Kehitystulosten keskiviikot

Kehitysjärjestöjen työn tuloksia reilumman maailman puolesta. Aina keskiviikkoisin vuonna 2021.

Järjestöt työskentelevät päivittäin maailman heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi – tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppaniensa kanssa.

Tällä työllä saavutetaan merkittäviä tuloksia. Niin koulutuksen, naisten toimeentulon kuin esimerkiksi ilmastonmuutokseen vastaamisen ja terveydenhuollon alueilla.

Kehitystulosten keskiviikot nosti järjestöjen tärkeää työtä näkyviin aina keskiviikkoisin keväästä 2021 vuoden loppuun. Selaa tuloksia ja vaikutu.

Joulukuu

Tansanialaiset päättäjät tuntevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet nyt aiempaa paremmin. Erityisen ilahduttava poliittinen päätös on se, että nuoret äidit pääsevät jälleen takaisin kouluun.

Lue lisää sivuiltamme.

Kenian rannikolla slummiasukkaat saivat heinäkuussa 2020 kauan odotetun oikeuden päätöksen. Kenialainen tuomioistuin määräsi 10,2 miljoonan euron arvosta korvauksia Owinouhurun slummin asukkaille, jotka olivat sairastuneet metallisulaton lyijypäästöistä.

Lue lisää sivuiltamme.

Marraskuu

Monissa maissa naisen ei ole sopivaa olla journalisti, ja toimituksissa naiset kohtaavat monia esteitä lasikatoista seksuaaliseen häirintään. Naisten parempi osallistuminen journalismiin parantaisi median laatua ja monipuolisuutta. VIKES Viestintä ja kehitys -säätiö onkin tarttunut naisjournalistien aseman parantamiseen Nepalissa ja Tansaniassa toteutettavalla kehitysyhteistyöhankkeella.

Lue lisää sivuiltamme.

Diakonissalaitos parantaa nuorten mahdollisuuksia toimeentuloon Somalimaassa ja Etiopiassa. Viimeisen vuoden aikana 700 nuorta on saanut tukea parempaan elämänhallintaan sekä työelämän edellyttämiä tietoja ja taitoja.

Lue lisää sivuiltamme.

Interpedian Turvallinen ja oikeudenmukainen elinympäristö vammaisille lapsille Etiopiassa -hankkeessa etsittiin alueen vammaiset lapset sekä tuettiin heidän pääsyään kouluun ja kuntoutukseen. Järjestö vaikutti myös yhteisön asenteisiin vammaisia kohtaan sekä tukee vammaisten lasten perheiden tulonhankintamahdollisuuksia.

Lue lisää sivuiltamme.

Lokakuu

Suomen Somalia-verkoston kahdessa eri hankkeessa on perustettu yhteensä 6 ympäristökeskusta eri paikkakunnille Somaliassa. Keskukset ovat paikallisia asiantuntijakeskuksia, jotka ovat lisänneet ympäristötietoisuutta niin aikuisten kuin koululaistenkin keskuudessa.

Lue lisää sivuiltamme.

Interpedian Koulu kuuluu kaikille -hankkeessa Nepalin Etelä-Lalitpurissa tuettiin erityisesti vammaisten lasten, tyttöjen ja kastittomien lasten kouluun pääsyä. Yksi hankkeen tavoitteista oli kannustaa tyttöjä käymään koulua 10. luokkaan asti. Myös lasten kerhoja tuettiin. Aktiivinen kahdeksasluokkalainen Purnima Lama kertoi, että hänen mielestään koulujen lapsikerhoissa järjestetyistä aktiviteeteista tärkeimpiä olivat draamatyöpajat, joiden seurauksena lapset ovat pitäneet kyläyhteisössään teatteriesityksiä.

Lue lisää sivuiltamme.

Taksvärkki ry tukee paikallisten järjestöjen hankkeita kuudessa maassa. Järjestön kehitysyhteistyö perustuu nuorten aktiiviseen rooliin yhteisöissä. Vuonna 2020 yhteensä 13 372 lasta ja nuorta osallistui Taksvärkin tukemaan toimintaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

Lue lisää sivuiltamme.

Nepalissa Väestöliiton paikallinen kumppani, Family Planning Association of Nepal, on kouluttanut eri tavoin vammaisia ihmisiä seksuaalioikeuksien vertaiskouluttajiksi. He ovat saaneet tietoa seksuaalisuudesta sekä työkaluja seksuaalikasvatukseen ja levittävät nyt tietoa omissa verkostoissaan.

Lue lisää sivuiltamme.

Syyskuu

Kolmivuotisen hankkeen aikana perheiden osuus, jotka pystyvät tarjoamaan lapsille kolme ateriaa päivässä, nousi 19 prosentista 74 prosenttiin.

Lue lisää sivuiltamme.

Tansaniassa naiset saivat tukea mm. batiikin, saippuan ja korien valmistamiseen, ompeluun, mehiläisten kasvatukseen, puutarhaviljelyyn, sikojen ja vuohien kasvattamiseen tai puuntaimien viljelyyn. Tulonhankintaryhmissä naiset ovat saaneet koulutusta tuotteiden jalostamisesta, pakkaamisesta ja pakkausmerkinnöistä.

Food and Forest Development Finland – FFD on vaikuttanut noin 750 000 ihmisen hyvinvointiin yhdeksässä kehittyvässä maassa vuosina 2016-2020. Heidän toimeentulonsa on noussut ja heidän lapsensa ovat päässeet kouluun.

Siemenpuu-säätiön tukemana Mekongin alueen energiaverkosto Mekong Energy and Ecology Networkia (MEE Net) alkoi kouluttaa kansalaisyhteiskunnan edustajia energianpolitiikan ja rahavirtojen analyysissä, kestävän energian suunnittelussa sekä kampanjoinnissa.

Lue lisää sivuiltamme.

Rauhankasvatusinstituutti ry on toteuttanut valtakunnallisia Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön -koulutuksia, joissa perehdyttiin Tasa-arvokompassiin. Kompassia hyödyntämällä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

Lue lisää sivuiltamme.

Elokuu

Vuosittain 400 lasta käy koulua Zimbabwen lapset -järjestön ja sen kumppanien tukemana. Järjestö toimii pääkaupunki Hararen vähävaraisessa lähiössä Dzivarasekwassa. Lähiössä asuu 25 000 kouluikäistä lasta, mutta heistä vain kaksi kolmesta pääsee kouluun.

Työpajoja nuorten näköisestä vaikuttamisesta, kriittisestä medialukutaidosta, yhdenvertaisuuden edistämisestä ja lapsen oikeuksista. Nuorten näköinen vaikuttamistyö on yksi Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen painopisteistä viime vuosina.

Lue lisää sivuiltamme.

Fida International koulutti RENEW-järjestön kanssa yli 60 naista ompelemaan kangasmaskeja viime vuonna Bhutanissa. Naiset työllistyivät järjestöjen saaman tilauksen johdosta ja hankkivat palkallaan muun muassa ruokaa ja maksoivat vuokria.

Lue koko tarina sivuiltamme.
Kirgisian vuoden 2020 parlamentti- ja presidentinvaalit olivat maan ensimmäiset vaalit, joissa todella otettiin huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet. Kynnys ry:n kumppanijärjestöjen naiset ovat olleet keskeisessä roolissa vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien jalkauttamisessa Kirgisiaan.

Heinäkuu

Viime vuonna Marttojen tuella 700 kamerunilaista naista oppi hyödyntämään lähellä tuotettuja raaka-aineita monipuolisen ruuan valmistamiseksi. Koulutuksiin liitettiin myös koronatiedotusta. Kouluttajina toimivat Marttojen kumppanijärjestön ACESF-CA:n jäsenet, jotka ovat kotitalousalan ammattilaisia.
Yli 6 000 pienviljelijää oppi lukemaan ja laskemaan Angolassa UFF:n tuella. Tämän ansiosta viljelijät pystyvät esimerkiksi ymmärtämään ja allekirjoittamaan sopimuksia itsenäisesti sekä laskemaan satojen myynti- ja ostohintoja. Osallistuneista liki 70 prosenttia oli naisia.

Kesäkuu

KIOSin kumppanijärjestö PEMA-Kenya edistää seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen pääsyä palveluiden piiriin viidessä maakunnassa Kenian rannikolla. Järjestö auttaa heitä myös pääsemään mukaan paikalliseen päätöksentekoon, ja pyrkii myös muuttamaan asenteita sateenkaariväestöä kohtaan.
Keskeisessä osassa Suomen Somalia-verkoston äitiysterveystyössä on suomalaisen neuvolaosaamisen vieminen hankealueille. Vuosien 2017–2020 aikana 225 äiti-lapsiterveysasemien työntekijää on suorittanut täydennyskoulutuksen neuvolatyöstä.
Vammaiset ihmiset auttavat itse itseään. Se on Abilis-säätiön toiminnan lähtökohta. Vammaisjärjestöt toteuttivat viime vuonna projekteja, joissa esimerkiksi tuettiin toimeentuloa ja levitettiin tietoa koronasta. Aktiivisia osallistujia oli 37 000. Hyötyjiä yli miljoona.
Zimbabwen Lapset t ry on valmistanut vuoden 2003 jälkeen yli 2 miljoonaa lämmintä ateriaa lapsille! Zimbabwessa ei ole kouluruokailua, joten lapset tulevat yhdistyksen toimintakeskukseen syömään.
Planin maahanmuuttajatyössä ehkäistään etenkin 14-17-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Hankkeissa nuoret tutustuvat suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan erilaisten teemojen kautta.

Toukokuu

Food and Forest Development Finland – FFD:n tuella kestävää maataloustuotantoa ja pientuottajien toimeentuloa on vahvistettu eri puolilla maailmaa. Mukana myös koko joukko muita maa- ja metsätalousalan osaajia Suomesta.
Kirkon Ulkomaanapu on tukenut rauhantyötä Somaliassa. Järjestl on kouluttanut naisia, lisännyt naisten osallistumismahdollisuuksia ja tukenut tasa-arvoisen hallinnon rakentamista ruohonjuuritasolta alkaen
Suomen Pakolaisapu on työllään ehkäissyt koronaviruksen leviämistä pakolaisleireillä ja muilla haurailla alueilla. Työn tuloksena muun muassa 258 000 ihmistä tavoitettiin Myanmarissa tiedotuskampanjalla, jossa jaettiin oikeaa tietoa koronaviruksesta.
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on kumppaneineen saanut nostettua minimipalkkoja Indonesiassa. Palkankorotukset koskevat lähes kahta miljoonaa vähittäiskaupan työntekijää

Huhtikuu

50 miljoonan ihmisen terveyttä ja hygieniaa parannettiin kansainvälisen Punaisen Ristin koronaoperaatiossa. Suomen Punainen Risti osallistui työn tukemiseen. Apua ovat saaneet haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset.
Lukuisat vammaiset naiset ansaitsevat Etiopiassa toimeentuloa osallistumalla länsimaihin myytävien mattojen tuotantoon.
Taustalla on Abilis-säätiön, Sera Helsingin, EPDEAn, EWDNAn ja Ennat Designin yhteistyö.
Tytöillä on voimaa muuttaa maailma – kunhan he vain saavat siihen mahdollisuuden. Miljoonat tytöt hyötyvät vuosittain lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin työstä niin kouluun pääsemisen kuin esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden saralla.
Kun koronapandemia sulki Nepalin maaliskuussa 2020, halusi Fida International yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa vastata tilanteeseen, jossa lasten oikeus koulunkäyntiin vaarantui. Yhteensä 27 746 lasta sai etäkoulupaketin.
Viestintä- ja kehitys-säätiö kouluttaa nuoria toimittajia ja media-alan opiskelijoita kestävästä kehityksestä eri vinkkeleistä, jotta Suomenkin media olisi kestävämpi ja laadukkaampi.