuuden. Kuulemme myös ajatuksia etelästä, jotka johdattelevat meitä tulevaisuuspohdintoihin pohjoisten kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden roolista kehittyvissä maissa. 

Syyskokous käynnistää kolmeosaisen Tulevaisuuden järjestö -keskustelusarjan, joka jatkuu Fingon vuoden 2022 kevät- ja syyskokouksissa. Tuolloin pureudumme tarkemmin tulevaisuuden järjestön toimintatapoihin ja rahoitusmahdollisuuksiin. 

Key note -puhujat:

Moses Isooba, Executive Director, Uganda National NGO Forum 

Marikki Stocchetti, Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) pääsihteeri ja kansainvälisiä kehityskysymyksiä seuraava tutkija

Riikka Laatu, Johtava asiantuntija, Ulkoministeriö 

Aikataulu:

klo 11.30 Lounas

Klo 12.30 Kirjautuminen alkaa

klo 13 Keynote -puheenvuorot

klo 13.45 Yhteinen tulevaisuuskeskustelu

Klo 14.30 Uusien jäsenten esittely

klo 14.40 Iltapäiväkahvit

klo 15 Fingon syyskokous

Asialistalla:

  • Jäsenmaksut 2022
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022
  • Hallituksen valinta 2022-2023

Klo 17 Juomia ja vapaata seurustelua

Asiakirjat

Toiminnanjohtajan kutsu
Syyskokouskutsu
Valtakirjapohja
Esityslista
Pöytäkirja

Liite 3A Kokouskutsu
Liite 7A Toimintasuunnitelma 2022
Liite 7B Talousarvio 2022
Liite 8A Vaalivaliokunnan esitys vuosien 2022 – 2023 hallitukseksi
Liite 8B Luettelo kaikista ehdokkaista hallitusvaalissa 2022 – 2023

Etä-äänestysohje
Etäosallistumisohje

Jäsenjärjestöjen äänimäärät

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo Annual General Meeting, Autumn 2021

Time: Tuesday November 23, 2021 starting at 11.30 (Note: the official AGM begins at 3 p.m.)

Place: Kuntatalo (Toinen linja 14). You can also attend the AGM remotely. The link will be sent to those who have registered.

The seminar part is in English, the rest of the program is in Finnish.

Invitations to the AGM are emailed to all contact persons and general email addresses of member organisations. If you wish to check or update your organisation’s contact person, please email anne.peltonen@fingo.fi.

Registration

* NOTE: Unlike previously, there is a binding registration for the AGM. Please register on Friday, November 19 at the latest. *

Please register for the meeting using this link by Tuesday 16 November 2021. The absolute deadine for registration and sending proxies is Friday 19 November 2021. Proxies received after this date will no longer entitle the holder to attend the meeting as a voting representative.

Proxies

Please send your scanned or photographed proxy to info@fingo.fi by November 16, 2021. An absolute latest deadline for proxies is Friday November 19, 2021Please find a proxy template here (pdf).

Programme

The Organization of the Future – The attitude is decisive 

At Fingo’s Annual General Meeting in 2021, we will address the starting points of the organisation’s activities as a strong and active player in a changing operating environment through major issues and attitudes related to development cooperation. We’re going to jump in straight at the deep end. 

Is the West-led development agenda based on democracy and the rule of law no longer working? Has the North-South-partnership mindset come to an end and new ways need to be found? For example, are Afghanistan and Myanmar the Great Divide between the old and the new? Will development policy, by promoting sustainable development and eliminating inequality, be able to compete against the more traditional themes in politics, or will it continue to play in the division of idealism, ideals, moral obligations and ethical values? And what do Finns think about this? What do development advocates really think they are advocating?  

Short keynote speeches make us wonder if we have entrenched attitudes and mindsets that we should push aside to allow for change. We also hear ideas from the South that lead us to reflect on the future role of northern NGOs in developing countries.  

The Annual General Meeting will launch a three-part series on The Organization of the Future, which will continue at Fingo’s Annual General Meetings in the spring and autumn of 2022. At that time, we will take a closer look at the way the organization operates in the future and the funding opportunities. 

Key note speakers:

Moses Isooba, Executive Director, Uganda National NGO Forum

Marikki Stocchetti, SG of the Development Policy Committee and researcher on international development issues

Riikka Laatu, Chief Specialist, The Ministry for Foreign Affairs of Finland

Schedule:

11.30 Lunch

12.30 Registration

13.00 Keynote -speechees

13.45 Joint discussion on future NGOs

14.30 Presenting new members

14.40 Coffee break

15.00 Fingo Annual General Meeting. On the agenda:

  • Membership fees 2022
  • Action Plan and Budget 2022
  • Election of the board 2022

17.00 Drinks

Documents

Executive Director´s Invitation
Notice of the Autumn Meeting
Proxy template
Meeting agenda (in Finnish)
Minutes (in Finnish)

Annex 3A Notice of the Autumn Meeting
Annex 7A Action Plan 2022 (in Finnish)
Annex 7B Budget 2022 (in Finnish)
Annex 8A Election committee´s proposal for the Board of 2022 – 2023 (in Finnish)
Annex 8B List of all candidates in the Board election 2022 – 2023 (in Finnish)

Voting instructions
Remote participation instructions

Members´ number of votes

Lisätietoja