Kuva: iStock/Halfpoint

Fingon syyskokous 2022

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n sääntömääräinen syyskokous 2022

Aika: ti 22.11.2022 klo 12.30 alkaen (Huom! virallinen syyskokous alkaa klo 15.30)
Paikka: Suvilahden Tiivistämö (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kokouskutsut lähetetään jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin sekä yhdistyksen yleisosoitteeseen viimeistään 4.11.2022. Jos haluat tarkistaa tai päivittää järjestösi yhteyshenkilön, laitathan viestin: sara.levanen@fingo.fi.

Ilmoittautuminen

HUOM: Syyskokoukseen on ennakkoilmoittautuminen perjantaihin 18.11.2022 mennessä.

Ilmoitathan ystävällisesti osallistumisestasi sähköisesti tällä verkkolomakkeella.

Valtakirjat

Pyydämme ystävällisesti lähettämään skannatun/kuvatun valtakirjan osoitteeseen info@fingo.fi viimeistään perjantaihin 18.11.2022 mennessä. Valtakirjapohjan löydät tästä (pdf).

Ohjelma

Aikataulu

11.30 Lounas

12.30 Syyskokoukseen kirjautuminen alkaa

13.00 Syysseminaarin avaus – Tulevaisuuden järjestöt -keskustelusarjan kolmas osa aiheesta dekolonisaatio

Valitsimme vuosille 2021–2022 kolmen keskustelun sarjan otsakkeella Tulevaisuuden järjestöt. Meille on tärkeää, että me suomalaiset kehitysjärjestöt säilytämme merkityksellisyytemme toimintaympäristön muutosten keskellä. Kehittyvien maiden järjestöjen äänet ovat vahvistuneet vaatimaan muutoksia eriarvoisuutta ylläpitäviin ja jopa lisääviin valtarakenteisiin.

Nyt syysseminaarissa keskustelemme dekolonisaatiosta. Dekolonisaatio on aihepiiri, joka on pinnalla koko ajan. Mistä silloin oikeastaan puhumme ja miten se vaikuttaa tai pitäisi vaikuttaa kehitysjärjestöjen ajatteluun, asenteisiin ja toimintaan?

Aiheen taustoitukseksi katsomme videon humanitaariselta johtajalta ja organisaation kehittämisen konsultti Degan Alilta. Keynote-puheen saapuu pitämään Peace Direct -järjestön toimitusjohtaja Dylan Mathews.

13.15 Key note -puheenvuorot

14.00 Yhteinen keskustelu

14.30 Päätöspuheenvuoro, Timo Lappalainen

14.35 Uusien jäsenjärjestöjen esittäytyminen

15.00 Tauko, kahvia ja välipalaa                      

15.30 Fingon syyskokous

Asialistalla:

  • Jäsenmaksut 2023
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
  • Tilintarkastusyhteisön valinta 2023 – 2024
  • Sääntö- ja vaalijärjestyksen päivitys

17.00 Juomia ja seurustelua

Asiakirjat

Toiminnanjohtajan kutsu

Syyskokouskutsu

Valtakirjapohja

Esityslista

Pöytäkirja

Liite 3A Syyskokouskutsu

Liite 7A Toimintasuunnitelma 2023

Liite 7B Talousarvio 2023

Liite 9A Säännöt

Liite 9B Vaalijärjestys

Etäosallistumisohje

Jäsenjärjestöjen äänimäärät

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo Annual General Meeting, Autumn 2022

Time: Tuesday November 22, 2022 starting at 12.30 (Note: the official AGM begins at 3.30 p.m.)

PlaceTiivistämö, Suvilahti, (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki). You can also attend the AGM remotely. The link will be sent to those who have registered.

Invitations to the AGM are emailed to all contact persons and general email addresses of member organisations. If you wish to check or update your organisation’s contact person, please email sara.levanen@fingo.fi.

Registration

NOTE: There is a pre-registration for the AGM. Please register by Friday 18 November 2022.

Please register for the meeting using this link

Proxies

Please send your scanned or photographed proxy to info@fingo.fi by Friday November 18, 2022 at the latest. Please find a proxy template here (pdf).

Programme

Schedule

11.30 Lunch

12.30 Registration begins

13.00 Opening of the seminar

For 2021–2022, we decided to run a series of three debates under the heading Future organisations. It is important to us that we Finnish development organisations maintain our relevance in the midst of changes in the operating environment. The voice and tone of NGOs in developing countries are getting louder in their calls for changes in the power structures that maintain and even increase inequality.

Now, at the autumn seminar 2022, we will discuss about decolonization. It is a subject that has been on the surface basically all the time. What are we actually talking about then and how it affects or should affect our thinking, attitudes and actions?

Aiheen taustoitukseksi katsomme videon humanitaariselta johtajalta ja organisaation kehittämisen konsultti Degan Alilta. Keynote-puheen saapuu pitämään Peace Direct-järjestön toimitusjohtaja Dylan Mathews.

13.15 Keynote -speeches

14.00 Discussion

14.30 Ending speech, Timo Lappalainen

14.35 Presenting new members

15.00 Coffee break                      

15.30 Fingo’s Annual General Meeting

On the agenda:

  • Membership fees for 2023
  • Action plan and budget for 2023
  • Selection of the audit community for 2023 – 2024
  • Update of Fingo by-laws and election procedure

17.00 Drinks

Documents

Executive Director´s Invitation

Notice of the Autumn Meeting

Proxy template

Meeting Agenda (in Finnish)

Minutes (in Finnish)

Annex 3A Notice of the Autumn Meeting

Annex 7A Action Plan 2023 (in Finnish)

Annex 7B Budget 2023 (in Finnish)

Annex 9A Fingo By-laws (in Finnish)

Annex 9B Order of election (in Finnish)

Remote Participation Instructions

Members´number of votes