EU – Seiso arvojesi takana! -kampanja

EU:n perusarvot, eli ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, ovat vakavasti haastettuina. Niiden puolustaminen on entistä tärkeämpää, koska ne ovat EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan, EU:n kansainvälisen vaikutusvallan ja eurooppalaisen identiteetin kulmakiviä. Yhteinen turvallinen tulevaisuutemme ja unionin uskottavuus ja elinvoima – niin sen omien kansalaisten kuin kansainvälisen yhteisön silmissä – määrittyy sen mukaan, miten näiden perusarvojen edistäminen onnistuu.  

Turvallisuutta ja vakautta rakennetaan tehokkaimmin puuttumalla konfliktien juurisyihin, kuten ihmisoikeuksien polkemiseen, demokratian rapautumiseen, eriarvoisuuteen ja köyhyyteen. Turvallisuus tarkoittaa panostuksia ilmasto-, terveys- ja taloudellisen turvallisuuden vahvistamiseen – toimiin, joilla ennaltaehkäistään kriisien syntymistä ja lisätään yhteiskuntien kriisinsietokykyä. Tarvitsemme Eurooppaa, joka vastaa näihin haasteisiin ja edistää ihmisten turvallisuutta – niin Euroopassa kuin maailmalla.  

Paras tapa edistää turvallista tulevaisuutta on olla Eurooppa, joka toimii arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti.  

Äänestä ehdokasta, joka seisoo EU:n arvojen takana

Varmista, että ehdokkaasi edistää ja pitää esillä:

  • ihmisoikeuksia ja demokratiaa
  • kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa
  • globaalia oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta
  • kansainvälistä yhteistyötä ja rauhaa

Lue Fingon suositukset tulevalle Euroopan parlamentille täältä.

Kampanjan teemat