Uudistumiskykyiset järjestöt

Uudistumiskykyiset jäjestöt on yksi Fingon strategian painopisteistä. Siihen sisältyy tulevaisuustaidot, kokeilukulttuuri, johtaminen ja varainhankinta. Uudistumiskykyiset järjestöt -oppimiskokonaisuuden alle on koottu erilaisia uudistumiskykyä ja kokeiluvalmiutta lisääviä teemoja.

Tulevaisuustaidot, ennakointi ja kokeilukulttuuri

Rahoituksen hakeminen, varainhankinta

  • Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (yhteistyössä Rastor-instituutin, Sosten, VaLan ja Allianssin kanssa)
  • Varainhankinnan koulutukset
  • EU-hakemuskoulutus syksyllä 2022
  • Rahoitusneuvonta

Johtaminen, fasilitointi ja vapaaehtoisten motivointi