Kuva: Kuva: Tuomas Tiainen

Transformer 2030

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Hanke on jatkoa Transformer 2030 –opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeelle, mutta koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut edelliseen koulutukseen.

Hankkeessa hyödynnetään järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleja ja asiantuntemusta kestävän kehityksen teemoista, Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön yhdessä kehittämää tulevaisuuslukutaidon ja uudistavanoppimisen taustateoriaa sekä Kudelma-verkoston kehittämää kestävän hyvinvoinnin mallia.

Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen päätösseminaari

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke huipentuu torstaina 9.12. klo 13-18 järjestettävään Suuntana kestävä tulevaisuus -päätösseminaariin Helsingin Musiikkitalon Terassilämpiössä. Tilaisuus myös striimataan.

Seminaarissa päästään kurkistamaan hankkeen tuloksiin sekä kuullaan inspiroivia puheenvuoroja ekososiaalisesta sivistyksestä sekä tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuuslukutaidosta. Seminaarin lopulla päästään kuuntelemaan ja ottamaan osaa keskusteluun kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Hankkeen tavoitteet

  • Antaa tietoa ja taitoja käsitellä kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen teemoja laaja-alaisesti systeemisen ajattelun avulla.
  • Suunnitella ja toteuttaa omassa työyhteisössä kestävän tulevaisuuden teemoihin liittyvä projektityö hyödyntäen tulevaisuusajattelua, konkreettien utopioiden teoriaa sekä kestävän hyvinvoinnin mallia.
  • Osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen ja kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään. 

Mitä koulutus tarjoaa opettajalle?

  • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
  • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.
  • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Koulutuspäivien aikana syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin, joita ovat: tulevaisuusajattelu ja konkreetit utopiat, kestävä hyvinvointi ja ympäristötunteet sekä pahuus kestävyyteen liittyvinä ilmiöinä.

Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään. Hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään Suuntana kestävä tulevaisuus -päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. On erittäin toivottua, että samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampia henkilöitä ja myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan projektityö, jonka tavoitteena on osallistaa koko oppilaitosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Miten mukaan koulutukseen?

Ilmoittautuminen hankkeen koulutuksiin on päättynyt.

Tavoitteena on osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen, ja, että kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään. Tulevaisuustaajuudelle virittäytyminen innostaa ajattelemaan mahdollisia erilaisia ja parempia tulevaisuuksia.

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat

African Care ryAmnesty International Suomen osastoEettisen kaupan puolesta Eetti ryYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi rySuomen PakolaisapuRauhankasvatusinstituutti rySuomen RauhanliittoSeta rySuomen Lähetysseura, Suomen Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki ry.

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, Tohtorikoulutettava, Emma Kurenlahti (VO, KM, aikuisopettajan pedagoginen pätevyys) ja tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö.

Seuraa tulevaisuuden tekijöiden matkaa

Lue kuulumisia hankkeesta ja koulutuksista Globaalikasvatuksen blogista:

18.8.2021 Konkreetteja utopioita kestävästä tulevaisuudesta opettajien täydennyskoulutushankkeessa

15.10.2020 Utopia = paikka, jota ei vielä ole

15.9.2020 Tulevaisuus tehdään yhdessä – Transformer 2030 opettajien ja varhaiskasvattajien täydennyskoulutushanke alkaa

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke Saana Ylikruuvi

    Toimin opettajien täydennyskoulutushankkeen projektipäällikkönä. Minua kiinnostaa erityisesti kasvatuksen ja opetuksen merkitys yhteiskunnassa, systeemiajattelu sekä ekososiaalinen sivistys. Olen todella onnellinen saadessani rakentaa opettajien kanssa kestävää tulevaisuutta!

Transformer 2030 - Tulevaisuuden tekijät ja Opetushallitus rahoittaa hanketta logot.