Eurooppa – Eriarvoisuuden purkaja

Haluamme Euroopan, joka edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja purkaa eriarvoisuutta 

Monikansallisten yritysten verovälttely on räikeä globaali epäkohta. Lähes kaikki maailman maat menettävät verotuloja yritysten aggressiivisen verosuunnittelun ja laittomien pääomapakojen takia. Vuonna 2021 esitetyn arvion mukaan noin 500–650 miljardia dollaria vuodessa. Menetetyt verotulot kattavat jopa yli kolme kertaa ne noin 200 miljardia dollaria, jotka maailmassa vuosittain käytetään kehitysyhteistyöhön. 

Nykyiset periaatteet, joiden mukaan monikansallisia yrityksiä verotetaan, kehitettiin Kansainliiton piirissä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Päätavoitteena oli helpottaa kauppaa ja ehkäistä kaksinkertaista verotusta. Monikansallisten yritysten eri osien verottaminen itsenäisinä yksikköinä loi kuitenkin raamit aggressiiviselle verosuunnittelulle.  

Kansainvälinen yhteisö on 2000-luvulla pyrkinyt uudistamaan globaalia veropolitiikkaa. Uudistusten riittävyyteen ja päätöksenteon demokraattisuuteen liittyy kuitenkin paljon kysymysmerkkejä. Oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen saavuttamiseen on vielä pitkälti matkaa, ja EU:lla on monia mahdollisuuksia toimia sen edistämiseksi. 

Kehittyvät maat eivät ole tasa-arvoisesti päässeet osallistumaan globaalin veropolitiikan päätöksentekoon. Ne ovatkin esittäneet YK:n roolin vahvistamista, jotta kaikilla mailla olisi yhtäläiset oikeudet osallistua. Kyse on oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen lisäksi myös globaalista demokratiasta. Päätöksenteko koskien kansainvälisestä veroyhteistyöstä tehdään edelleen OECD:ssa, jossa on jäseniä vain 38 ja pääasiassa maailman varakkaimpia valtioita. 

YK:n roolin vahvistaminen on viime vuosina nytkähtänyt eteenpäin. Tällä hetkellä työn alla onkin valmistelut YK:n alaisen verosopimuksen edistämisestä.  Ylivoimainen enemmistö maailman valtioista on puoltanut päätöslauselmaa, jonka pohjalta sopimusehdotusta alettiin työstämään. EU – Suomi mukaan lukien – ei sitä kuitenkaan tukenut. 

Maiden näkemykset ovat monin osin edelleen kaukana toisistaan, mutta eurooppalaisilla mailla olisi nyt hieno mahdollisuus osoittaa valmiutta olla mukana luomassa sellaista sopimusta kansainvälisestä veroyhteistyöstä, joka on ensimmäistä kertaa aidosti globaali – vaikka ne äänestivät marraskuussa 2023 Afrikka-ryhmän päätöslauselmaa vastaan, jonka pohjalta komitea perustettiin. 

Kansainvälisen verovälttelyn ehkäisemisestä ei eivät hyödy ainoastaan kehittyvät maat, vaan myös eurooppalaiset yhteiskunnat. Nyt yritykset ohjaavat voittoja veroparatiiseihin ja maat, joissa nämä voitot syntyvät, eivät saa niille kuuluvia verotuloja. Pelkästään Suomi menettää arviolta satoja miljoonia euroja vuodessa aggressiivisen verosuunnittelun takia.   

EU:n tulee pyrkiä purkamaan käytäntöjä, jotka ylläpitävät taloudellista eriarvoisuutta ja sitä kautta vähentää kehittyvien maiden riippuvuutta kehitysyhteistyöstä. Tätä EU voi tehdä esimerkiksi edistämällä määrätietoisesti toimia aggressiivisen verosuunnittelun kitkemiseksi ja kansainvälisen yritysverojärjestelmän uudistamiseksi.