Osa Fingon roll-uppia, jossa näkyy Fingon logo.
Kuva: Markus Sommers.

Hallitus

Fingon toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen jäsenien on puheenjohtajaa lukuunottamatta oltava jäsenjärjestöjen edustajia.

Puheenjohtaja

Eva Biaudet

Olen seitsemännen kauden kansanedustaja, entinen peruspalveluministeri ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Kansanedustajakausieni välissä olen myös toiminut Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana. Palattuani Suomeen jatkoin ihmisoikeuskysymysten parissa vähemmistö- ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Eduskunnassa toimin tällä hetkellä suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja lakivaliokunnan jäseninä sekä tiiviisti eri eduskunnan verkostoissa.

Kehitysyhteistyön kautta voimme käytännössä vahvistaa ihmisarvoa ja inhimillisyyttä. Minulle on suomalaisena tärkeää tuntea olevani osa maailmaa ja haluan jollain tavoin tuntea olevani myös maailmankansalainen.

Varapuheenjohtajat

Ilkka Kantola

Tämä on toinen kauteni Fingon varapuheenjohtajana. Minulla on monipuolinen kokemus yhteiskunnallisesta toiminnasta. Olen toiminut mm. SDP:n kansanedustajana vuosina 2007–2019 ja eduskunta-aikanani toiminut mm. ulkoasianvaliokunnassa sekä eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtajana ja väestö ja kehitys –ryhmän jäsenenä. Lisäksi olen toiminut Turun kaupunginvaltuustossa.

Työskentelin aiemmin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön palveluksessa diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan johtajana vastaten säätiön yleishyödyllisen tehtävän toteuttamisesta kotimaassa ja kansainvälisesti. Koulutukseltani olen teologian tohtori ja pappi.

Elina Korhonen

Työskentelen Väestöliitossa Kansainvälisten asioiden johtajana. Ydinosaamistani on varsinkin se, miten haavoittuvat ryhmät tulee huomioida kaikilla kehityspolitiikan osa-alueilla ja miten eri ryhmien itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa edistetään kehitysyhteistyön keinoin. Eli miten ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen.

Minulla on vankka osaaminen strategiatyöstä, vaikuttamistoiminnasta ja valmentavasta johtamisesta sekä laaja kokemus kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyötä sekä siihen liittyvästä vaikuttamistoiminnasta. Toimin Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän sihteerinä ja asiantuntijana, Kehityspoliittisen toimikunnan jäsenenä ja Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtajana. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiaalipolitiikka, valtiotieteiden kandidaatti, pääaineena kehitysmaatutkimus sekä seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti.

Hallituksen jäsenet

Sabina Bergholm

Olen työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa vuodesta 2008 lähtien ja toimin tällä hetkellä Israelin ja miehitetyn palestiinalaisalueen maaohjelmajohtajana sekä Kansainvälisen vapaaehtoistyön yksikön päällikkönä, mihin kuuluvat Opettajat ilman rajoja -verkosto, EAPPI-ohjelma (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) sekä Naisten Pankin Skills Donation -toiminta.

Kokemukseni kattaa maaohjelma- ja hankehallinnoinnin johtamisen sekä myös käytännön ruohonjuuritason työn ja minulla on kokemusta niin paikalliskumppanuuksista kuin konsortiotyöstä maatasolla sekä myös järjestöyhteistyöstä Suomessa. Lisäksi johdan itse perustamaani I-Aid avustusjärjestöä, minkä kautta minulla on kokemusta ja ymmärrystä myös yhdistysten kokonaisvastuun haasteista.

Abdirahim Hussein

Toimin Suomen suurimman monikulttuurisen verkoston Monihelin toiminnanjohtajana. Olen koulutukseltani humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistunut yhteisöpedagogi. Aiemmin olen toiminut konsulttina ja toimittajana. Olen ollut mukana myös kuntapolitiikassa kaupunginvaltuutettuna 2017–2021. Ennen kaikkea minulla on laaja kokemus kansalaisaktivistina toimimisesta sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.

Tämä on toinen kauteni Fingon hallituksessa. Edeltävällä hallituskaudella vein kehityspoliittiset keskustelut vieraskielisen yhteisön keskuuteen, aktivoin Monihelin verkostoa kestävän kehityksen teemoista ja tuin Fingoa jäsenhankinnassa vieraskielisten järjestöjen osalta. Tässä työssä olen hyödyntänyt laajaa kontaktiverkostoani, joka ulottuu järjestökentältä mediaan ja poliittisiin päättäjiin.

Susanna Haapalainen

Olen vapaaehtois- ja ay-toiminnan osaaja ja minulla on monipuolista työ- ja luottamustoimikokemusta suomalaisesta järjestökentästä. Minulla on laaja osaaminen ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta kotimaassa, sekä kokemus kotimaisen ja kansainvälisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöstä Globaalissa etelässä, erityisesti Aasiassa ja Afrikassa. Vaikuttamistyö on minulle tuttua poliittisen päätöksenteon, verkostojen ja työryhmien kautta. Työskentelen työelämän ihmisoikeuksien parissa ja opiskelen Helsingin yliopistossa Changing Education -maisteriohjelmassa.

Anna Könönen

Olen lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Plan International tekee maailmanlaajuisesti kehitysyhteistyötä sekä humanitaarista työtä ja edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia yhdessä yhteisöjen ja kumppanien kanssa. Minulla on laaja kokemus johtamisesta, viestinnästä ja pitkä kansainvälinen kokemus. Koulutukseltani olen antropologian maisteri ja globaalin kehityksen kandidaatti Helsingin yliopistosta. Tämä on toinen kauteni Fingon hallituksessa.

Laura Silver

Toimin vapaaehtoisena Suomen Partiolaisissa ja työskentelen kehitysyhteistyön asiantuntijana Suomen Caritaksessa. Minulla on monipuolinen kokemus järjestötoiminnasta pakolaisten ja kehitysyhteistyön parissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat ympäristökysymykset ja ilmasto-oikeudenmukaisuus, tasa-arvokysymykset sekä naisten, lasten ja nuorten asema.

Olen aikaisemmin työskennellyt Naiset, rauha ja turvallisuus -kysymysten parissa UN Womenin maatoimistossa Ugandassa. Suomen Partiolaisissa olen johtanut järjestön kehitysyhteistyöhanketta ”No Missed School Days” vuosina 2019–2022 ja vastaan nykyisin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyökumppanuuksista. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineenaani globaali kehitystutkimus.

Sami Säynevirta

Minulla on yli 20 vuoden kokemus toimimisesta kansalaisjärjestöissä. Olen erityisen kiinnostunut eläinten oikeuksista, luonto- ja ympäristöasioista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä nuorten hyvinvoinnista. Työskentelen Luontoliitto ry:ssä järjestöpäällikkönä ja olen Eläinoikeusjärjestö Animalian vapapuheenjohtaja sekä Eurogroup for Animals -kattojärjestön hallituksen jäsen. Toimin Helsingin kaupungilla jäsenenä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa sekä jaostossa.

Olen syntynyt Helsingissä ja asun Helsingin Alppilassa. Olen koulutukseltani metsäekologiaan suuntautunut metsätalousinsinööri.

Sara Tabrizizadeh

Minulla on 15 vuoden kokemus kansalaisjärjestöistä, joissa olen toiminut sekä vapaaehtoisena että työntekijänä. Erityisen paljon kokemusta ja osaamista minulla on ihmisoikeuskysymyksistä konfliktialueilla, kuten Israelissa, Palestiinassa sekä Afrikan sarvessa. Lisäksi olen perehtynyt kehitysyhteistyön dekolonisaatioon sekä yksityisen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja yritysvastuuseen.

Työskentelen Diakonissalaitoksella kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmakoordinaattorina. Vastuullani ovat Somalimaan ja Etiopian hankkeemme ja lisäksi vedän Suomessa toteutettavaa yritysvastuuseen ja kehitysyhteistyön dekolonisaatioon keskittyvää hanketta. Toimin lisäksi safeguarding focal pointina. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Kirkon Ulkomaanavun Eritrea-maaohjelmassa sekä eduskunnassa. Olen myös toiminut Kehityspoliittisen toimikunnan varajäsenenä.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineenani Lähi-idän tutkimus ja laajana sivuaineena kehitysmaatutkimus. Opiskelen parhaillaan toista maisterintutkintoa Hankenissa, pääaineenani International Strategy and Sustainability (painotus yritysvastuussa).