Fingon keltaisia tarroja, joissa Fingon musta logo ja teksti Vaikutamme tulevaisuuteen tänään.
Kuva: Mika Niskanen.

Jäsenmaksut

Fingon jäsenmaksut on porrastettu kuuteen luokkaan järjestön budjetin mukaan. Tunnuslukuna käytetään järjestön kokonaistuottoja. Tähän lukuun lasketaan mukaan tilinpäätöksestä kaikki tulot eli varsinainen toiminta, varainhankinta, sijoitukset, julkiset tuet ja muut tuotot.

Mikäli yhdistys hyväksytään jäseneksi Fingon syyskokouksen jälkeen, kyseiseltä vuodelta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Fingon sääntöjen mukaan jäsenjärjestö katsotaan eronneeksi, jos se ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna.

Jäsenmaksut 2024

1) Kokonaistuotot alle 50 000 e: 55 euroa
2) Kokonaistuotot 50 000–150 000 e: 90 euroa
3) Kokonaistuotot 150 001–1 000 000 e: 150 euroa
4) Kokonaistuotot 1 000 001–3 000 000 e: 300 euroa
5) Kokonaistuotot 3 000 001–5 000 000 e: 600 euroa
6) Kokonaistuotot yli 5 000 000 e: 1200 euroa

Kannatusjäsenmaksu

Kannatusjäsenmaksu on 300 euroa vuodessa.