Usein kysyttyä

Vastasimme keskeisiin kysymyksiin Fingon toiminnasta ja kehitysyhteistyöstä.

Mikä Fingo on?

Fingo on noin 270 suomalaisen kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalin kansalaiskasvatuksen parissa toimivan kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Fingo ja sen jäsenjärjestöt edistävät kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta ja tekevät töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille. 

Fingo syntyi vuonna 2018, kun kaksi kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestöä, Kepa ja Kehys, yhdistivät voimansa ja muuttivat saman katon alle.

Miksi Fingo on perustettu?

Kehitysyhteistyön kattojärjestöt Kepa ja Kehys perustivat Fingon vuonna 2018, jotta niiden toiminta olisi entistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Voimme palvella jäsenjärjestöjämme parhaiten ja vaikuttaa päätöksentekoon tehokkaimmin yhteisessä kattojärjestössä, joka toimii sekä Suomessa, EU:ssa että kansainvälisesti. Myös kaikki jäsenjärjestöjen palvelut on keskitetysti ja entistä kattavammin jäsenten saatavilla.

Mitä kaikkea Fingo tekee?

Fingo edistää globaalisti oikeudenmukaista kestävää kehitystä vaikuttamalla politiikkaan, tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja jakamalla tietoa kansalaisille.

• Kokoamme yhteen jäsenet ja luomme mahdollisuuksia yhteistyölle eri toimijoiden kanssa.

• Vahvistamme jäsentemme valmiuksia toimia muuttuvassa maailmassa.

• Vaikutamme eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

• Viestimme globaaleista kehityskysymyksistä ja kehitysjärjestöjen työstä.

Voit lukea lisää Fingon työstä Toiminta-sivulta.

Ketkä ovat Fingon jäseniä?

Fingolla on noin 270 jäsenjärjestöä, jotka tekevät työtä kehityskysymysten tai globaalikasvatuksen parissa. Voit tutustua jäseniimme tarkemmin Jäsenet-sivulla.

Miten voin tukea toimintaanne?

Toimintaamme voi tukea esimerkiksi tilaamalla Maailman Kuvalehden tai liittymällä jäseneksi.

Minulla on käyttökelpoisia tavaroita, joita en itse tarvitse. Voinko lahjoittaa ne kehittyvien maiden köyhille?

Fingo ei välitä tavaralahjoituksia kehittyviin maihin. Hyvin usein tavaralahjoitusten rahtikuluista, tullauksesta, veroista ja varastoinnista koituvat kustannukset kohoavat lahjoitetun tavaran arvoa suuremmiksi.

Lahjoitukset kannattaa antaa suoraan rahana sellaisille hankkeille, joita haluaa tukea. Siten lahjoitusvaroilla voidaan hankkia juuri niitä tavaroita tai palveluita, joille on kohdemaassa suurin tarve. Monet Fingon jäsenjärjestöistä ottavat vastaan rahalahjoituksia.

Voinko hakea Fingolta tukea kehitysyhteistyöhankkeelleni?

Fingo ei rahoita suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita. Niitä rahoittaa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöyksikkö. Fingo tarjoaa koulutusta ja neuvontaa, joka auttaa hanketukihakemusten laatimisessa.

Voiko yksityishenkilö liittyä Fingon jäseneksi?

Yksityishenkilö ei voi liittyä Fingon varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään vain yhdistyksiä ja säätiöitä. Yksityishenkilö voi kuitenkin ryhtyä Fingon kannatusjäseneksi. Myös suurin osa Fingon jäsenjärjestöistä ottaa mielellään henkilöjäseniä. Tietoa jäsenjärjestöistä saa Jäsenet-sivulta.

Millä rahalla Fingo toimii?

Fingon toimintaa tuetaan julkisin varoin ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestömäärärahoista. Fingolla on myös jonkin verran omaa varainhankintaa.

Suosiiko Fingo joitakin puolueita?

Fingo on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka jäsenistöön kuuluvien ihmisten taustat ovat hyvin erilaisia, myös poliittisesti.