Whistleblowing – kanava väärinkäytösten ilmoittamiseen

Meille fingolaisille on tärkeää toimia kaikessa työssämme vastuullisesti ja avoimesti lainsäädäntöä sekä Fingon ohjeita ja toimintaperiaatteita noudattaen. Haluamme ehdottomasti tietää, jos työhömme kohdistuu epäilyjä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta, jotta saamme mahdollisuuden korjata toimintaamme, estää vastaavat tilanteet ja vahvistaa toimintamme läpinäkyvyyttä.  Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme, työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme aina ilmaisemaan näihin asioihin liittyvät epäilynsä.

Whistleblowing-kanavamme tarjoaa luottamuksellisen väylän kertoa väärinkäytökseen, toimintaperiaatteiden rikkomiseen tai epäeettiseen toimintaan liittyvästä epäilystä.

Asiasta on säädetty EU-tasolla ns. Whistleblower-direktiivillä, joka liittyy Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojeluun. Direktiivin kansallinen täytäntöönpano on parhaillaan valmisteilla. Tarkoituksena on varmistaa, että väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa havainnut tai epäilevä henkilö voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.  

Mitä voi ilmoittaa?

Kanava on tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä tai -havainnoista sekä epäeettisestä toiminnasta ilmoittamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi lakeihin, säädöksiin, Fingon ohjeisiin tai toimintaperiaatteisiin kohdistuvat rikkomukset, toimihenkilön epäasiallinen toiminta tai lahjontaan ja korruptioon liittyvät asiat.

Kanava ei ole tarkoitettu operatiiviseen toimintaan liittyvien näkemyserojen käsittelyyn.

Näissä asioissa pyydämme kääntymään suoraan asiasta Fingossa vastaavien henkilöiden puoleen tai laittamaan palautetta yleisen palautelomakkeen kautta.

Työsuhteeseen ja työntekoon liittyvissä asioissa kannustamme henkilökuntaa keskustelemaan havainnoistaan tai epäilyistään ensisijaisesti esihenkilön, henkilöstöhallinnon, työsuojeluhenkilöstön tai muiden henkilöstön edustajien kanssa.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen ja sen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Ilmoittajan tulee olla vakuuttunut ilmoitukseensa liittyvien faktojen todenperäisyydestä, mutta hänen ei tarvitse pystyä esittämään epäilyään todeksi. Ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Ilmoituksen käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja niiden sisältämiin tietoihin sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Ilmoituksia käsittelevät vain nimetyt Fingon käsittelijät, joilla on täydellinen vaitiolovelvollisuus.

Ilmoituksen voi halutessaan jättää anonyymisti, jolloin kommunikointi ilmoittajan kanssa tapahtuu ainoastaan palvelun välityksellä. Fingon Whistleblowing-kanava on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama ja hallinnoima, eikä kanavaan tallennu tietoja, joiden perusteella ilmoituksen jättäjä voitaisiin tunnistaa.

Tee ilmoitus väärinkäytösepäilystä

Fingon Whistleblowing-kanavan tietosuojaseloste