Kuva: Tuomas Tiainen

Tilojen käyttö

Fingon kokoustilat on tarkoitettu jäsenjärjestöjen kokousten, seminaarien tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

Fingon jäsenjärjestötilat suljetaan 31.5. ja uudet tilat avataan syksyn 2022 aikana.

Varaaminen

Kokoustilan voi varata tilanvarauslomakkeella tai sähköpostilla osoitteesta info@fingo.fi. Annamme tiloja käyttöön varausjärjestyksen mukaan.

Siivous

Tilojen käyttäjänä sitoudut siivoamaan jälkesi kokoustilassa ja keittiössä sekä ilmoittamaan Fingon keskukseen rikkoutuneesta tai hävinneestä kalustosta. Ylimääräisestä siivouksesta samoin kuin Fingon omaisuuden tahallisesta rikkomisesta tai häviämisestä aiheutuneet kulut laskutamme tilojen käyttäjältä.

Tilojen käytöstä

Kokoustilojen käyttäjänä vastaat Fingon omaisuuden valvonnasta varausaikana. Kun poistut tiloista, sammuta sähkölaitteet ja valot sekä sulje ovet (katso kohta Sisääntulo ja poistuminen). Varmista, ettei tiloihin jää ulkopuolisia ihmisiä. Vie mukanasi kaikki omat laitteesi ja tavarasi, myös keittiöstä. Fingo ei vastaa järjestötiloihin jätetystä ulkopuolisesta omaisuudesta, eikä tiloja saa käyttää omaisuuden varastoimiseen.

Lemmikit

Fingon kokoustiloihin ei allergiasyistä voi valitettavasti tuoda lemmikkejä. Mikäli tarvitset tiloihin opaskoiraa, ilmoitathan siitä etukäteen: info@fingo.fi

Avaimet ja hälytysjärjestelmän toiminta

Tilojen käyttäjä saa haltuunsa järjestötilan avaimen ja PIN-koodin. Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan Fingon avaimesta ja PIN-koodista, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos avain jätetään palauttamatta tai se katoaa, käyttäjältä peritään avaimen kuolettamisesta aiheutuvat kustannukset. Avaimen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Fingon keskukseen. Avaimen vastaanottaja sitoutuu palauttamaan avaimen viimeistään seuraavana arkipäivänä, ellei erikseen sovita muuta.

Sisääntulo ja poistuminen

Kiinteistön etuovet ovat avoinna arkisin klo 8.00–16.00.  Muina aikoina tarvitset avaimen ja PIN-koodin päästäksesi sisään. Näytä ensin avainta lukijaan ja näppäile sitten PIN-koodi. Oven avauduttua sinulla on yksi minuutti aikaa mennä sisään ja/tai ulos. Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla minuutin sisällä. Näin vältyt turhilta hälytyksiltä. Etuovella ensimmäisessä kerroksessa on ovipuhelin, jota käyttämällä kaikki tilaisuuteen osallistujat pääsevät sisään.

Fingon tiloista sekä koko kiinteistöstä poistutaan aina painamalla vihreää poistumisnappia. Jos ovi avataan mekaanisesta painikkeesta tai kahvasta, aiheutuu turha rikoshälytys. Kamera tallentaa jokaisen taloon tulijan ja poistujan, ja lähetämme virheellisestä poistumisesta aiheutuneen laskun sen aiheuttajalle (noin 140 euroa).

Avainten säilyttäminen

Avaimia ja PIN-koodia ei saa säilyttää yhdessä, eikä niiden yhteydessä saa olla osoitetietoja.

Pelastussuunnitelma

Kiinteistön pelastussuunnitelma löytyy keittiön seinältä. Tutustu siihen, jotta muistat hätätilanteessa reitin. Hätäpoistumiseen ei saa käyttää hissiä.

Sopimusrikkomus

Mikäli tilojen käyttäjä ei noudata tilojen käyttösääntöjä tai Fingolla on perusteltu syy epäillä tilojen käyttäjän toiminnan olevan ristiriidassa Fingon arvojen ja toimintatapojen kanssa, Fingo voi kieltää tilojen käytön määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen käyttökiellosta tekee Fingon johto ja se annetaan kirjallisesti tiedoksi käyttäjälle. Ennen päätöksentekoa käyttäjälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.