Ryhmä kokoamassa palapeliä.

Fingon kevätkokous 2022

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2022

Aika: ti 24.5.2022 klo 12.30 alkaen (Huom! virallinen kevätkokous alkaa klo 15.30)
PaikkaSofia Helsingin Lyhtysali (Sofiankatu 4 C). Hissillä pääsee suoraan kokoushuoneeseen (hissin mitat: syvyys 134 cm ja leveys146 cm). Pystymme tarjoamaan paikan Lyhtysalissa ainoastaan 40 ensin ilmoittautuneelle. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kokouskutsut lähetetään jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin sekä yhdistyksen yleisosoitteeseen viimeistään 6.5.2022 Jos haluat tarkistaa tai päivittää järjestösi yhteyshenkilön, laitathan viestin: johanna.ikavalko@fingo.fi.

Ilmoittautuminen

Huom. kevätkokoukseen on sitova ennakkoilmoittautuminen pe 20.5.2022 mennessä.

Ilmoitathan ystävällisesti osallistumisestasi sähköisesti tällä verkkolomakkeella ti 17.5.2022 mennessä. Ehdoton määräaika ilmoittautumisille on pe 20.5.2022. Tämän jälkeen saapuneet valtakirjat eivät enää oikeuta osallistumaan kokoukseen äänivaltaisena edustajana.

Valtakirjat

Pyydämme ystävällisesti lähettämään skannatut/kuvatut valtakirjat osoitteeseen info@fingo.fi  ti 17.5.2022 mennessä. Ehdoton määräaika valtakirjojen lähettämiselle on pe 20.5.2022. Valtakirjapohjan löydät tästä (pdf).

Ohjelma

Tulevaisuuden järjestöt -seminaari

Aikataulu:

12:30 Kevätkokoukseen kirjautuminen alkaa
13:00 Seminaarin avaus: Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi
13:05 Johdanto seminaarin aiheeseen “Tulevaisuuden järjestöt” – järjestöjen muutosmahdollisuudet ja –paineet
Moderaattorit Carita Murtonen (Fida) ja Niko Humalisto (Suomen lähetysseura)
Globaalin kehityksen valtava murros tapahtuu juuri nyt – Fingon katsaus tämän hetken merkittävimpiin trendeihin
Ennakoinnin asiantuntija Noora Vähäkari

13:25 Puheenvuorot – mikä innostaa toimintaan kansalaisliikkeessä ja ajatuksia globaalin pohjoisen järjestöjen merkityksestä muutokselle globaalissa etelässä.
Lyhyt keskustelu kahden puheenvuoron jälkeen.
Tämä osio on englanniksi.
Kansalaisaktivistit Iiris Laisi (Elokapina) ja Denis Kioko (Trocaire)

Kolmas puheenvuoro järjestöjen muutospaineista ja -mahdollisuuksista: Mikä on uutta verrattuna menneisyyteen? Taloudellinen ja poliittinen konteksti? Poliittiset tavoitteet? Keinot ja toimintatavat?
Tämä osio on suomeksi.
Järjestöjohtaja Folke Sundman (Solidaarisuus)

14:00 Keskustelua

14:35 Yhteenveto ja kaksi esimerkkiä hyvästä tulevaisuudesta: Järjestöpuheenvuorot antirasismista ja uusista yhteistyökumppanuuksista
Moderaattorit Carita Murtonen ja Niko Humalisto
Gelawej Viay (Plan) ja Mari Taivainen (PAM)
Taivaisen puhe kuullaan nauhoituksena.

14:50 Kahden uuden jäsenjärjestön esittäytyminen: Shareef Askar (Mirsal) ja Anita Lintula (Mifuko)
15:00 Kahvitauko                         

15.30 Fingon vuosikokous

Asialistalla:

  • Toimintakertomus 2021
  • Tilinpäätös 2021
  • Tilintarkastajien lausunto

Asiakirjat

Toiminnanjohtajan kutsu

Kevätkokouskutsu

Valtakirjapohja

Esityslista

Pöytäkirja

Liite 3A Kevätkokouskutsu

Liite 6A Toimintakertomus 2021

Liite 7A Tilinpäätös 2021

Liite 8A Tilintarkastajien lausunto

Etäosallistumisohje

Jäsenjärjestöjen äänimäärät

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo Annual General Meeting, Spring 2022

Time: Tuesday May 24, 2022 starting at 12.30 (Note: the official AGM begins at 3.30 p.m.)

PlaceSofia Helsinki, Lyhtysali (Sofiankatu 4 C). The elevator provides direct access to the meeting room (elevator dimensions: depth 134 cm and width 146 cm). We are only able to offer a seat in Lyhtysali to the first 40 registrants. You can also attend the AGM remotely. The link will be sent to those who have registered.

Invitations to the AGM are emailed to all contact persons and general email addresses of member organisations. If you wish to check or update your organisation’s contact person, please email johanna.ikavalko@fingo.fi.

Registration

* NOTE: Unlike previously, there is a binding registration for the AGM. Please register on Friday, 20 May at the latest. *

Please register for the meeting using this link by Tuesday 17 May 2022. The absolute deadine for registration and sending proxies is Friday 20 May 2022. Proxies received after this date will no longer entitle the holder to attend the meeting as a voting representative.

Proxies

Please send your scanned or photographed proxy to info@fingo.fi by May 17, 2022. An absolute latest deadline for proxies is Friday May 20, 2022. Please find a proxy template here (pdf).

Programme

The organization of the future seminar

Schedule:

12:30 Registering for AGM begins
1:00 p.m. Opening of the seminar
Executive Director Juha-Erkki Mäntyniemi

1:05 p.m. Introduction to the topic of the seminar ”Future organizations” – opportunities and pressures for change in organizations
Moderators Carita Murtonen (Fida) and Niko Humalisto (Suomen lähetysseura)
A huge revolution in global development is happening right now – Fingo´s review of the most significant trends at the moment
Foresight Expert Noora Vähäkari
Speeches – What inspires into action in the civic movement and ideas on the importance of global northern organizations in change in the global south.
Short discussion with two speeches after.
This section is in english.
Civic Activists Iiris Laisi (Elokapina) and Denis Kioko (Trocaire)
Third speech on the pressure and opportunities for change in organizations:
What is new compared to the past? Economic and political context? Political goals?
Means and methods of action? This section is in English.
Organization Director Folke Sundman (Solidaarisuus)

2:00 p.m. Discussion
2:35 p.m. Summary and two examples of a good future: Organizational speeches on anti-racism and new partnerships
Moderators Carita Murtonen and Niko Humalisto
Gelawej Viay (Plan) and Mari Taivainen (PAM)
Mari Taivainen´s speech will be heard as a recording.

2:50 p.m. Introduction of two new member organizations
Shareef Askar (Mirsal) and Anita Lintula (Mifuko)

3 p.m. Coffee break

3.30 p.m. Fingo Annual General Meeting. On the agenda:

  • Annua Report 2021
  • Financial Statements 2021
  • Auditor´s Report

Documents

Executive Director´s Invitation

Notice of the Spring Meeting

Proxy template

Meeting agenda (in Finnish)

Annex 6A Annual Report 2021 (in Finnish)

Annex 7A Financial Statements 2021 (in Finnish)

Annex 8A Auditor´s report (in Finnish)

Remote participation instructions

Members´number of votes