Transformer 2030 – Kestävyysosaajat

Miten kytkeytyä kasvattajana osaksi ratkaisua, jos ongelmana on koko ympäröivä kulttuuri? Tarkoittaako kestävyysosaajien kasvattaminen yhä lisää tietoja ja taitoja vai enemmänkin rohkeutta elää muutosta todeksi tässä ja nyt? Mikä on tunteiden, arvojen ja aidosti vaikeista asioista käytävän dialogin rooli hyvän tulevaisuuden rakentamisessa?

Huippupalautetta ja kiitosta kerännyt opettajien maksuton täydennyskoulutus Transformer 2030 – Kestävyysosaajat tulee taas! Kouluttajina toimivat tutkimus- ja järjestökenttien asiantuntijat tarjoavat opettajille ja kasvattajille aikaa, tilaa ja tukea kestävän elämäntavan todeksi elämiseen oman työnsä arjessa. Teemoina mm. tunteiden, arvojen ja aidosti vaikeista asioista käytävän dialogin rooli hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Ilmoittaudu mukaan ja liity osaksi yhdessä luomisen, kohtaamisen ja oppimisen yhteisöä, jonka eväät eivät jää vain muistiinpanoiksi vihkoon tai tunnu arjen pakkopullalta!

Tulen käyttämään täältä saatuja ideoita ja materiaaleja jatkossa ja ennen kaikkea rohkeutta, jota sain toteuttaessani omaa visiotani!

Todella voimaannuttava koulutus! Innostava ja turvallinen ilmapiiri

Fingon hallinnoimat ja OPH:n rahoittamat Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta koulutuspäivästä ja on laajuudeltaan 4 opintopistettä.

On ollut niin ihanaa, että en haluaisi tämän ollenkaan loppuvan! Voisin tulla näihin koulutuspäiviin vaikka joka kuukausi!

Ole osa ratkaisua ja varaa nyt oma paikkasi kestävyysosaajien joukosta alla olevista linkeistä!

• Valtakunnallinen etäkoulutus syksy 2023: ke 11.10., ke 8.11. ja ti 5.12. Ilmoittautuminen täällä.

Järjestökentän asiantuntijakouluttajien vastuuvuorot vaihtelevat. Syksyllä 2023 etäkoulutuksesta vastaavat Taksvärkki ja FEE Suomi.

Transformer 2030 logo.

Mitä saat Transformer 2030 -koulutuksesta? 

  • Tilaa, aikaa ja ideoita kokonaisvaltaisen ja muutosvoimaisen kestävyysosaamisen valjastamiseen oman opetus- ja kasvatustyösi arjessa
  • Monipuolisia näkökulmia kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen opettamiseen
  • Käytännönläheisiä työtapoja, vinkkejä ja sparrausta kestävän tulevaisuuden todeksi elämiseen omassa kasvatusyhteisössäsi

Kenelle?   

  • Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutus on osallistujille maksuton. 

Sisältö ja toteutus  

  • Koulutuskokonaisuus sisältää kolme koulutuspäivää sekä kevyen, omaa ammatti-identiteettiä tukevan projektitehtävän. Kokonaisuudessaan koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä.

Hankkeen asiantuntijakouluttajina ja yhteistyötahoina toimivat:

Amnesty International Suomen osastoYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi rySuomen PakolaisapuPlan International SuomiSuomen RauhanliittoSuomen LähetysseuraSuomen RauhanpuolustajatTaksvärkki ryYhteiset Lapsemme ry, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, kasvatustieteen väitöskirjatutkija Sonja Helkala (Tampereen yliopisto), kasvatustieteen väitöskirjatutkija Emma Kurenlahti (Helsingin yliopisto), tutkijatohtori ja kasvatusfilosofi Jani Pulkki (Tampereen yliopisto) sekä tutkijatohtori ja opettajankouluttaja Antti Rajala (Oulun yliopisto).

Hanketta hallinnoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry ja rahoittaa Opetushallitus.

Tutustu Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -verkkokurssiin

Aiemman Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hankkeen yhteydessä toteutettu verkkokurssi on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kestävän kehityksen ja tulevaisuusajattelun teemoista kiinnostuneille kasvattajille, opettajille ja järjestötoimijoille. Kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja kestävän tulevaisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä varten globaalikasvatustyössä.

Aiemman Transformer 2030 -hankkeen materiaaleja Globaalikasvatuksen blogissa

Lisätietoja

  • Asiantuntija, oppiminen Jenni Tuominen

    Suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja oppimistilaisuuksia. Innostavinta työssäni on oppia uutta yhdessä järjestöjen kanssa. Lisäksi toimin hankekoordinaattorina Connect for Global Change -hankkeessa. Tuen hankkeen hallinnossa sekä tarjoan tukea hankkeeseen osallistuville järjestöille. 

Transformer 2030 - Tulevaisuuden tekijät ja Opetushallitus rahoittaa hanketta logot.