Kehityspolitiikka-työryhmä

Kehityspolitiikka-työryhmässä seurataan Suomen hallituksen kehityspoliittisten linjausten toimeenpanoa ja vaikutetaan Suomen ja EU:n kehityspolitiikan sisältöön ja rahoituksen tasoon. Temaattisesti ryhmässä seurataan kehityspolitiikan näkökulmasta muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, siirtolaisuuteen, turvallisuuteen, humanitaariseen apuun, koulutukseen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita.

Kehityspolitiikka-työryhmän alla toimivat myös ketterä kehitysrahoitus sekä gender ja kehitys -alatyöryhmät.

Kehityspolitiikka-työryhmässä tapahtuu

Ota yhteyttä!

  • Asiantuntija, kehityspolitiikka Sonja Hyötylä

    Sonja vastaa Fingon vaikuttamisesta kehityspolitiikkaan ja kehitysrahoitukseen. Hän osallistuu kehityspolitiikka-työryhmän toimintaan ja koordinoi ketterä päättäjävaikuttaminen -työryhmää.