Iso ihmisjoukko poseeraa kampanjabannereiden kanssa Suomen Pankin edustalla.
Kuva: Mika Niskanen.

Vaikuttaminen

Fingon vaikuttamistyö keskittyy eriarvoisuuden vähentämiseen ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Perimmäisenä tavoitteena on oikeudenmukainen ja kestävä maailma ihan kaikille.

Tärkeänä toimintaa ohjaavana periaatteena on YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 globaali toimintaohjelma ja Leave No One Behind -periaatteen edistäminen. Se tarkoittaa, että ketään ei saa jättää kehityksessä jälkeen. Myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden oikeus osallistua ja oikeus tulla kuulluksi ovat vaikuttamistyömme keskiössä. 

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla ja etsimme kestäviä ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi kehittyvissä maissa.  

Tavoitteeseen tähdätään

  1. Kokoamalla tutkimukseen ja jatkuvaan toimintaympäristön analyysiin perustuvaa tietoa keskeisistä vaikuttamistyön teemoista ja jakamalla tätä tietoa virkamiehille ja poliittisille päättäjille päätöksenteon tueksi.  
  1. Tunnistamalla globaalit ilmiöt, jotka vaikuttavat eriarvoisuuteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ja vaikuttamalla poliittisiin prosesseihin muutoksen aikaansaamiseksi.   
  1. Vahvistamalla kehitysjärjestöjen vaikuttamistyön yleistä ja eri teemoihin liittyvää osaamista.  
  1. Aktivoimalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita, erityisesti kehitysjärjestöjä, mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen vaikuttamiseen.   
  1. Puolustamalla globaalia kansalaisyhteiskunnan tilaa, ja tuomalla kehittyvien maiden ääntä kuuluviin.  
  1. Aktiivisella suhdetoiminnalla eli rakentamalla hyvät suhteen viranomaisiin ja päättäjiin yli puoluerajojen sekä kutsumalla poliittisia päättäjiä, viranomaisia ja mielipidevaikuttajia keskusteluun kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Vaikuttamistyön keinot

Vaikuttamistyötä tehdään monilla eri keinoilla, sillä muutoksen voivat saada aikaan erilaiset tahot eri tilanteissa.

Suhdetoiminta ja poliittisten päättäjien lobbaaminen on yksi keskeinen, mutta harvoin yksistään riittävä vaikuttamistyön keino. Myös suuren yleisön tietoisuus koko maailmaa koskettavista haasteista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista sekä halu edistää reilumpaa maailmaa on tärkeä tuki vaikuttamistyössä.

Kattojärjestönä Fingo pyrkii aktiivisesti tuomaan jäsenjärjestönsä ja laajemman kehitysjärjestökentän mukaan vaikuttamistyöhön, sillä yhteistyöstä syntyy muutosvoimaa.

Suhdetoiminnan ja lobbaamisen lisäksi vaikutamme esimerkiksi kampanjoilla, lausunnoilla ja kannanotoilla sekä osallistumme aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin vaikuttamistoiminnan työryhmiin.

Liity kehyvaikuttamisen WhatsApp -ryhmään

Tervetuloa liittymään Fingon jäsenjärjestöille tarkoitettuun kehitysyhteistyövaikuttamisen WhatsApp -ryhmään, jolla pyritään lisäämään yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja Fingon välillä. Ryhmään on mahdollista liittyä täältä. Keväällä 2023 ryhmän sisältö keskittyy pitkälti eduskuntavaalivaikuttamisen ympärille, mutta ryhmän kautta on tarkoitus lisätä kehitysyhteistyövaikuttajien yhteistyötä ajankohtaisissa asioissa myös vaalien jälkeen.

Ajankohtaista vaikuttamistyössä