Kuva: Sami Kulju

Toiminta

Olemme noin 260 kehitysjärjestön ääni reilumman maailman puolesta. Uskomme, että jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen tänään. Siksi etsimme yhdessä ratkaisuja. Me, noin 260 suomalaista järjestöä, olemme yhdessä Fingo. Osa meistä on pieniä, osa suuria, ja toimimme hyvin monenlaisten asioiden parissa kehitysyhteistyön, globaalin kansalaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen kentällä. Meillä kaikilla on kuitenkin yhteinen unelma – haluamme tehdä maailmasta oikeudenmukaisemman ja reilumman, ihan kaikille.

Kokoamme jäsenet yhteen ja luomme yhteistyön mahdollisuuksia

Jaamme osaamistamme, opimme toinen toisiltamme, keksimme yhdessä uusia ratkaisuja ja luomme kumppanuuksia. Seuraamme ja puolustamme kansalaisyhteiskunnan tilaa Suomessa ja ympäri maailmaa yhdessä kansainvälisten verkostojen kanssa. Tavoitteenamme on vahva, moniääninen, avoin, aktiivinen ja vapaa kansalaisyhteiskunta, jonka toimintaedellytykset ovat kunnossa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä jäsentemme kanssa tärkeitä kampanjoita ja kannanottoja.

Vahvistamme jäsentemme valmiuksia toimia muuttuvassa maailmassa

Vahvistamme jäsentemme osaamista toimia jatkuvassa muutoksessa järjestöjen tarpeista nousevien koulutusten, työryhmien ja oppimateriaalien avulla. Tarjoamme myös kokoustiloja ja järjestämme tapahtumia, joissa järjestöt voivat esitellä vaikuttavaa työtään. Etsimme sopivia rahoitusmahdollisuuksia järjestöille ja neuvomme jäseniä hankkeiden laadun kehittämisessä. Seuraamme järjestörahoituksen tilannetta, valvomme jäsentemme etuja ja vahvistamme järjestöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kehityspoliittiseen keskusteluun.

Vaikutamme poliittisiin päätöksiin eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi

Edistämme globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla. Vaikutamme pitkäjänteisesti kehityspolitiikkaan ja
-rahoitukseen ja puolustamme kansalaisyhteiskunnan tilaa. Kampanjoimme, tapaamme päättäjiä ja julkaisemme kannanottoja, jotta politiikassa huomioitaisiin päätösten vaikutukset maailman köyhimpiin. Uskomme, että oikeilla päätöksillä voidaan ratkaista aikamme suuret kehityshaasteet ilmastonmuutoksesta eriarvoisuuteen ja köyhyyteen.  

Viestimme voimallisesti järjestöjen työstä eri puolilla maailmaa ja herätämme keskustelua globaaleista aiheista

Luotettavaa ja erilaiset näkökulmat huomioivaa tietoa tarvitaan päätöksenteon ja valintojen tueksi. Viestinnällä haluamme innostaa ja aktivoida suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Järjestämme vuosittain globaaleihin aiheisiin pureutuvan Maailma kylässä -festivaalin, joka kokoaa satoja näytteilleaseittajia ja kymmeniä tuhansia kävijöitä nauttimaan ajankohtaisista keskusteluista, dokumenteista, kulttuurista ja hyvästä ruoasta. Tuotamme myös palkittua Maailman Kuvalehteä, joka sukeltaa päivittäistä uutisvirtaa syvemmälle ja kertoo kiinnostavasti ja innostavasti ihmisistä ja ilmiöistä eri puolilta maailmaa.

Edistämme globaalia kansalaiskasvatusta erilaisissa hankkeissa.

Tuemme kasvattajia Transformer 2030 -hankkeessa.

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Hanke on jatkoa Transformer 2030 –opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeelle, mutta koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut edelliseen koulutukseen. Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Teemme kansainvälistä yhteistyötä Bridge 47 –verkostossa.

Osallistuimme aktiivisesti kansainväliseen Bridge 47 –hankkeeseen, joka vahvisti YK:n Agenda 2030 -ohjelman mukaista, kestävää kehitystä tukevaa globaalia kansalaiskasvatusta. Hankkeen ympärillä toiminut Bridge 47 Network -verkosto jatkaa edelleen ja kokoaa yhteen koulutus- ja kasvatusalojen toimijoita ja päätöksentekijöitä sekä tarjoaa niille mahdollisuuden vertaistukeen, keskusteluun ja yhteistyöhön.