Hankkeet

Fingo toteuttaa aktiivisesti jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaaleihin aiheisiin liittyviä hankkeita Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2021 meneillään on neljä hanketta: Bridge 47, Transformer 2030, Brysselistä maailmalle ja Globaalin sivistyksen edelläkävijät sekä hanketyyppinen ohjelmalaajennos Fingo Powerbank.

Bridge 47


Bridge 47 -hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kansalaisyhteiskunnan työtä globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla. Se keskittyy erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen 4.7. edistämiseen, jonka tarkoituksena on taata kaikille oppijoille tietoja ja taitoja toimia kestävän kehityksen puolesta. Fingon koordinoimassa hankkeessa on mukana 15 järjestöä eri EU-maista ja ympäri maailmaa. Hanke päättyi heinäkuussa 2021.

Brysselistä maailmalle

Brysselistä maailmalle -viestintähankkeen tavoitteena on lisätä Suomessa keskustelua EU:n globaalista roolista, ja tarjota suomalaisille tietoa siitä, mitä EU maailmalla tekee. Hankkeessa avataan EU:n monipuolista roolia globaalina toimijana suurelle yleisölle viiden eri näkökulman kautta: kestävä kehitys, kehitysyhteistyö, ilmasto, kansalaisyhteiskunta ja kestävä talous sekä viestitään EU:n globaaleista toimista ja tuloksista alati muuttuvassa maailmassa. Hanketta rahoittaa Eurooppatiedotus.

Fingo Powerbank

Fingo Powerbank keskittyy kansalaisjärjestöjen työtä tukeviin innovaatioihin, teknologiaratkaisuihin ja yritysyhteistyöhön. Powerbank järjestää monipuolisia koulutuksia, ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia eri sektoreiden toimijoille. Tavoitteena on tehostaa ja laajentaa yhteistyötä kestävän maailman rakentamiseksi. Fingon ohjelmalaajennos Powerbank toimii vuosina 2020–2021 ulkoministeriön lisärahoituksella.

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke vahvistaa kokonaisvaltaista ymmärrystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista sivistyksestä. Hanke kokoaa toimijoita yhteen vertaisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaaliasti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke käynnistyi elokuun alussa ja päättyy toukokuussa 2022. Sitä rahoittaa Sitran Sivistys+ -projekti.

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Fingo koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

Hankkeissa tapahtuu

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista -logo
EU:n lippu
Ulkoministeriön logo, joka kertoo, että työtä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin