Mistä rahoitusta?

Järjestöjen toimintaa tukevat useat tahot Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla. Esittelemme niistä tärkeimmät.

Monet tahot myöntävät rahoitusta kansalaisjärjestöjen työhön. Alle on listattu merkittävimpiä rahoituslähteitä suomalaisille kehitysyhteistyötä, globaalikasvatusta ja vaikuttamistyötä tekeville kansalaisjärjestöille. Kannattaa tutustua myös Kansalaisfoorumin kattavaan hankerahoitushakemistoon sekä osallistua Fingon järjestämiin järjestöjen rahoitukseen liittyviin infotilaisuuksiin ja koulutuksiin, joista tiedotetaan tapahtumakalenterissamme.

Suomalaiset rahoittajat

Ulkoministeriö 

Ulkoministeriö myöntää hanketukea järjestöjen kehitysyhteistyötoimintaan sekä Suomessa tapahtuvaan globaalikasvatukseen ja kehitysviestintään. Lisäksi tukea on tarjolla kulttuuriyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön. Lue lisää ulkoministeriön sivulta Tuet suomalaisille kansalaisjärjestöille ja säätiöille.

Ympäristöministeriö  

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen toimintaan. Lisää tietoa löytyy ympäristöministeriön Rahoitus ja avustukset -sivulta. Keski-Suomen ympäristökeskukselta voi hakea tukea ympäristökasvatukseen ja -valistukseen. Lue lisää Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset -sivulta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla muun muassa koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Kansalaisjärjestöille myönnetään sekä yleis- että erityisavustuksia omaan toimialaansa liittyen. Tiedot avustuksista on koottu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset -sivulle.  

Sisäministeriö  

Sisäministeriö hallinnoi kahta EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 perustettua sisäasioiden rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahastoa (ISF). Rahastojen kautta pyritään kehittämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta.

Opetushallitus  

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut (entinen CIMO) tarjoaa monipuolisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös kansalaisjärjestöille. Tukea voi saada muun muassa järjestöjen väliseen yhteistyöhön, aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseen. Opetushallituksen Ohjelmat-sivulta löydät tietoa esimerkiksi Kansalaisten Eurooppa, Luova Eurooppa ja Erasmus+-ohjelmista.

Kaupungit ja kunnat  

Kaupungit ja kunnat tukevat järjestötoimintaa paitsi rahallisesti myös tarjoamalla esimerkiksi tiloja järjestöjen käyttöön. Kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti, mutta mahdollisuuksia kannattaa tiedustella rohkeasti. Löydät lisätietoja oman kuntasi tarjoamista avustuksista kotikuntasi verkkosivuilta.

Kotimaiset säätiöt  

Säätiöt myöntävät avustuksia omien aihealueidensa ja painotustensa mukaan. Hakuajat ja -ohjeet vaihtelevat suuresti. Lisätietoa säätiöistä löytyy verkkosivulta Saatiopalvelu.fiAurora-tietokannasta puolestaan löytyy tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia.

Nuorten Akatemia  

Nuorten Akatemia on yhteistyöjärjestö, jolta saa tukea nuorten kanssa toimimiseen. Nuorten Akatemia tukee erityisesti toimintaa, jossa nuoret ovat itse mukana alusta loppuun.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkauksen pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista. STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Lisää tietoa löytyy STEAn sivulta Avustusten hakeminen.

Taiteen edistämiskeskus  

Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteen ja kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Apurahoja on useita erilaisia ja kattava lista kaikista avustuksista löytyy Apurahat ja avustukset -sivulta. Omiin tarkoituksiin sopivaa apurahaa voi etsiä sivuilla olevan hakukoneen avulla.

Yritys- ja innovaatioyhteistyön kotimaisia rahoittajia

Finnpartnership tarjoaa rahoitusta suomalaisille yrityksille ja järjestöille liiketoimintaan, jolla on positiivisia kehitysvaikutuksia kehittyvissä maissa.  Business Finlandin BEAM-ohjelma tukee yrityksiä kehittyville maille merkityksellisten innovaatioiden kehittämisessä. Järjestöt voivat toimia ohjelman tuella yritysten konsultteina.

Euroopan unioni  

Euroopan unioni rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyötä, globaalikasvatusta ja kehitysviestintää. EU-hankerahoitusta voi hakea osallistumalla hankehakuihin (calls for proposals). Hakujen avautumisesta ilmoitetaan Euroopan komission EuropeAidin sivuilla.

Varmista, että järjestölläsi on varaa kattaa omarahoitusosuus, jonka määrä vaihtelee ohjelmittain 5 ja 25 prosentin välillä. Ulkoministeriöstä voi hakea EU-hanketukea suomalaisen järjestön omarahoitusosuuteen. Lisätietoa löytyy ulkoministeriön Tuki EU-hankkeille -sivulta.

Kannattaa tutustua myös tuottamaamme EU-rahoitusoppaaseen (pdf), CONCORDin Guide to EuropeAid funding instruments 2014-2020 -oppaaseen sekä Euroopan komission hankehallinto-oppaaseen.

Kansainväliset rahoittajat

Pohjoismainen kulttuurirahasto  

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä myös järjestöjen välillä. Apurahoja myönnetään esimerkiksi konferensseille, konserteille, kiertueille, näyttelyille ja festivaaleille. Lue lisää Hae tukea -sivulta.

Kansainväliset säätiöt

Säätiöt myöntävät rahoitusta omien kriteeriensä ja painotusalueidensa mukaan, joihin voit tutustua niiden nettisivuilla. Lisää tietoa säätiöiden antamasta rahoituksesta löydät sivustoilta The Foundation Center ja Advancing Human Rights.

Rahoitusta järjestöille hätätilanteissa

Lifeline Embattled CSO Assistance Fund antaa hätärahoitusta vaarassa oleville kansalaisjärjestöille ja tarjoaa tukea tilanteissa, joissa kansalaisyhteiskuntaa, kokoontumis- tai sananvapautta uhataan. CIVICUS Crisis Response Fund tukee kansalaisjärjestöjä, joiden toimintaa yritetään äkillisesti rajoittaa, ja auttaa niitä puolustautumaan rajoituksia vastaan.