Vi arbetar för att göra världen rättvisare – åt alla.

Fingo är en takorganisation och en expert inom global utveckling. Vi representerar cirka 280 finländska föreningar och organisationer. Vårt gemensamma mål är att skapa en rättvisare värld för alla.

Fingo – påverkar framtiden redan idag

År 2018 Kepa och den utvecklingsarbetets EU-förening Kehys bildade en ny takorganisation: Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo. Fingo fungerar som en takorganisation för 280 medlemsorganisationer som jobbar inom utveckling och global uppfostran.

Vi tror starkt på kunskap som en drivande kraft för hållbar utveckling. Därför jobbar Fingo hårt för att förstärka människors uppfattningar om vilka lösningar som är tillgängliga. Samtidigt utmanar vi både beslutsfattare att agera och individer och samfund att aktivt delta.

Vårt mål är att föra samman folk och organisationer över alla. För det är endast tillsammans som vi kan påverka framtiden redan idag. Vårt fokus ligger på global rättvisa och hållbar utveckling.

Vi jobbar för att föra samman hundratals utvecklingsföreningar, vi lobbar beslutsfattare och stärker våra medlemsorganisationer och den allmänna förståelsen av global utveckling. Mer information om vårt arbete och metoder hittar du i vår nya strategi (pdf, på finska).

Kapacitetsbyggande för icke-statliga organisationer

Fingos medlemsorganisationer är av varierande typer och storlek.  De delar en värdegrund och ett intresse för utvecklingsfrågor. Vår roll är att stöda och stärka våra medlemsorganisationer genom utbildningar, konsultering och möjligheter att nätverka och samarbeta.

Bli medlem

Icke-statliga organisationer i Finland kan ansöka om medlemskap i Fingo. Som medlem njuter du av förmåner som lägre för utbildningar och seminarier, konsultering av våra experter och gratis användning av mötesrum i Vallgård. För mer information, kontakta gärna vår specialist inom medlemskapsfrågor, paula.lounasheimo@fingo.fi.

För mer information

Fingos kontor är beläget i Helsingfors, Finland. Här finner du vår kontaktinformation.