Hallitus

Fingon toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen jäsenien on puheenjohtajaa lukuunottamatta oltava jäsenjärjestöjen edustajia.

Puheenjohtaja

Liisa Laakso

Fingon hallituksen puheenjohtajuus on hieno mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa kansalaisjärjestöjen tärkeään rooliin globaalissa kehityksessä. Afrikan poliittisiin muutoksiin perehtyneenä kehitysmaatutkijana minulla on monipuolinen ymmärrys kestävän kehityksen edellytyksistä ja sen tukemisesta. Toimin tutkijana Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa.

Varapuheenjohtajat

Ilkka Kantola

Työskentelen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön palveluksessa Diakonia- ja sosiaalinen vastuu toimialan johtajana. Toimiala toteuttaa säätiön yleishyödyllistä tehtävää pääosin hanketoiminnan muotoisena kotimaassa ja kansainvälisesti Itä-Euroopassa ja itäisessä Afrikassa. Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut ev.lut kirkon palveluksessa pari vuosikymmentä ja sen jälkeen kansanedustajana kolmen vaalikauden ajan 2007−2019. Kehitysyhteistyöpolitiikka ja kansainväliset kysymykset olivat työpöydälläni erityisesti vuosina 2011−2015, jolloin olin Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen. Koulutukseltani olen teologian tohtori.

Amu Urhonen

Olen tamperelainen aktivisti, koulutukseltani teologi ja seksuaalineuvoja. Tällä hetkellä työskentelen asiantuntijana Vammaisaktivismia tekemässä -hankkeessa sekä toteutan selvitystä vammaisten osallisuudesta eduskuntapuolueiden toiminnassa. Aiemmin olen tehnyt kehitysyhteistyötä muun muassa Vammaiskumppanuus ry:ssä, KIOSin puheenjohtajana ja Kynnys ry:n puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenet

Jenni Arnkil

Olen vahva järjestötoiminnan ja strategisen työskentelyn osaaja. Toimin järjestöpäällikkönä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä ja vastaan mm. järjestön solidaarisuus- ja kehitysyhteistyön voimakkaasti kehittyvästä kokonaisuudesta. Strategia- ja toimintasuunnitelmaprosessit ovat minulle tuttuja, samoin moninaisen jäsenkentän huomioiminen.

Abdirahim Hussein

Toimin Moniheli ry:n toiminnanjohtajana. Olen koulutukseltani humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistunut yhteisöpedagogi. Aiemmin olen toiminut konsulttina ja toimittajana. Olen ollut mukana myös kuntapolitiikassa kaupunginvaltuutettuna 2017−2021. Ennen kaikkea minulla on laaja kokemus kansalaisaktivistina toimimisesta sekä Suomen että kansainvälisellä tasolla.

Anna Könönen

Olen lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Plan International tekee maailmanlaajuisesti kehitysyhteistyötä sekä humanitaarista työtä ja edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia yhdessä yhteisöjen ja kumppanien kanssa. Minulla on laaja kokemus johtamisesta, viestinnästä ja pitkä kansainvälinen kokemus. Koulutukseltani olen antropologian maisteri ja globaalin kehityksen kandidaatti Helsingin yliopistosta.

Tapio Laakso

Olen Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön päällikkö ja minulla on pitkä kokemus kansalaisjärjestötoiminnasta sekä poliittisesta vaikuttamisesta.

Paula Pättikangas

Olen toiminut aktiivisesti Suomen YK-nuorissa kaksi vuotta, vuonna 2021 yhdistyksen varapuheenjohtajana. Toimin tällä hetkellä myös valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikunnan alaisen Nuorten Agenda2030 -ryhmän puheenjohtajana. Olen yliopisto-opiskelija. Opiskelutaustani on hyvin poikkitieteellinen ja koen monialaisuuden tärkeänä monimutkaisten ja haastavien globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani.

Kirsi Salonen

Olen ollut monessa mukana järjestökentällä kohta kaksi vuosikymmentä, hanketyöstä vaikuttamistyöhön, neljällä mantereella. Tällä hetkellä luotsaan toiminnanjohtajana Eettisen kaupan puolesta ry:tä, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa ja tarkastelee yritysten toiminnan vaikutuksia ihmisoikeuksiin.

Juha Vauhkonen

Olen kehitysyhteistyön asiantuntija ja ay-toiminnan osaaja. Tällä hetkellä työskentelen SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkönä. Minulla on laaja osaaminen suomalaisen ja kansainvälisen ay-liikkeen tekemästä kehitysyhteistyöstä globaalissa etelässä. Lisäksi olen työskennellyt konsultti- ja järjestösektorilla. Nykyiset työtehtäväni liittyvät kehitysyhteistyöohjelman johtamiseen, jota toteutetaan kolmella eri mantereella yhteensä kymmenessä maassa.