Hankkeet

Fingo toteuttaa aktiivisesti jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaaleihin aiheisiin liittyviä hankkeita Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2021 meneillään on kolme hanketta: Bridege 47, Transformer 2030 ja Brysselistä maailmalle sekä hanketyyppinen ohjelmalaajennos Fingo Powerbank.

Bridge 47


Bridge 47 -hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kansalaisyhteiskunnan työtä globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla. Se keskittyy erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen 4.7. edistämiseen, jonka tarkoituksena on taata kaikille oppijoille tietoja ja taitoja toimia kestävän kehityksen puolesta. Fingon koordinoimassa hankkeessa on mukana 15 järjestöä eri EU-maista ja ympäri maailmaa. Hanke jatkuu heinäkuuhun 2021.

Transformer 2030

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Fingo koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

Brysselistä maailmalle

Brysselistä maailmalle -viestintähankkeen tavoitteena on lisätä Suomessa keskustelua EU:n globaalista roolista, ja tarjota suomalaisille tietoa siitä, mitä EU maailmalla tekee. Hankkeessa avataan EU:n monipuolista roolia globaalina toimijana suurelle yleisölle viiden eri näkökulman kautta: kestävä kehitys, kehitysyhteistyö, ilmasto, kansalaisyhteiskunta ja kestävä talous sekä viestitään EU:n globaaleista toimista ja tuloksista alati muuttuvassa maailmassa. Hanketta rahoittaa Eurooppatiedotus.

Fingo Powerbank

Fingo Powerbank keskittyy kansalaisjärjestöjen työtä tukeviin innovaatioihin, teknologiaratkaisuihin ja yritysyhteistyöhön. Powerbank järjestää monipuolisia koulutuksia, ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia eri sektoreiden toimijoille. Tavoitteena on tehostaa ja laajentaa yhteistyötä kestävän maailman rakentamiseksi. Fingon ohjelmalaajennos Powerbank toimii vuosina 2020–2021 ulkoministeriön lisärahoituksella.

Hankkeissa tapahtuu

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista -logo
EU:n lippu