Henkilö pitää paperia, jossa kestävän kehityksen tavoitteiden ikonit.

Globaali kansalaiskasvatus

Globaalit kansalaistaidot ovat välttämättömiä kestävän kehityksen edistämiseksi. Fingo vaikuttaa aktiivisesti globaalin kansalaiskasvatuksen puolesta, jotta kaikenikäisillä ihmisillä on valmiudet osallistua kestävän ja oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen.

Mikä globaali kansalaiskasvatus?

Kestämätön ja epäoikeudenmukainen maailma ei ole luonnon olosuhde ja ihmiset voivat muuttaa maailmaa paremmaksi, kestävämmäksi ja reilummaksi. Siksi tarvitaan globaalia kansalaiskasvatusta. Globaali kansalaiskasvatus on elinikäistä oppimista, joka herättelee meitä näkemään selkeämmin ympäröivän maailman ja oman asemamme ja vastuumme siinä. Globaali kansalaiskasvatuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä linkittyy maailmanlaajuisiin ilmiöihin kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, rasismiin, ympäristökatastrofeihin, pakolaisuuteen – ja miten näihin voi vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Kestävä kehitys jää haaveeksi, jos kansalaisia saada mukaan yhteisiin talkoisiin.  Oikeudenmukaista maailmaa ei rakenneta vain jossain kaukana maailmalla vaan myös täällä meillä. Tarvitsemme uusia, globaaleja kansalaistaitoja, jotta pystymme ajattelemaan kriittisesti, toimimaan vastuullisemmin ja vaatimaan päättäjiltä poliittisia muutoksia.  Fingo vaikuttaa aktiivisesti Suomessa ja EU:ssa innostavan, kriittisen ja muutosvoimaisen globaalin kansalaiskasvatuksen puolesta. Teemme työtä niin ruohonjuuritasolla kuin virallisessa poliittisessa päätöksenteossa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus ja tarvittavat taidot osallistua kestävämmän ja reilumman maailman rakentamiseen.

Mitä vaadimme?

Globaalin kansalaiskasvatuksen on oltava osa kehityspolitiikkaa.

Kansalaisilla on oikeus saada tietoa maailmanlaajuisesta kehityksestä ja tavoista, joilla kestävää kehitystä voi edistää. Aktiivista kansalaisuutta tulee tukea, jotta ihmiset pystyvät toimimaan globaalisti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Globaalin kansalaiskasvatuksen tulee kuulua kaikille.

Globaali kansalaiskasvatus on sisällytettävä kaikkiin formaalia, non-formaalia ja informaalia kasvatusta ja koulutusta koskeviin poliittisiin ohjelmiin, jotta kaikenikäiset kansalaiset pystyvät osallistumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Kestävää kehitystä tulee tukea kasvatuksella ja koulutuksella.

Kestävä kehitys ei toteudu ilman kansalaisia. Agenda 2030:n tavoitteen 4.7 mukaan kaikkien ihmisten tulee saada riittävät tiedot ja taidot kestävän kehityksen edistämiseen. Suomelle on laadittava suunnitelma, jolla varmistetaan, että tavoitteen 4.7 mukainen koulutus ja kasvatus toteutuvat ja että kaikki alan toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

Ota yhteyttä

  • Anna Kivimäki-Pelluz

    Anna vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tukee järjestöjä globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän koordinoi Globaali kansalaiskasvatus -työryhmää ja muita globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyviä työryhmiä sekä globaalikasvatusverkostoa.