Hankkeet

Fingo toteuttaa aktiivisesti jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa globaaleihin aiheisiin liittyviä hankkeita Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2023 meneillään on kaksi hanketta: Transformer 2030 – Kestävyysosaajat sekä hanketyyppinen ohjelmalaajennos Fingo Powerbank.

Fingo Powerbank

Fingo Powerbank keskittyy kansalaisjärjestöjen työtä tukeviin innovaatioihin, teknologiaratkaisuihin ja yritysyhteistyöhön. Powerbank järjestää monipuolisia koulutuksia, ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia eri sektoreiden toimijoille. Tavoitteena on tehostaa ja laajentaa yhteistyötä kestävän maailman rakentamiseksi. Fingon ohjelmalaajennos Powerbank toimii vuosina 2020–2021 ulkoministeriön lisärahoituksella.

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hanke on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle suunnattu kestävän tulevaisuuden täydennyskoulutushanke. Se antaa eväitä kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen kasvatukseen. Fingo koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

Bridge 47


Bridge 47 -hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää kansalaisyhteiskunnan työtä globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi globaalin kansalaiskasvatuksen avulla. Se keskittyi erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen 4.7. edistämiseen, jonka tarkoituksena on taata kaikille oppijoille tietoja ja taitoja toimia kestävän kehityksen puolesta. Fingon koordinoimassa hankkeessa oli mukana 15 järjestöä eri EU-maista ja ympäri maailmaa. Hanke päättyi heinäkuussa 2021, mutta verkosto jatkaa toimintaansa.

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke vahvisti kokonaisvaltaista ymmärrystä YK:n Agenda 2030 mukaisesta globaalista sivistyksestä. Hanke kokosi toimijoita yhteen vertaisoppimaan ja kehittämään keinoja edistää globaaliasti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta sivistyksen, kasvatuksen ja kansalaisvaikuttamisen keinoin. Hanke käynnistyi elokuun 2021 alussa ja päättyi toukokuussa 2022. Sitä rahoitti Sitran Sivistys+ -projekti ja Suomen ulkoministeriö.

Hankkeissa tapahtuu

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista -logo
EU:n lippu
Ulkoministeriön logo, joka kertoo, että työtä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin