Yhteystiedot

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry
Elimäenkatu 25-27 (5. krs).
00510 Helsinki
p. +358 50 317 6690
info@fingo.fi

Google Maps -karttalinkki
Laskutusosoitteet

Huom! Fingon vastaanotto Elimäenkadulla on toistaiseksi suljettu.

Johto

 • Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi

  Toimin Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön toiminnanjohtajana. Erityisesti monitoimijayhteistyön edistäminen on mielestäni tärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkia toimijoita tarvitaan ja yhdessä tehden voimme saada vaikuttavampaa jälkeä aikaiseksi reilumman maailman puolesta.

 • Johtaja, oppiminen Outi Hannula Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

  Globaalisti reilu kehitys ja kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen ovat keskeinen osa työtäni Fingossa. Haluan rakentaa järjestöjen innostusta ja muutosvoimaa erityisesti yhteistyön ja oppimisen avulla. Osallistun myös Fingon johtamiseen osana johtoryhmää.

  • Globaalikasvatus
  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Järjestöyhteistyö
  • Arviointi
  • Johtoryhmän jäsen
 • Hallintojohtaja Elina Kokkonen

  Toimin hallintoyksikön johtajana ja vastaan Fingon talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistopalveluista.

  • Hallinto
  • Taloushallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, kestävä kehitys Rilli Lappalainen Kansainvälinen politiikka (YTM), rakennusinsinööri

  Toimin asiantuntijajohtajana kestävän kehityksen edistämiseksi Fingon vaikuttamistyössä. Erityisalana systeeminen muutos, johdonmukaisuus, kansainvälinen vaikuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus. Toimin mm. Foruksen (International platform for national platforms) varapuheenjohtajana ja eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin puheenjohtajana.

  • Vaikuttamistyö
  • Kansainvälinen vaikuttamistyö
  • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
  • Bridge47 puheenjohtajuus
 • Johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys Timo Lappalainen Teologian maisteri (TM)

  Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

  • Organisaation kehitys
  • Jäsenpalvelut
  • Jäsenyysasiat
  • Edunvalvonta
  • Kansalaisyhteiskunta
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, vaikuttaminen Annika Launiala Kulttuuriantropologia (FM), sosiaali- ja terveyspolitiikka (FT)

  Johdan Fingon vaikuttamistyötä. Kestävä kehitys, ihmisoikeuksien edistäminen ja globaalin etelän äänen kuuluville saaminen muuttuvassa maailmassa ovat minulle tärkeitä asioita. Uskon vahvasti yhteistyöhön yli sektorirajojen, koska se on edellytys oikeudenmukaisen ja reilun maailman rakentamiseen.

  • Vaikuttamistyön strategia ja toimeenpano
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, Viestintä Salla Peltonen Medianomi (AMK, journalismi), tradenomi (AMK)

  Johdan ja kehitän Fingon viestintää. Työssäni minua innostaa oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen Suomessa ja maailmalla.

  • Viestintä
  • Maailman Kuvalehti
  • Maailma kylässä -festivaali
  • Johtoryhmän jäsen

Vaikuttaminen

 • Outi Hakkarainen Filosofian maisteri (FM)

  Edistän Fingon kestävän talouden tavoitteita, etenkin vero-oikeudenmukaisuutta ja yritysvastuuta. Tavoittelemme muun muassa ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia, kehittyvien maiden veropohjan asianmukaista vahvistamista ja nykyistä oikeudenmukaisempaa globaalia veropolitiikkaa. On innostavaa työskennellä näiden aiheiden parissa, koska ne ovat sen järjestelmätason muutoksen ytimessä, jota kohti maailmassa on mentävä.

  • Agenda 2030
  • Vero-oikeudenmukaisuus
  • Kestävä talous
  • Vaikuttamistyö
 • Asiantuntija, kehityspolitiikka Sonja Hyötylä Valtiotieteiden maisteri (VTM)

  Kehityspolitiikan asiantuntijana keskityn erityisesti EU:n kehityspolitiikkaan ja -rahoitukseen. Teen töitä sen puolesta, että EU toimisi arvojensa mukaisesti ja kantaisi vastuunsa myös Euroopan ulkopuolella.

  • Vaikuttamistyö
  • Kehityspolitiikka
  • Siirtolaisuus
 • Asiantuntija, kestävä talous Elina Mikola

  Seuraan Fingossa talouden oikeudenmukaisuuteen sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä teemoja. Koordinoin Fingon kestävän talouden työryhmää ja haluan edistää monipuolisempaa ja aidosti kestävää talousajattelua ja -keskustelua.

  • Kestävä talous
  • Vaikuttamistyö
 • Projektipäällikkö, EU-puheenjohtajuuskausihanke Anne Peltonen Master of Arts

  Vastaan Fingon EU-puheenjohtajuuskausihankkeesta. Osallistun myös kehityspolitiikka-työryhmän toimintaan ja koordinoin gender ja kehitys -työryhmää. Haluan työlläni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa vaikuttamalla erityisesti EU:n päätöksentekoon.

  • Vaikuttamistyö
  • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
  • Gender
 • Asiantuntija, ilmastotyö Emilia Runeberg Filosofian maisteri (FM), ympäristönsuojelutiede

  Seuraan kehitysyhteistyön näkökulmasta relevantteja ilmastopoliittisia prosesseja Suomessa ja eri kansainvälisillä areenoilla. Vaikuttamistyöni keskittyy vahvistamaan globaalin keskinäisriippuvuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden teemoja ilmastoon vaikuttavassa päätöksenteossa. Asiantuntijaroolissani tuen Fingon jäsenjärjestöjen ilmastotyötä: koordinoin työryhmiä, vahvistan monimuotoisia toimijaverkostoja ja kanavoin uutta tietoa.

  • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
  • Vaikuttamistyö

Viestintä

 • Asiantuntija, viestintä Doris Hakkarainen Master of Arts in Economics and Communications, restonomi (AMK)

  Toimin digitaalisen viestinnän asiantuntijana ja vastaan Fingon läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Teen myös Oppiminen-yksikön viestintää ja tapahtumaviestintää. On upeaa olla mukana edistämässä työtä reilumman maailman puolesta.

  • Viestintä
  • Digitaaliset palvelut
  • Tapahtumaviestintä
 • Toimitusharjoittelija Tuulia Kuusela

  Maailman Kuvalehden juttujen ideointi, oikoluku ja kirjoittaminen. Verkkosivujen ja somen päivittäminen.

  • Maailman Kuvalehti
  • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Asiantuntija, viestintä Heidi Nummi Valtiotieteiden maisteri (VTM)

  Toimin Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä ja vastaan Fingo.fi-sivuston ajankohtaissisällöstä. Uskon, että maailma tulee tutuksi ja ymmärrettäväksi ihmisenkokoisten tarinoiden kautta, ja sellaisia haluan lukijoillemme myös tarjota.

  • Maailman Kuvalehti
  • Viestintä
 • Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti Anni Valtonen Filosofian maisteri (FM)

  Teen Fingon julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

  • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
  • Juttujen tilaaminen avustajilta
  • Juttujen editointi ja kirjoittaminen
  • Maailman Kuvalehden edustaminen

Maailma kylässä -festivaali

 • Tuotantopäällikkö Rafael Campos

  Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta ja teknisestä tuotannosta.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Tapahtuman tekninen tuotanto
  • Rakennus ja purku
  • Näytteilleasettajat
 • Ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski Kulttuurituottaja (AMK)

  Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
  • Ohjelmavalinnat
 • Viestintäkoordinaattori Noora Isomäki

  Toimin Maailma kylässä -festarin viestintäkoordinaattorina ja teen töitä muun muassa verkkosivujen ja sosiaalisen median parissa.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Viestintä
  • Tapahtumaviestintä
 • Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Nelli Korpi Yhteisöviestinnän maisteri (FM), kulttuurituottaja (AMK)

  Maailma kylässä -festivaali kokoaa kaikenlaiset kaupunkilaiset yhteiseen juhlaan. Tapahtuman laaja tarjonta järjestöistä musiikkiin, ruuasta puheisiin, lastenohjelmasta elokuviin herättelee ajattelemaan ja toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. On unelma tehdä tätä työtä.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Viestintä
  • Varainhankinta

Oppiminen

 • Asiantuntija, oppiminen Johanna Harjunpää Filosofian maisteri (FM), etnologia

  Tuen järjestöjen oppimista ja osaamisen kehittämistä muun muassa kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen osalta. Suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja oppimistilaisuuksia. Työssäni haluan edistää kestävän maailman rakentamista ja vähentää eriarvoisuutta.

  • Globaalikasvatus
  • Koulutus
  • Projektinhallinta
  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Oppiminen
 • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz Kasvatustieteen maisteri (KM), kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimus

  Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!

  • Globaalikasvatus
  • Globaalikasvatusneuvonta
  • Oppiminen
 • Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö Helena Nevalainen Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

  Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Kansalaisyhteiskunta
  • Hankeneuvonta
 • Asiantuntija, järjestöjen oppiminen Pauliina Paananen Filosofian maisteri (FM), ympäristötieteet, aikuisopettaja

  Tuen oppimista ja osaamisen kehittämistä Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Suunnittelen koulutuksia ja oppimistilaisuuksia sekä edistän verkko-oppimismahdollisuuksia. Olen iloinen saadessani edistää kestävään kehitykseen tähtäävää koulutusta ja haluan itsekin oppia jotain uutta joka päivä!

  • Järjestöyhteistyö
  • Koulutus
  • Oppiminen
 • Asiantuntija, arviointi Senja Väätäinen-Chimpuku

  Tuen arvioinnin ja oppimisen kehittämistä, havainnointia ja tuloksista raportointia Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Motivoidun yhteisten tavoitteiden luovasta ja tehokkaasta toteuttamisesta kestävän ja reilun maailman luomiseksi.

 • Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Jaana Viirimäki Filosofian maisteri (FM)

  Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

  • Mahdollisuuksien torit
  • Globaalikasvatus
  • Vapaaehtoistyö
  • Järjestöyhteistyö

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

 • Asiantuntija, jäsensuhteet Paula Lounasheimo Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

  Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

  • Jäsenpalvelut
  • Järjestöyhteistyö
  • Jäsenrekisteri
  • Jäsenyysasiat
  • Jäsenviestintä
 • Expert, Innovation and development Emma Nkonoki

  I support Fingo member organizations in innovation and development. Capacity building for NGOs is my top priority, which includes building new relationships and strengthening existing ones with our southern partners. I also support the development of Fingo as an organization.

  • Innovaatiot
  • Jäsensuhteiden kehitys
 • Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot Mika Välitalo

  Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

  • Innovaatiot
  • Jäsensuhteiden kehitys
 • Asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen Terhi Ylikoski Filosofian maisteri (FM), restonomi (ylempi AMK)

  Teen Fingossa tulevaisuuksien ennakointia ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteeni on, että Fingon ja sen jäsenjärjestöjen työ on ihmiskeskeistä ja ennakoi toimintaympäristön muutoksia.

  • Organisaation kehitys
  • Toimintaympäristön analyysi
  • Tulevaisuuksien ennakointi
  • Palvelumuotoilu

Bridge 47 -hanke

 • Financial and Admninistrative Assistant (Bridge 47) Chi Bui

  I am assisting with the project’s finance and administration. In my opinion, Global Citizenship Education is a strategic and transformative approach that gives learners opportunities and competencies to realize their rights and obligations, also include them in international progammes towards a better world and future.

  • Taloushallinto
 • Project Manager (Bridge 47) Nora Forsbacka Master of Social Sciences in International Relations

  I currently lead the international Bridge 47 team, a team with 25 colleagues in 12 different European countries. Through Bridge 47, we want to awaken people to act as global citizens and to transform themselves and the world. https://www.bridge47.org/

 • Global Network Coordinator (Bridge 47) Alen Maletic Master of Arts (MA) in Comparative Education, Master of Arts (MA) in European Studies

  I support the network members in networking, sharing practices, learning from each other and advocating together to enhance the potential of global citizenship education.

  • Globaali kansalaiskasvatus
 • Financial Coordinator (Bridge 47) Max Tran Master of Accounting (KTM)

  I support Project Manager and coordinates finance flows of the Bridge 47 project.

 • Administration Coordinator (Bridge 47) Jenni Tuominen Master of Social Sciences

  I work with the project’s administration and coordinate the Bridge 47 activities in Finland. I work with Global Citizenship Education because I believe that it can inspire people to change the world.

 • Communications Coordinator (Bridge 47) Gillion Vaughn Master of Education in Science Communication

  I ensure that Bridge 47 has great communication strategies and content. My passion and expertise is to make important and complex topics accessible, relatable and interesting for all.

Hallinto

 • Sihteeri Johanna Ikävalko HSO-sihteeri

  Toimin vuosikokouksen, hallituksen ja johdon sihteerinä. Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat mm. matkajärjestelyt ja tiedonhallinta. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

  • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
  • Matkajärjestelyt
  • Arkisto
 • Kalle Korhonen

  Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

  • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
  • Verkkopalveluiden kehittäminen
  • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Asiantuntija, henkilöstösuunnittelu Carita Kuusinen

  Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia.

  • Henkilöstöhallinto
  • Rekrytointi
  • Henkilöstön kehittäminen
  • Työhyvinvointi
  • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
 • Toimistokoordinaattori Heli Mäki-Hakola

  Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Fingo on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta.

  • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
  • Vastaanotto
  • Järjestötilat
  • Hallinto
  • Yleisinfo
 • Taloussihteeri Jaana Vesalainen

  Työskentelen taloushallinnon tehtävissä. Minua motivoi työssäni se, että saan käyttää oman ammattitaitoni työyhteisössä, joka tekee työtä reilumman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

  • Osto- ja myyntireskontra
  • Matkalaskut
  • Palkkiot