Fingon syyskokous 2023

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n sääntömääräinen syyskokous 2023

Aika: ti 28.11.2023 klo 13.30 alkaen (Huom! virallinen syyskokous alkaa klo 14.30)
Paikka: Suvilahden Tiivistämö (Sörnäisten rantatie 22/Kaasutehtaankatu 1, Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kokouskutsut lähetetään jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin sekä yhdistyksen yleisosoitteeseen viimeistään 14.11.2023. Jos haluat tarkistaa tai päivittää järjestösi yhteyshenkilön, laitathan viestin: sara.levanen@fingo.fi.

Sekä paikan päällä Tiivistämöllä että etäyhteyksin osallistuvien kokousedustajien on saavuttava kokoukseen mukanaan laite, jolla on tarvittaessa pääsy sähköpostiin sähköistä äänestämistä varten.

Ilmoittautuminen

HUOM: Syyskokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään perjantaihin 24.11.2023 mennessä.

Ilmoitathan ystävällisesti osallistumisestasi sähköisesti tällä verkkolomakkeella.

Valtakirjat

Pyydämme ystävällisesti lähettämään skannatun/kuvatun valtakirjan osoitteeseen info@fingo.fi viimeistään perjantaihin 24.11.2023 mennessä. Tämän jälkeen saapuneet valtakirjat eivät enää oikeuta osallistumaan kokoukseen äänivaltaisena edustajana. Valtakirjapohjan löydät tästä (pdf).

Aikataulu

12.30 Omakustanteinen lounas ravintola Peloton Eateryssa, Kaasutehtaankatu 1, Rakennus 8

13.30 Syyskokoukseen ilmoittautuminen alkaa, tarjolla kahvia

14.00 Syyskokouspäivän avaus

14.05 Mitä järjestöillä mielessä juuri nyt? Yhteistä tutustumista pienryhmissä.

14.25 Yhteenveto ja uusien jäsenjärjestöjen esittely

14.30 Fingon syyskokous

15.30 Tauko, tarjolla kahvia ja hedelmiä

15.50 Hallitusvaali

16.45 Kokouksen päättäminen

Asialistalla:

Jäsenmaksut 2024

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Hallituksen valinta 2024 – 2025

Asiakirjat

Toiminnanjohtajan kutsu

Syyskokouskutsu

Valtakirjapohja

Esityslista

Pöytäkirja

Liite 3A Kokouskutsu

Liite 7A Toimintasuunnitelma 2024

Liite 7B Talousarvio 2024

Liite 8A Vaalivaliokunnan esitys hallitukseksi vuosille 2024–2025

Liite 8B Luettelo kaikista puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaista vuosille 2024–2025

Äänestysohje

Etäosallistumisohje

Jäsenjärjestöjen äänimäärät

Saapuminen Tiivistämölle ja esteettömyys

Tiivistämö sijaitsee keskellä Suvilahden kulttuuri- ja tapahtuma-aluetta rakennuksessa numero 5. Sisääntulo alueelle osoitteista Sörnäisten rantatie 22 ja Kaasutehtaankatu 1. Lisätietoa Tiivistämöstä.

Tiivistämölle on esteetön kulku pääovien vasemmalla puolella sijaitsevasta ovesta, joka on merkitty esteettömyydestä kertovalla kyltillä. Ovi vie Lämpiö-tilaan, josta pääsee pyörätuolihissillä Tiivistämön salin puolelle. Esteetön WC sijaitsee Tiivistämön aulassa.

Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti. Tiivistämölle pääsee ajamaan Vilhovuorenkadun ja Kaasutehtaankadun kautta. Suosittelemme saapumista Kalasataman suunnalta Suvilahden työmaan kiertämiseksi. Lähin metroasema on Kalasatamassa. Tutustu Suvilahden karttaan tästä.

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo Annual General Meeting, Autumn 2023

Time: Tuesday November 28, 2023 starting at 1.30 p.m. (Note: the official AGM begins at 2.30 p.m.)

PlaceTiivistämö, Suvilahti, (Sörnäisten rantatie 22/Kaasutehtaankatu 1, Helsinki). You can also attend the AGM remotely. The link will be sent to those who have registered.

Invitations to the AGM are emailed to all contact persons and general email addresses of member organisations 14 November 2023 at the latest. If you wish to check or update your organisation’s contact person, please email sara.levanen@fingo.fi.

Both attendees, those present at Tiivistämö and those participating remotely via online connections must have a device with access to email, in case of electronic voting.

Registration

NOTE: Please register for the AGM Friday 24 November 2023 at the latest by using this link.

Proxies

Please send your scanned or photographed proxy to info@fingo.fi by Friday November 24, 2023 at the latest. You will find a proxy template here (pdf).

Programme

Schedule

12.30 Self-paid lunch, Restaurant Peloton Eatery, Kaasutehtaankatu 1, Building 8

13.30 Registration for the Autumn Meeting begins, coffee

14:00 Opening of the Autumn meeting day

14.05 What do organizations have in mind right now? Getting to know each other in small groups. 

14.25 Summary and introduction of new member organizations

14.30 Fingo’s Annual General Meeting

15.30 Break, coffee and fruit

15.50 Election of the Board

16.45 Closing of the meeting

On the agenda:

Membership fees for 2024

Action plan and budget for 2024

Election of the Board 2024 – 2025

Documents

Executive Director´s Invitation

Notice of the Autumn Meeting

Proxy template

Meeting Agenda (in Finnish)

Minutes (in Finnish)

Annex 3A Notice of the Autumn Meeting

Annex 7A Action Plan 2024 (in Finnish)

Annex 7B Budget 2024 (in Finnish)

Annex 8A Election committee´s proposal for the Board of 2024 – 2025 (in Finnish)

Annex 8B List of all candidates in the Board election 2024 – 2025 (in Finnish)

Voting instructions

Remote Participation Instructions

Members´number of votes

Arrival at Tiivistämö and accessibility

Tiivistämö is located in the middle of Suvilahti’s cultural and event area in building number 5. Entrance to the area is from Sörnäisten rantatie 22 and Kaasutehtaankatu 1. More information about Tiivistämö.

Tiivistämö has barrier-free access from the door on the left side of the main doors, which is marked with a sign indicating accessibility. The door leads to the Lämpiö space, from where you can take a wheelchair lift to the side of the Tiivistämö hall. The accessible toilet is located in the lobby of Tiivistämö.

The escort traffic stop is located near the entrance (distance no more than 5 meters), from where you can get to the entrance smoothly. You can drive to Tiivistämö from Vilhovuorenkatu and Kaasutehtaankatu. We recommend arriving through Kalasatama, to avoid the construction site at Suvilahti. The closest metro station is in Kalasatama. See the map of the Suvilahti area.