Vi arbetar för en rättvisare värld – för alla.

Foto: Mika Niskanen.

Fingo är en takorganisation med expertis inom global utveckling. Vi representerar cirka 260 finländska icke-statliga organisationer. Vårt gemensamma mål är att skapa en rättvisare värld för alla.

Fingo påverkar framtiden redan idag

År 2018 bildade Kepa och Kehys rf, föreningen för EU-frågor inom utvecklingssamarbete, en ny takorganisation: Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo. Fingo fungerar som takorganisation för 280 medlemsorganisationer som jobbar med utvecklingsfrågor och global fostran.

Vi har en stark tro på kunskap som drivkraft för hållbar utveckling. Därför jobbar Fingo målmedvetet för att förstärka människors uppfattningar om vilka lösningar som finns tillgängliga. Vårt fokus ligger på global rättvisa och hållbar utveckling. Vi utmanar både beslutsfattare, individer och samfund att agera och aktivt delta. Endast tillsammans kan vi påverka framtiden redan idag.

Med vårt jobb för vi samman hundratals utvecklingsföreningar. Vi lobbar beslutsfattare, stärker våra medlemsorganisationer och förbättrar den allmänna förståelsen av globala utvecklingsfrågor.

Kapacitetsbyggande för icke-statliga organisationer

Fingos medlemsorganisationer är av varierande typ och storlek. De delar en värdegrund och ett intresse för utvecklingsfrågor. Vår roll är att stöda och stärka våra medlemsorganisationer genom utbildningar och konsulteringar och genom att erbjuda möjligheter att bygga nätverk och samarbeta.

Bli medlem

Icke-statliga organisationer i Finland kan ansöka om medlemskap i Fingo. Som medlem får ni tillgång till förmåner som lägre pris för utbildningar och seminarier, konsultering av våra experter och gratis användning av mötesrum på Fingos kontor.

För mer information

Fingos kontor är beläget i Helsingfors. Här finner du vår kontaktinformation.