Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -työryhmä

Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -työryhmän eli Vegon tapaamisissa alustetaan ja keskustellaan aihepiiriin liittyvistä ajankohtaisista kansallisista ja kansainvälisistä poliittisista prosesseista sekä niihin liittyvistä järjestöaktiviteeteista. Ryhmä tekee yhdessä myös vaikuttamistyötä ja järjestää kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Ryhmässä on mukana järjestötoimijoita ja tutkijoita.

Ryhmän tapaamiset ovat yleensä kunkin kuun ensimmäinen perjantai klo 10-11, joko etänä tai hybridinä. Kevään 2024 viimeiset kaksi tapaamista ovat seuraavat:

Pe 3.5. klo 10-11. Verotus ja tasa-arvo. Lähetysseuran Roosa Rantala alustaa mm. tämän virtuaalitilaisuuden pohjalta, jota Lähetysseura oli mukana järjestämässä.

Pe 7.6. klo 10-11. Suomen DRM-tuki. Saamme vieraaksi UM:n Riikka Laadun (johtava asiantuntija, Kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikkö). Hän koordinoi työryhmää, joka on alkamassa työstää johdon vastinetta vuoden 2023 lopulla julkistettuun DRM-evaluaatioon.

Seuraamme tänä vuonna etenkin sitä, miten YK:n roolin vahvistaminen globaalissa veropolitiikassa etenee ja teemme siihen liittyen vaikuttamistyötä niin kansallisesti kuin osana kansainvälistä kansalaisyhteiskuntaa. Käsittelemme myös muuta vero-oikeudenmukaisuuteen liittyvää toimintaa, kuten Suomen tuke kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi.

Kaikki ovat tervetulleita! Kiinnostus aiheeseen riittää hyvin. Yhdessä opimme ja toimimme kukin mahdollisuuksiemme mukaan.

Lisätietoa: Outi Hakkarainen (outi.hakkarainen@fingo.fi, puh. 050 – 317 6728)

***

YK:n roolin vahvistaminen globaalissa veropolitiikassa

Taustaa: Kehittyvät maat menettävät vuosittain kymmeniä miljardeja dollareita verovälttelyn/veronkierron takia, mutta ne eivät ole päässeet neuvottelemaan tasavertaisesti kansainvälisen verotuksen säännöistä. Kansainvälistä veroyhteistyötä koordinoidaan nykyisin talousjärjestö OECD:n johdolla. OECD on pääasiassa rikkaiden valtioiden foorumi, jonka jäseniä ovat myös veroparatiiseina tunnetut Alankomaat ja Luxemburg. Esimerkiksi puolet afrikkalaisista valtioista eivät ole mukana OECD:n laajennetussa, veroja käsittelevässä ryhmässä (Inclusive Framework). YK:n Afrikka-maiden ryhmä ajaa aktiivisesti YK:n roolin vahvistamista kansainvälisessä veropolitiikassa. Perimmäisenä tavoitteena on muodostaa YK:n alaisuuteen hallitustenvälinen veroelin ja luoda kansainvälinen verosopimus.

YK:n jäsenmaista helmikuussa muodostettava työryhmä työstää toimeksiantoa YK:n alaiselle verosopimukselle siten, että se valmistuu elokuussa ja sitä käsitellään YK:n yleiskokouksessa syksyllä/loppuvuodesta. Toimeksiannon työstäminen perustuu Afrikka-maiden esittämään päätöslauselmaan, joka äänestämällä hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen kakkoskomiteassa 22.11.2023.

Äänestykseen päädyttiin, vaikka neuvotteluja käytiin monta viikkoa ja Afrikka-ryhmä päivitti esityksensä YK:n fasilitaattorin tekemän kompromissin mukaisesti. Päivitetty esitys voitti äänestyksen kuitenkin selvästi: 125–48. Yhdeksän maata äänesti tyhjää. Sopimuksen puolesta äänestivät afrikkalaisten maiden tukena pääasiassa Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat, myös OECD-jäsenet Chile ja Kolumbia. Vastaan äänestäneistä 41/48 oli eurooppalaisia maita, ml. EU-maat. Muita vastaan äänestäneitä olivat Kanada, USA, Australia, Uusi Seelanti, Israel, Japani ja Etelä-Korea. Norja ja Islanti äänestivät tyhjää, kuten myös esimerkiksi Turkki sekä OECD-maat Costa Rica ja Meksiko.

Sitaatteja kansaivälisten kansalaisjärjestöjen tiedotustilaisuudesta päätöslauselman hyväksymisen jälkeen:

  • Tax Justice Europen edustaja, Eurodad-järjestön Tove Maria Ryding (Policy and Advocacy Manager – Tax Justice): ”YK:n verosopimus olisi maailman ensimmäinen aidosti globaali kansainvälistä veroyhteistyötä koskeva sopimus ja antaisi kipeästi kaivattua sysäystä taistelulle kansainvälistä veronkiertoa vastaan. Kehotamme kaikkia OECD-maita lopettamaan sopimuksen edistämisen estämisen ja liittymään YK-prosessiin aidossa yhteistyön hengessä.”
  • Tax Justice Network African toiminnanjohtaja Chenai Mukumba: ”Kaikkien YK:n alaista verosopimusta kannattavien maiden on tärkeää tehdä yhdessä vahvasti töitä sen eteen, että globaalista veropolitiikasta saadaan aidosti demokraattista ja että pystymme tukkimaan niitä porsaanreikiä, joita kansainvälisessä verojärjestelmässä on. YK on keskeinen konteksti niin neutraalin luonteensa takia kuin siksi, että se on koti myös monille muille tärkeille kansainvälisille prosesseille, kuten kestävän kehityksen tavoitteille, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiselle ja ilmastoneuvotteluille. Näiden kaikkien keskustelujen on tärkeää olla keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kehittyvät maat ovat innoissaan ja sitoutuneita edistämään kansainvälistä veroyhteistyötä.”

Lisätietoa:

Ota yhteyttä!

  • Outi Hakkarainen

    Outi on kestävän talouden asiantuntija ja vastaa vaikuttamisesta erityisesti vero-oikeudenmukaisuuden osalta.