Kehityspolitiikka-työryhmä

Kehityspolitiikka-työryhmässä seurataan Suomen hallituksen kehityspoliittisten linjausten toimeenpanoa ja vaikutetaan Suomen ja EU:n kehityspolitiikan sisältöön ja rahoituksen tasoon. Temaattisesti ryhmässä seurataan kehityspolitiikan näkökulmasta muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, siirtolaisuuteen, turvallisuuteen, humanitaariseen apuun, koulutukseen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita.

Kehityspolitiikka-työryhmän alla toimivat myös ketterä kehitysrahoitus sekä gender ja kehitys -alatyöryhmät.

Liity kehityspolittiikka-sähköpostilistalle

Kehityspolitiikka-listalla tiedotetaan Fingon kehityspoliittisesta vaikuttamistyöstä, keskustelutilaisuuksista, koulutuksista, julkaisuista ja kampanjoista erityisesti kansainväliseen talouspolitiikkaan, kehitysyhteistyöhön ja ilmastopolitiikkaan liittyen. Lista on tarkoitettu kehityspoliittista vaikuttamistyötä tekeville kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Katso liittymisohjeet.

Kehityspolitiikka-työryhmässä tapahtuu

Ota yhteyttä!

  • Asiantuntija, kehityspolitiikka Silla Ristimäki

    Asiantuntijaroolissani kehitän ja koordinoin Fingon päättäjävaikuttamista ja pyrin innostamaan puolestapuhujia strategisille painopisteillemme, kansalaisyhteiskunnan osallisuus, kestävä talous ja ilmasto-oikeudenmukaisuus. Vaikuttamistyössäni keskityn erityisesti turvallisuuden ja kehityksen välisiin yhteyksiin. Teen työtä sen puolesta, ettei kukaan jäisi kehityksestä jälkeen.