Hankkeet

Fingo toteuttaa aktiivisesti jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaaleihin aiheisiin liittyviä hankkeita Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2024 meneillään on kolme hanketta: Connect for Global Change, Digivallan tasaajat sekä hanketyyppinen ohjelmalaajennos Fingo Powerbank.

Connect for Global Change

Connect for Global Change -hankkeen tavoitteena on sitouttaa erityisesti nuoria ja vähemmän tavoitettuja kohderyhmiä YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden edistämiseen. Hankkeen keskeinen toiminto on rahoittaa pienten ja keskisuurten järjestöjen globaalikasvatus- ja viestintäprojekteja sekä vahvistaa järjestöjen osaamista. Yhdessätoista Euroopan maassa toteutettava globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän hanketta rahoitetaan EU DEAR -instrumentista. Hanke alkoi huhtikuussa 2024 ja kestää syyskuun 2027 loppuun asti.

Digivallan tasaajat

Vaikka digitalisaatio ja teknologia ovat uineet olennaiseksi osaksi arkeamme, ei demokratian, digitalisaation ja teknologisen kehityksen välisiä jännitteitä juuri käsitellä kansalaisjärjestöissä tai muualla yhteiskunnassa. Fingon Digivallan tasaajat -hanke pyrkii täyttämään tätä aukkoa lisäämällä tietoa digivallasta ja antamalla eväitä siihen, miten valtaa voitaisiin jakaa tasaisemmin. Hanketta rahoittaa Sitra. Lisää hankkeesta luvassa syksyllä 2024.

Fingo Powerbank

Fingo Powerbank keskittyy kansalaisjärjestöjen työtä tukeviin innovaatioihin, teknologiaratkaisuihin ja yritysyhteistyöhön. Powerbank järjestää monipuolisia koulutuksia, ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia eri sektoreiden toimijoille. Tavoitteena on tehostaa ja laajentaa yhteistyötä kestävän maailman rakentamiseksi. Fingon ohjelmalaajennos Powerbank toimi vuosina 2020–2021 ulkoministeriön lisärahoituksella.

Bridge 47

Bridge 47 -hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää kansalaisyhteiskunnan työtä globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla. Se keskittyi erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen 4.7. edistämiseen, jonka tarkoituksena on taata kaikille oppijoille tietoja ja taitoja toimia kestävän kehityksen puolesta. Fingon koordinoimassa hankkeessa oli mukana 15 järjestöä eri EU-maista ja ympäri maailmaa. Hanke päättyi heinäkuussa 2021, mutta verkosto jatkaa toimintaansa.

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke vahvisti kokonaisvaltaista ymmärrystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista sivistyksestä. Hanke kokosi toimijoita yhteen vertaisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaaliasti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke käynnistyi elokuun 2021 alussa ja päättyi toukokuussa 2022. Sitä rahoitti Sitran Sivistys+ -projekti ja Suomen ulkoministeriö.

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hanke oli varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle suunnattu kestävän tulevaisuuden täydennyskoulutushanke. Se antoi eväitä kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen kasvatukseen. Fingo koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, joka päättyi 2023.

Hankkeissa tapahtuu

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista -logo
EU:n lippu
Ulkoministeriön logo, joka kertoo, että työtä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin