Fingon kevätkokousta kuvattuna yleisön takaa lavalle päin. Edustalla roll-up, jossa lukee Fingo, Vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.
Kuva: Markus Sommers.

Fingon kokoukset

Fingon jäsenjärjestöt käyttävät ylintä päätäntävaltaa kokoontumalla kahdesti vuodessa yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen.

Jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Kevätkokoukselle tarkoitetut aloitteet tulee lähettää hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokoukselle tarkoitetut aloitteet syyskuun loppuun mennessä.

Hallitusvaalit järjestetään kahden vuoden välein syyskokouksessa. Vaaleja valmistelee vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi.

Vuosikokoukset

Hallituksen kokoukset

Fingon toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu jäsenjärjestöjen edustajista.

Fingon hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää Fingon ohjelmaa ja hallintoa koskevista poliittisista ja strategisista linjauksista sekä vastata toiminnasta ja taloudenhoidosta.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat