Hallitus

Fingon toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen jäsenien on puheenjohtajaa lukuunottamatta oltava jäsenjärjestöjen edustajia.

Puheenjohtaja

Liisa Laakso

Crisis Management Initiative CMI, CRASH – tutkimusta, taidetta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ry, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr (Solidaarisuus), Marttaliitto ry, Plan International Suomi ja Reilu kauppa ry

Varapuheenjohtajat

Tytti Nahi

Tytti Nahilla on 15 vuoden kokemus kansalaisjärjestötyöstä ja tutkimuksesta ihmisoikeuksien edistämiseksi yritystoiminnassa ja kehityspolitiikassa. Tällä hetkellä hän vastaa Reilu kauppa ry:n vaikuttamis- ja kansalaisyhteiskuntatyöstä.

Tytti on kansainvälisen liiketoiminnan tohtori, jonka väitöskirja käsittelee yritysten ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta ja yhteiskehittelyä.

Hänellä on työkokemusta pienistä, keskisuurista ja suurista kehitysjärjestöistä, sekä vapaaehtoisena että palkollisena, ja monipuolinen kokemus vuorovaikutuksesta poliitikkojen, virkamiesten, yritysten ja tutkijoiden kanssa. Tytillä on aiempaa hallituskokemusta Finnwatch ry:stä ja Eettisen kaupan puolesta ry:stä.

Lotta Staffans

Eettisen kaupan puolesta ry

Hallituksen jäsenet

Tapio Laakso

Olen Tapio Laakso ja työskentelen vaikuttamistyön asiantuntijassa Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisissä ohjelmissa. Olen toiminut ja työskennellyt aktivismin, politiikan ja järjestökentän parissa viimeiset 20 vuotta

Matleena Moisio

Matleena Moisio toimi vuonna 2019 Suomen YK-nuorten varapuheenjohtajana ja johti järjestön ilmastotyön kehittämistä. Hänellä on laaja näkemys nuorisojärjestötyöstä ja sen mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämisessä. Moisiolla on kokemusta vastuullisuustyöstä niin julkiselta sektorilta, yritysvastuun puolelta kuin järjestökentältäkin erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. Tällä hetkellä hän työskentelee kestävän kaupunkikehittämisen parissa.

Miia Nuikka

Solidaarisuus ry, Suomen Somalia-verkosto

Piritta Rikkonen

Tämän hetkisessä tehtävässäni Kirkon Ulkomaanavun globaalin ohjelman koordinaattorina minulle on tullut tutuksi niin Suomen kansalaisjärjestökenttä, Fingo kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä kuin Suomen kehityspoliittinen keskustelukin. Minulla on yli 15 vuoden alan työkokemus ja olen toiminut lähinnä kansalaisjärjestöjen palveluksessa kansainvälisesti sekä Kirkon Ulkomaanavun tehtävissä Suomessa. Minulla on kokemusta kehitysmaista, yhteistyöstä rahoittajien, YK:n ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta ja hankehallinnasta.

Työskennellessäni Kirkon Ulkomaanavulle olen tehnyt yhteistyötä muiden ohjelmatukijärjestöjen ja Fingon kanssa. Olenkin innoissani mahdollisuudesta olla mukana Fingon hallituksen jäsenenä kehittämässä ja tukemassa Fingon tärkeää roolia ja työtä kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä, jonka päätehtävänä on puolustaa kansalaisjärjestöjen tilaa Suomessa ja vahvistaa niiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti kehityspoliittiseen keskusteluun.

Juha Ruippo

Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maija Santalahti

Maija Santalahti on toiminut Suomen Partiolaisten kansainvälisen toiminnan, globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön parissa sekä järjestön hallituksessa kansainvälisenä asiamiehenä. Santalahti on työskennellyt valtionhallinnossa kansainvälisten asiodien parissa ja hänellä on monipuolista kokemusta globaalista etelästä. Santalahti on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka), ja suuntautui opinnoisaan erityisesti kansainvälisiin kysymyksiin.

Amu Urhonen

Kynnys ry, Abilis-säätiö, Kuurojen Liitto ry, Vammaiskumppanuus ry

Juha Vauhkonen

SASK ry