Koristeellinen kuva, jossa lukee uudistumiskykyiset järjestöt.

Uudistumiskykyiset järjestöt

Uudistumiskykyiset jäjestöt on yksi Fingon strategian painopisteistä. Siihen sisältyy tulevaisuustaidot, kokeilukulttuuri, johtaminen ja varainhankinta. Vuonna 2023 painotamme erityisesti järjestöjen tulaveisuustaitoja, tähän liittyen järjestämme muun muassa tulevaisuustaitojen opintopiirin.

Uudistumiskykyiset järjestöt -oppimiskokonaisuuden alle on koottu erilaisia uudistumiskykyä ja kokeiluvalmiutta lisääviä teemoja.

Tulevaisuustaidot, ennakointi ja kokeilukulttuuri

Rahoituksen hakeminen, varainhankinta

Johtaminen, fasilitointi ja vapaaehtoisten motivointi