Kuva: Fingon verkkokurssit

Verkkokurssit

Fingon verkkokursseilla voit opiskella itsenäisesti opiskelumateriaalien avulla eri aiheista kuten globaalikasvatuksesta ja kehitysyhteistyön hankehallinnosta.

Globaalikasvatuksen verkkokurssi

Globaalikasvatuksen verkkokurssi on globaalikasvatuksen parissa toimiville ja aiheista kiinnostuneille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka avaa monipuolisia näkökulmia globaalikasvatuksen ydinkysymyksiin. Kurssi tukee globaalikasvattajan osaamisen kehittymistä ja tarjoaa käytännön työkaluja entistä muutosvoimaisemman globaalikasvatuksen toteuttamiseen.

Kehitysyhteistyön hankehallinto

Kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti on tarkoitettu kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille oman osaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi. Tavoitteena on tukea oppimista ja oman osaamisen kehittämistä sekä parantaa hankkeiden laatua ja tuloksellisuutta.

Project Cycle Management in Development Cooperation

This online self-study package is designed for all civil society organizations (CSOs) planning and implementing development cooperation projects. The aim is to support learning and capacity development of the CSOs, as well as to improve the quality and effectiveness of projects. The online material is also used in our face-to-face trainings as support and background material.

Transformer 2030

Transformer 2030 – uudistava oppiminen -verkkokurssi on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kestävän kehityksen ja tulevaisuusajattelun teemoista kiinnostuneille kasvattajille, opettajille ja järjestötoimijoille. Kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja kestävän tulevaisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä varten globaalikasvatustyössä.