Historia

Vuonna 2018 Kepa ja Kehys loivat Fingon, uuden kattojärjestön suomalaisille kehitysjärjestöille. Olemme tuoneet vuosien ajan yhteen suomalaisia järjestöjä ja kansalaisia toimimaan reilumman maailman puolesta.

Kepa, silloiselta nimeltään Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry, perustettiin Vanhalla ylioppilastalolla 4. maaliskuuta 1985. Uuden yhdistyksen tehtävä oli tukea suomalaisia kehitysjärjestöjä ja lisätä kaivattua yhteistyötä kehityskysymyksissä.

Aluksi Kepan toiminta painottui kehitysjoukkotoimintaan, jonka kautta suomalaisia kehitystyöntekijöitä lähetettiin Sambiaan, Nicaraguaan ja Mosambikiin. 1990-luvun lopulla kehitysjoukkotoiminta lopetettiin ja Kepa alkoi etsiä kohdemaissa uusia toimintamuotoja vanhojen ja uusien kumppanijärjestöjen kanssa. Toimintaa laajennettiin uusiin maihin, ja vuoteen 2000 mennessä Kepa oli alkanut toimia muun muassa Tansaniassa, Brasiliassa, Intiassa ja Indonesiassa.

Kepa vaikutti alusta alkaen kehityspolitiikkaan erilaisilla kampanjoilla ja nousi tärkeäksi kehityspoliittiseksi vaikuttajaksi. Poliittinen vaikuttaminen kehittyi vuosien saatossa laaja-alaiseksi ja pitkäjänteiseksi toiminnaksi. 2000-luvun kampanjat keskittyivät Kepan painottamiin kehityspoliittisiin kysymyksiin ja niitä toteutettiin Suomessa ja maailmalla, ruohonjuuritasolla ja poliittisten päättäjien suuntaan.  

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi lisääntyi myös suomalaisten järjestöjen kiinnostus EU:n kehitysyhteistyörahoitusta kohtaan. Tämän myötä vuonna 1995 perustettiin EU-yhteystoimikunta Kepan yhteyteen. Yhteystoimikunta tarjosi suomalaisjärjestöille neuvontaa ja koulutusta EU-asioista, minkä lisäksi sen tavoitteena oli vaikuttaa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Vuonna 2002 yhteystoimikunta rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen ja näin Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys irtautui Kepasta.

Vuonna 2015 tapahtuneet kehitysleikkaukset osuivat myös Kepaan, ja yhdistyksen saamasta julkisesta tuesta leikattiin 43 prosenttia. Tämän seurauksena muun muassa kampanjatoimintaan keskittynyt Globbarit-verkosto, Etelän vapaaehtoisohjelma ja Nicaraguan ja Mekongin maatoimistot jouduttiin sulkemaan.

Samaan aikaan kehityspolitiikan toimintakentällä tapahtui suuria muutoksia ja esiin nousi uusia haasteita, kysymyksiä ja toimintatapoja, jotka vaikuttivat myös Kepan ja Kehyksen toimintaan. Vuonna 2017 järjestöt alkoivat rakentaa uutta asiantuntija-, yhteistyö- ja kattojärjestöä, jotta niiden toiminta olisi entistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa muuttuvassa toimintaympäristössä.  Kesäkuussa 2018 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa järjestön uudeksi nimeksi valittiin Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, lyhyemmin Fingo.