Transformer 2030 – Kestävyysosaajat

Riittääkö tietojen ja taitojen opettaminen ympäristö- ja kestävyyskriisin ratkaisemiseksi vai tarvitaanko kasvatuksessa syvällisempää ymmärrystä ihmisenä olemisesta ja elämisestä? Onko kestävään elämäntapaan ja ekososiaaliseen sivistykseen tähtäävässä kasvatuksessa kyse myös tunteista ja arvoista? Miten olla kasvattajana osa muutosta, jos ongelmat lymyävät koko ympäröivässä kulttuurissa?

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat (2022–2023) on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle suunnattu kestävän tulevaisuuden täydennyskoulutushanke.

Hankkeen kouluttajina ja sparraajina toimii kestävän elämäntavan eri sisältökokonaisuuksiin erikoistuneita tutkimus- ja järjestökenttien johtavia asiantuntijoita, jotka tarjoavat eväitä kestävyyskriisin aikakauden suurimpien kasvatuksen haasteiden ymmärtämiseen ja taklaamiseen.

Koulutuspäivien teemakokonaisuuksien painopisteenä on kasvatus- ja opetustyön arjen kokonaisvaltainen ja merkityksellinen kytkeytyminen

  1. planetaariseen kokonaisuuteen,
  2. ympäröivään kulttuuriin ja
  3. globaaliin oikeudenmukaisuuteen.

Asiantuntijakouluttajien tukemina osallistujat saavat käyttöönsä käytännönläheisiä työtapoja, uusia näkökulmia ja muutosvoimaista osaamista kestävän tulevaisuuden todeksi elämiseen sekä yksilöllisinä ammattikasvattajina että erilaisten kasvatusyhteisöjen jäseninä.

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat on itsenäisenä koulutushankkeena jatkoa Transformer 2030 – Opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina (2018-2019) ja Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät (2020-2021) -hankkeille. Osallistujilta ei edellytetä osallistumista aiempiin koulutuskokonaisuuksiin, mutta myös aiempiin Transformer 2030 -koulutuksiin osallistuneet ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautuneilta ei edellytetä edeltäviä tietoja kestävän elämäntavan sisältökokonaisuuksista.

Ilmoittautuminen syksyn 2022 koulutuksiin on nyt auki!

Ole osa ratkaisua ja varaa oma paikkasi kestävyysosaajien joukosta alla olevista linkeistä:

Paikkoja on rajoitettu määrä! Lisää Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -koulutuskokonaisuuksia tullaan tarjoamaan keväällä ja syksyllä 2023.

Järjestökentän asiantuntijakouluttajien vastuuvuorot vaihtelevat. Syksyn 2022 pk-seudun lähikoulutuksesta vastaavat Yhteiset Lapsemme ry ja Taksvärkki ry. Etäkoulutuksesta vastaavat Suomen Lähetysseura ja Suomen Rauhanpuolustajat.

Transformer 2030 logo.

Mitä saat Transformer 2030 -koulutuksesta? 

  • Tilaa, aikaa ja ideoita kokonaisvaltaisen ja muutosvoimaisen kestävyysosaamisen valjastamiseen oman opetus- ja kasvatustyösi arjessa
  • Monipuolisia näkökulmia kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen opettamiseen
  • Käytännönläheisiä työtapoja, vinkkejä ja sparrausta kestävän tulevaisuuden todeksi elämiseen omassa kasvatusyhteisössäsi

Kenelle?   

  • Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutus on osallistujille maksuton. 

Sisältö ja toteutus  

  • Koulutuskokonaisuus sisältää ennakkotehtävän, kolme koulutuspäivää sekä projektityön toteutuksen. Kokonaisuudessaan koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä.

Hankkeen asiantuntijakouluttajina ja yhteistyötahoina toimivat:

Amnesty International Suomen osastoYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi rySuomen PakolaisapuPlan International SuomiSuomen RauhanliittoSuomen LähetysseuraSuomen RauhanpuolustajatTaksvärkki ryYhteiset Lapsemme ry, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, kasvatustieteen väitöskirjatutkija Sonja Helkala (Tampereen yliopisto), kasvatustieteen väitöskirjatutkija Emma Kurenlahti (Helsingin yliopisto), tutkijatohtori ja kasvatusfilosofi Jani Pulkki (Tampereen yliopisto) sekä tutkijatohtori ja opettajankouluttaja Antti Rajala (Oulun yliopisto).

Hanketta hallinnoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry ja rahoittaa Opetushallitus.

Tutustu Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -verkkokurssiin

Aiemman Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hankkeen yhteydessä toteutettu verkkokurssi on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kestävän kehityksen ja tulevaisuusajattelun teemoista kiinnostuneille kasvattajille, opettajille ja järjestötoimijoille. Kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja kestävän tulevaisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä varten globaalikasvatustyössä.

Aiemman Transformer 2030 -hankkeen materiaaleja Globaalikasvatuksen blogissa

Lisätietoja

Transformer 2030 - Tulevaisuuden tekijät ja Opetushallitus rahoittaa hanketta logot.