Kuva: Sanna Autere

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke vahvistaa kokonaisvaltaista ymmärrystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista sivistyksestä. Hanke kokoaa toimijoita yhteen vertaisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke käynnistyi elokuun alussa ja päättyy toukokuussa 2022.

Hankkeen tavoitteena on nostaa globaali näkökulma ja maailmanlaajuiset syy-seuraussuhteet vahvemmin mukaan sivistyksestä ja tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Samalla kutsutaan moninaisia toimijoita mukaan jakamaan osaamistaan ja kehittämään keinoja kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä mukaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Globaalin sivistyksen edelläkävijät innostaa jäsenjärjestöjä sekä kasvatus- ja sivistystyön ammattilaisia pohtimaan sivistyksen ja kasvatuksen roolia ja muutosvoimaa kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Hankkeessa tutkitaan transformatiivisen oppimisen, globaalin kansalaiskasvatuksen ja systeemi- ja tulevaisuusajattelun lähestymistapoja sekä rakennetaan yhdessä uutta ajattelua ja toimintakeinoja. 

Hankkeen tavoitteet

 • Edistää Agenda 2030 mukaisen globaalin sivistyksen eteenpäin viemistä, yhteiskunnallista keskustelua ja aiheiden parissa toimivien yhteistyötä. 
 • Vahvistaa sivistystyön toimijoiden, järjestöjen ja kasvattajien sekä suuren yleisön tietoja ja taitoja globaalin kansalaiskasvatuksen teemoista ja keinoista. 
 • Nostaa esiin järjestöjen osaamista ja globaalin kansalaiskasvatuksen merkitystä sekä levittää työkaluja ja hyviä käytänteitä.

Mitä hankkeessa tapahtuu?

Hankkeessa perustetaan moniääninen globaalin sivistyksen verkosto, joka kerää toimijoita yhteen rakentamaan ymmärrystä globaalista sivistyksestä ja keinoista viedä sitä eteenpäin yhteiskunnassamme. Verkosto tukee teemojen parissa toimivien vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista. Verkoston kautta osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuotetaan näkökulmia ja sisältöä hankkeen tilaisuuksiin ja viestintään suurelle yleisölle. 

 • Tapahtumat – Hankkeessa järjestetään aamukahvitilaisuuksia ja hackathoneja, joihin kutsutaan mukaan sivistyskentän toimijoita ja muutoksentekijöitä vertaisoppimaan ja kehittämään yhdessä. Pitkin vuotta järjestettävät tapahtumat käsittelevät globaalin kansalaiskasvatuksen teemoja, oppimisen tulevaisuutta ja kestävän tulevaisuuden taitoja yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamista. 
 • Konsensuskonferenssi – Alkuvuodesta 2022 Vapaa sivistystyö ry:n ja Sivistystyön vapaus ja vastuu- ohjelman kanssa järjestettävässä Konsensuskonferenssissa globaalin sivistyksen tulevaisuus ja ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden teemat nostetaan esille moniäänisesti ja osallistavasti työpajojen avulla. 
 • Juttusarja – Hankkeessa julkaistavissa jutuissa, podcastjaksoissa ja videoissa järjestö- ja kasvatusalan asiantuntijat ja tutkijat pohtivat globaaleja kehityskysymyksiä ja kestävän tulevaisuuden teemoja.
 • Loppuseminaari ja loppujulkaisu – Loppuseminaarissa kootaan yhteen prosesseissa syntyneitä ajatuksia ja menetelmiä, jotka innostavat pohtimaan globaalin sivistykseen liittyviä kysymyksiä. Seminaarissa lanseerattava loppujulkaisu kokoaa yhteen hankkeen opit, hyvät käytänteet ja menetelmät toimijoiden käyttöön. 

Kenelle hanke on suunnattu?

 1. Sivistys- ja kasvatusalan asiantuntijoille, järjestötoimijoille, tutkijoille ja muille teemoista kiinnostuneille, jotka haluavat edistää globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke kutsuu toimijoita verkostoitumaan, jakamaan osaamistaan ja kehittämään yhdessä keinoja viedä Agenda 2030 mukaista globaalia sivistystä eteenpäin omassa toiminnassaan.
 2. Järjestöille: hanke tarjoaa järjestöille areenoja tuoda esiin osaamista globaaleista kysymyksistä sekä mahdollisuuksia verkostoitua uusien toimijoiden kanssa.
 3. Kaikille: hanke tarjoaa tietoa ja välineitä YK:n Agenda2030:n mukaisesta globaalista sivistyksestä ja oppimisesta. Agendan tavoitteen 4.7. mukaisesti kaikkien ihmisten tulee vuoteen 2030 mennessä saada globaalisti kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

Yhteistyötahot 

Fingon luotsaama hanke toteutetaan yhteistyönä useiden eri tahojen välillä. Yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita hankkeessa ovat kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkosto, Vapaa sivistystyö ry, monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevien järjestöjen verkosto Moniheli ry, kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus AGORA, kokonaisvaltaisen ja systeemisen muutoksen verkosto KudelmaOKKA-säätiö sekä Helsingin ja Oulun yliopistojen Pedagogy of Concreate Utopias -tutkimushanke. 

Hankekumppaneiden kautta teemoina yhdistyvät globaalin sivistyksen ydinteemat: globaali kansalaiskasvatus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, systeemiajattelu, planetaarinen sivistys ja konkreetit utopiat kestävän tulevaisuuden edistämisessä. 

Hanketta rahoittaa Sitran sivistys+ -projekti ja Suomen ulkoministeriö.

Miten mukaan?

Mukaan halutaan kutsua laajasti eri tahoja, jotka ovat kiinnostuneita edistämään globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Verkostoon ja tapahtumiin ovat tervetulleita niin sivistys-, järjestö- ja kasvatusalan ammattilaiset kuin myös esimerkiksi taide- ja kulttuurialan toimijat sekä muut muutoksentekijät.

Tervetuloa oppimaan, vaikuttamaan ja kehittämään yhdessä!

Liity mukaan verkostoon Globaalin sivistyksen edelläkävijät -Facebook-ryhmässä ja seuraa hankkeen etenemistä Globaalikasvatuksen Facebookissa ja blogissa

Information about the project in English

Yhteyshenkilöt

 • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz

  Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!