Yhteystiedot

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry
Lintulahdenkuja 10 (2. krs)
00500 Helsinki
info@fingo.fi

Google Maps -karttalinkki
Laskutusosoitteet

Fingolla ei ole vastaanottopalvelua, kaikki tapaamiset sovittava etukäteen.

Johto

 • Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi

  Toimin suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön toiminnanjohtajana. Erityisesti monitoimijayhteistyön edistäminen on mielestäni tärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkia toimijoita tarvitaan ja yhdessä tehden voimme saada vaikuttavampaa jälkeä aikaiseksi reilumman maailman puolesta.

 • Hallintojohtaja Elina Kokkonen

  Toimin hallintoyksikön johtajana ja vastaan Fingon talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistopalveluista.

  • Hallinto
  • Taloushallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, vaikuttamistyö Ilmari Nalbantoglu

  Johdan Fingon vaikuttamistyötä ja osallistun monipuolisesti poliittiseen vaikuttamiseen sekä yhteiskuntasuhteisiin. Toimin myös johtoryhmän jäsenenä. Erityisesti vastuullani ovat kehitysrahoitukseen ja kestävän kehityksen rahavirtoihin liittyvät kysymykset. Työssäni autan yhteiskunnallisia päättäjiä edistämään kestävää kehitystä.

 • Johtaja, Viestintä Salla Peltonen Medianomi (AMK, journalismi), tradenomi (AMK)

  Johdan ja kehitän Fingon viestintää ja tapahtumia. Työssäni minua innostaa oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen Suomessa ja maailmalla.

  • Viestintä
  • Maailman Kuvalehti
  • Maailma kylässä -festivaali
  • Johtoryhmän jäsen

Vaikuttaminen

 • Asiantuntija, kestävä talous Outi Hakkarainen Filosofian maisteri (FM)

  Edistän Fingon kestävän talouden tavoitteita, etenkin vero-oikeudenmukaisuutta ja yritysvastuuta. Tavoittelemme muun muassa ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia, kehittyvien maiden veropohjan asianmukaista vahvistamista ja nykyistä oikeudenmukaisempaa globaalia veropolitiikkaa. On innostavaa työskennellä näiden aiheiden parissa, koska ne ovat sen järjestelmätason muutoksen ytimessä, jota kohti maailmassa on mentävä.

  • Vero-oikeudenmukaisuus
  • Kestävä talous
  • Vaikuttamistyö
 • Asiantuntija, kehityspolitiikka Eppu Mikkonen Antropologia (BA Hons, MA)

  Olen kehityspoliittinen asiantuntija ja työni valkohehkuisin ydin on sosiaalinen kehitys sekä erityisesti eriarvoisuuden vähentäminen ja sukupuolten tasa-arvo. Olen kiinnostunut väestönkehityskysymyksistä, rakenteellisen syrjinnän purkamisesta ja melonnasta. Uskon, että ihmisille on luontaista toimia yhdessä toisten kanssa ja että olemme kaikki taipuvaisia tekemään parhaamme.

  • Sosiaalinen kehitys
  • Eriarvoisuus
  • Köyhyys
  • Tasa-arvo
  • Koulutus
 • Asiantuntija, ilmastotyö Emilia Runeberg Filosofian maisteri (FM), ympäristönsuojelutiede

  Seuraan kehitysyhteistyön näkökulmasta relevantteja ilmastopoliittisia prosesseja Suomessa ja eri kansainvälisillä areenoilla. Vaikuttamistyöni keskittyy vahvistamaan globaalin keskinäisriippuvuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden teemoja ilmastoon vaikuttavassa päätöksenteossa. Asiantuntijaroolissani tuen Fingon jäsenjärjestöjen ilmastotyötä: koordinoin työryhmiä, vahvistan monimuotoisia toimijaverkostoja ja kanavoin uutta tietoa.

  • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
  • Vaikuttamistyö
 • Asiantuntija, vaikuttaminen Saana Yrjönen Valtiotieteiden maisteri (VTM)

  Työni keskiössä vaikuttamisyksikössä on vaalivaikuttaminen sekä kansalaisyhteiskuntaan liittyvä vaikuttamistyö. Lisäksi tuen yksikköä laajalti muissa projekteissa tarpeen mukaan. Oikeudenmukaisemman tulevaisuuden eteen työskenteleminen on minulle sydämen asia.

  • Vaikuttamistyö
  • Kansalaisyhteiskunta

Viestintä

 • Asiantuntija, viestintä Doris Hakkarainen Master of Arts in Economics and Communications, restonomi (AMK)

  Toimin digitaalisen viestinnän asiantuntijana ja vastaan Fingon läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Viestin myös Fingon tapahtumista ja globaali kansalaiskasvatus -teemasta. On upeaa olla mukana edistämässä työtä reilumman maailman puolesta.

  • Viestintä
  • Digitaaliset palvelut
  • Tapahtumaviestintä
 • Asiantuntija, vaikuttamisviestintä Johannes Hautaviita Filosofian maisteri (FM)

  Toimin Fingossa vaikuttamisviestinnän asiantuntijana. Suunnittelen ja kehitän Fingon painopistealueiden – kuten ilmasto-oikeudenmukaisuuden, kestävän kehityksen ja kestävän talouden – viestintää.

  • Vaikuttamisviestintä
 • Toimitussihteeri, Maailman Kuvalehti Karoliina Knuuti Filosofian maisteri (FM)

  Toimin Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä ja tuen Fingon asiantuntijoita viestinnässä. Haluan työssäni varmistaa, että lukijamme saavat tutustua globaalikysymyksiin helppolukuisten ja puhuttelevien tarinoiden kautta.

  • Maailman Kuvalehti
  • Viestintä
  • Valokuvaus
 • Kumppanuus- ja varainhankintapäällikkö Marjo Martin

  Inspiroidun siitä, miten eri toimijoiden kanssa maailmasta tehdään paikallisesti reilumpi ja parempi paikka kaikille. Vastaan kumppanuuksien ja varainhankinnan kehittämisestä Fingon ja jäsenjärjestöjemme tarpeitten pohjalta. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää mahdollisuuksista!

  • Kumppanuuksien kehittäminen
  • Rahoituspohjan kehittäminen
  • Maailman kylässä -festivaalin varainhankinta
 • Toimittaja Riina Rastas Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

  Olen toimittajana Maailman Kuvalehdessä. Tehtäviini kuuluvat muun muassa artikkelien kirjoittaminen, lehden sosiaalisen median, etenkin Instagramin, päivittäminen ja juttujen julkaisu verkkosivuille.

 • Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti Anni Valtonen Filosofian maisteri (FM)

  Teen Fingon julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

  • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
  • Juttujen tilaaminen avustajilta
  • Juttujen editointi ja kirjoittaminen
  • Maailman Kuvalehden edustaminen

Maailma kylässä -festivaali

 • Ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski Kulttuurituottaja (AMK)

  Vastaan Maailma kylässä -festivaalin ohjelmasta ja ohjelmakumppanuuksista. Työni kautta haluan edistää kulttuurista moninaisuutta ja ihmisten ymmärrystä globaalikysymyksistä.
  • Maailma kylässä -festivaali
  • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
  • Ohjelmavalinnat
 • Tuotantopäällikkö Maria Hopponen Kulttuurituottaja (AMK)

  Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta, aluesuunnittelusta ja teknisestä tuotannosta.

  Minusta on hienoa vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa maailma on reilumpi paikka meille kaikille.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Tapahtuman tekninen tuotanto
  • Rakennus ja purku
  • Näytteilleasettajat
 • Viestintäpäällikkö Nelli Korpi Yhteisöviestinnän maisteri (FM), kulttuurituottaja (AMK)

  Maailma kylässä -festivaali kokoaa kaikenlaiset kaupunkilaiset yhteiseen juhlaan. Tapahtuman laaja tarjonta järjestöistä musiikkiin, ruuasta puheisiin, lastenohjelmasta elokuviin herättelee ajattelemaan ja toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. On unelma tehdä tätä työtä.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Viestintä

Oppiminen

 • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz Kasvatustieteen maisteri (KM), kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimus

  Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta.

  • Globaalikasvatus
  • Globaalikasvatusneuvonta
  • Oppiminen
 • Asiantuntija, jäsensuhteet Sara Levänen Valtiotieteiden maisteri

  Olen vastuussa Fingon jäsenjärjestösuhteiden koordinoinnista ja jäsenkeskeisen toimintakulttuurin kehittämisestä. Tehtävänäni on varmistaa, että Fingon jäsenomisteisuus toteutuu ja yhteistyö Fingon ja jäsenten välillä toimii. On innostavaa muuttaa maailmaa kestävämpään suuntaan yhdessä!

  • Jäsenjärjestöt
  • Fingon jäsenlähtöisen toimintakulttuurin vahvistaminen
  • Fingon vuosikokoukset
 • Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö Helena Nevalainen Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

  Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Kansalaisyhteiskunta
  • Hankeneuvonta
 • Asiantuntija, oppiminen Anni Vihriälä Filosofian maisteri (FM), espanjan ja englannin opettaja ja valtiotieteiden kandidaatti (VTK), kansainvälinen politiikka

  Työni pääsisältö on oppimisen mahdollistaminen: uusien ajattelutapojen ja työkalujen tuominen järjestökentälle jäsenjärjestöjen osaamista vahvasti hyödyntäen. Globaalikasvatus, kehitysyhteistyö, vaikuttamistyö ja viestintä vievät kaikki kohti kestävää tulevaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Työssäni suunnittelen ja toteutan koulutuksia, oppimistilaisuuksia ja -prosesseja. Innostuneena teen työtäni osana muutosvoimaa kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

  • Koulutus
  • Oppiminen
  • Koulutussuunnittelu
 • Asiantuntija, arviointi Senja Väätäinen-Chimpuku

  Tuen arvioinnin ja oppimisen kehittämistä, havainnointia ja tuloksista raportointia Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Motivoidun yhteisten tavoitteiden luovasta ja tehokkaasta toteuttamisesta kestävän ja reilun maailman luomiseksi.

 • Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Jaana Viirimäki Filosofian maisteri (FM)

  Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

  • Mahdollisuuksien torit
  • Globaalikasvatus
  • Vapaaehtoistyö
  • Järjestöyhteistyö
 • Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot Mika Välitalo

  Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

 • Asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen Noora Vähäkari Filosofian maisteri (FM), aluetiede

  Edistän ja innostan Fingoa ja sen jäsenjärjestöjä ajattelemaan moninaisia tulevaisuuksia ja kohtaamaan yllätykset ja muutokset avoimin mielin. Tutkin kansainväliseen kehitykseen vaikuttavia trendejä ja heikkoja signaaleja. Systeeminen ymmärrys yhteiskuntien ja ympäristön suhteesta inspiroi valtavasti. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, ja kestävään tulevaisuuteen voi vaikuttaa!

Hallinto

 • Hallintokoordinaattori Johanna Ikävalko HSO-sihteeri

  Koordinoin vuosikokousten ja hallituksen kokousten järjestelyjä sekä yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen maailmassa.

  • Vuosikokous
  • Hallituksen kokoukset
  • Yleishallinto
  • Henkilöstöhallinto
 • Henkilöstöpäällikkö Carita Kuusinen

  Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös koko ajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia.

  • Henkilöstöhallinto
  • Rekrytointi
  • Henkilöstön kehittäminen
  • Työhyvinvointi
  • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta