Yhteystiedot

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry
Elimäenkatu 25-27 (5. krs).
00510 Helsinki
info@fingo.fi

Google Maps -karttalinkki
Laskutusosoitteet

Huom! Fingon vastaanotto Elimäenkadulla on toistaiseksi suljettu.

Johto

 • Toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi

  Toimin Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön toiminnanjohtajana. Erityisesti monitoimijayhteistyön edistäminen on mielestäni tärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkia toimijoita tarvitaan ja yhdessä tehden voimme saada vaikuttavampaa jälkeä aikaiseksi reilumman maailman puolesta.

 • Johtaja, oppiminen Outi Hannula Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

  Globaalisti reilu kehitys ja kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen ovat keskeinen osa työtäni Fingossa. Haluan rakentaa järjestöjen innostusta ja muutosvoimaa erityisesti yhteistyön ja oppimisen avulla. Osallistun myös Fingon johtamiseen osana johtoryhmää.

  • Globaalikasvatus
  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Järjestöyhteistyö
  • Arviointi
  • Johtoryhmän jäsen
 • Hallintojohtaja Elina Kokkonen

  Toimin hallintoyksikön johtajana ja vastaan Fingon talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistopalveluista.

  • Hallinto
  • Taloushallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, kestävä kehitys Rilli Lappalainen Kansainvälinen politiikka (YTM), rakennusinsinööri

  Toimin asiantuntijajohtajana kestävän kehityksen edistämiseksi Fingon vaikuttamistyössä. Erityisalana systeeminen muutos, johdonmukaisuus, kansainvälinen vaikuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus. Toimin mm. Foruksen (International platform for national platforms) varapuheenjohtajana ja eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin puheenjohtajana.

  • Vaikuttamistyö
  • Kansainvälinen vaikuttamistyö
  • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
  • Bridge47 puheenjohtajuus
 • Johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys Timo Lappalainen Teologian maisteri (TM)

  Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

  • Organisaation kehitys
  • Jäsenpalvelut
  • Jäsenyysasiat
  • Edunvalvonta
  • Kansalaisyhteiskunta
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, vaikuttaminen Annika Launiala Kulttuuriantropologia (FM), sosiaali- ja terveyspolitiikka (FT)

  Johdan Fingon vaikuttamistyötä. Kestävä kehitys, ihmisoikeuksien edistäminen ja globaalin etelän äänen kuuluville saaminen muuttuvassa maailmassa ovat minulle tärkeitä asioita. Uskon vahvasti yhteistyöhön yli sektorirajojen, koska se on edellytys oikeudenmukaisen ja reilun maailman rakentamiseen.

  • Vaikuttamistyön strategia ja toimeenpano
  • Johtoryhmän jäsen
 • Johtaja, Viestintä Salla Peltonen Medianomi (AMK, journalismi), tradenomi (AMK)

  Johdan ja kehitän Fingon viestintää. Työssäni minua innostaa oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen Suomessa ja maailmalla.

  • Viestintä
  • Maailman Kuvalehti
  • Maailma kylässä -festivaali
  • Johtoryhmän jäsen

Vaikuttaminen

 • Asiantuntija, kestävä kehitys Nora Forsbacka Master of Social Sciences in International Relations

  Vaikutan globaalin kestävän kehityksen puolesta, keskittyen kestävää kehitystä tukevaan politiikkajohdonmukaisuuteen ja globaaliin kansalaiskasvatukseen. Minua innostaa erityisesti keskustelut systeemisestä muutoksesta ja aktiivisesta globaalista kansalaisuudesta.

  • Agenda 2030
  • Johdonmukaisuus
  • Globaali kansalaiskasvatus
  • Kansainvälinen vaikuttamistyö
 • Asiantuntija, kestävä talous Outi Hakkarainen Filosofian maisteri (FM)

  Edistän Fingon kestävän talouden tavoitteita, etenkin vero-oikeudenmukaisuutta ja yritysvastuuta. Tavoittelemme muun muassa ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia, kehittyvien maiden veropohjan asianmukaista vahvistamista ja nykyistä oikeudenmukaisempaa globaalia veropolitiikkaa. On innostavaa työskennellä näiden aiheiden parissa, koska ne ovat sen järjestelmätason muutoksen ytimessä, jota kohti maailmassa on mentävä.

  • Agenda 2030
  • Vero-oikeudenmukaisuus
  • Kestävä talous
  • Vaikuttamistyö
 • Vaikuttamistyön assistentti Aapo Korhonen Valtiotieteiden kandidaatti

  Työskentelen harjoittelijana vaikuttamisyksikössä pääasiallisesti globaalin verotuksen, verovastuullisuuden ja kehitysyhteistyön aihepiirien parissa. On ilo saada tehdä työtä inspiroivien aiheiden ja ihmisten kanssa!

 • Asiantuntija, kehityspolitiikka Eppu Mikkonen Antropologia (BA Hons, MA)

  Olen kehityspoliittinen asiantuntija ja työni valkohehkuisin ydin on sosiaalinen kehitys sekä erityisesti eriarvoisuuden vähentäminen ja sukupuolten tasa-arvo. Olen kiinnostunut väestönkehityskysymyksistä, rakenteellisen syrjinnän purkamisesta ja melonnasta. Uskon, että ihmisille on luontaista toimia yhdessä toisten kanssa ja että olemme kaikki taipuvaisia tekemään parhaamme.

  • Sosiaalinen kehitys
  • Eriarvoisuus
  • Köyhyys
  • Tasa-arvo
  • Koulutus
 • Asiantuntija, kestävä talous Elina Mikola

  Seuraan Fingossa talouden kestävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja sekä koordinoin Fingon Reilu Siirtymä työryhmää sekä Ruokaturva ja toimeentulo työryhmää. Toimin myös eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin Sustainable Economy -työryhmän puheenjohtajana.

  • Kestävä talous
  • Vaikuttamistyö
  • Yritysvastuu
  • Yksityissektori ja kestävä kehitys
  • Kestävät ruokajärjestelmät
 • Asiantuntija, kehityspolitiikka Silla Ristimäki

  Asiantuntijaroolissani kehitän ja koordinoin Fingon päättäjävaikuttamista ja pyrin innostamaan puolestapuhujia strategisille painopisteillemme, kansalaisyhteiskunnan osallisuus, kestävä talous ja ilmasto-oikeudenmukaisuus. Vaikuttamistyössäni keskityn erityisesti turvallisuuden ja kehityksen välisiin yhteyksiin. Teen työtä sen puolesta, ettei kukaan jäisi kehityksestä jälkeen.

  • Vaikuttamistyö
  • Kehityspolitiikka
 • Asiantuntija, ilmastotyö Emilia Runeberg Filosofian maisteri (FM), ympäristönsuojelutiede

  Seuraan kehitysyhteistyön näkökulmasta relevantteja ilmastopoliittisia prosesseja Suomessa ja eri kansainvälisillä areenoilla. Vaikuttamistyöni keskittyy vahvistamaan globaalin keskinäisriippuvuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden teemoja ilmastoon vaikuttavassa päätöksenteossa. Asiantuntijaroolissani tuen Fingon jäsenjärjestöjen ilmastotyötä: koordinoin työryhmiä, vahvistan monimuotoisia toimijaverkostoja ja kanavoin uutta tietoa.

  • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
  • Vaikuttamistyö

Viestintä

 • Asiantuntija, viestintä Doris Hakkarainen Master of Arts in Economics and Communications, restonomi (AMK)

  Toimin digitaalisen viestinnän asiantuntijana ja vastaan Fingon läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Teen myös Oppiminen-yksikön viestintää ja tapahtumaviestintää. On upeaa olla mukana edistämässä työtä reilumman maailman puolesta.

  • Viestintä
  • Digitaaliset palvelut
  • Tapahtumaviestintä
 • Asiantuntija, vaikuttamisviestintä Johannes Hautaviita Filosofian maisteri (FM)

  Toimin Fingossa vaikuttamisviestinnän asiantuntijana. Suunnittelen ja kehitän Fingon painopistealueiden – kuten ilmasto-oikeudenmukaisuuden, kestävän kehityksen ja kestävän talouden – viestintää.

  • Vaikuttamisviestintä
 • Asiantuntija, viestintä Mika Niskanen Valtiotieteiden maisteri (VTM), medianomi (AMK, journalismi)

  Vastaan Fingo Powerbank -hankkeen viestinnästä ja teen vaikuttamisviestintää. Tuotan monipuolisesti sisältöjä Fingon kanaville.

 • Asiantuntija, viestintä Heidi Nummi Valtiotieteiden maisteri (VTM)

  Toimin Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä ja vastaan Fingo.fi-sivuston ajankohtaissisällöstä. Uskon, että maailma tulee tutuksi ja ymmärrettäväksi ihmisenkokoisten tarinoiden kautta, ja sellaisia haluan lukijoillemme myös tarjota.

  • Maailman Kuvalehti
  • Viestintä
 • Toimitusharjoittelija Riina Rastas Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

  Olen toimitusharjoittelijana Maailman Kuvalehdessä. Tehtäviini kuuluvat muun muassa artikkelien kirjoittaminen, lehden sosiaalisen median, etenkin Instagramin, päivittäminen ja juttujen julkaisu verkkosivuille.

 • Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti Anni Valtonen Filosofian maisteri (FM)

  Teen Fingon julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

  • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
  • Juttujen tilaaminen avustajilta
  • Juttujen editointi ja kirjoittaminen
  • Maailman Kuvalehden edustaminen

Maailma kylässä -festivaali

 • Ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski Kulttuurituottaja (AMK)

  Vastaan Maailma kylässä -festivaalin ohjelmasta ja ohjelmakumppanuuksista. Työni kautta haluan edistää kulttuurista moninaisuutta ja ihmisten ymmärrystä globaalikysymyksistä.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
  • Ohjelmavalinnat
 • Viestintäpäällikkö Nelli Korpi Yhteisöviestinnän maisteri (FM), kulttuurituottaja (AMK)

  Maailma kylässä -festivaali kokoaa kaikenlaiset kaupunkilaiset yhteiseen juhlaan. Tapahtuman laaja tarjonta järjestöistä musiikkiin, ruuasta puheisiin, lastenohjelmasta elokuviin herättelee ajattelemaan ja toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. On unelma tehdä tätä työtä.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Viestintä
 • Tuotantopäällikkö Laura Valoma Medianomi, mediatuottaja AMK

  Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta, aluesuunnittelusta ja teknisestä tuotannosta. Upeaa työskennellä tapahtumassa, joka mahdollistaa ja motivoi meitä kaikkia toimimaan kestävämmän tulevaisuuden ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

  • Maailma kylässä -festivaali
  • Tapahtuman tekninen tuotanto
  • Rakennus ja purku
  • Näytteilleasettajat

Oppiminen

 • Asiantuntija, oppiminen Johanna Harjunpää Filosofian maisteri (FM), etnologia

  Tuen järjestöjen oppimista ja osaamisen kehittämistä muun muassa kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen osalta. Suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja oppimistilaisuuksia. Työssäni haluan edistää kestävän maailman rakentamista ja vähentää eriarvoisuutta.

  • Globaalikasvatus
  • Koulutus
  • Projektinhallinta
  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Oppiminen
 • Viestintäkoordinaattori Noora Isomäki Valtiotieteiden maisteri (VTM), globaali kehitystutkimus

  Toimin viestintäkoordinaattorina Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeessa ja Maailma kylässä -festivaalilla. Työni on varmistaa, että niin hankkeessa kuin festivaalillakin syntyvät kiinnostavat oivallukset leviävät laajalle ja tavoittavat niistä kiinnostuneet yleisöt. On hienoa päästä päivittäin paneutumaan erilaisiin kestävyyteen, sivistykseen ja kulttuuriin liittyviin teemoihin!

  • Viestintä
  • Globaalin sivistyksen edelläkävijät
  • Maailma kylässä -festivaali
 • Asiantuntija, globaalikasvatus Anna Kivimäki-Pelluz Kasvatustieteen maisteri (KM), kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimus

  Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!

  • Globaalikasvatus
  • Globaalikasvatusneuvonta
  • Oppiminen
 • Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö Helena Nevalainen Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

  Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

  • Järjestöjen kehitysyhteistyö
  • Kansalaisyhteiskunta
  • Hankeneuvonta
 • Asiantuntija, järjestöjen oppiminen Pauliina Paananen Filosofian maisteri (FM), ympäristötieteet, aikuisopettaja

  Tuen oppimista ja osaamisen kehittämistä Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Suunnittelen koulutuksia ja oppimistilaisuuksia sekä edistän verkko-oppimismahdollisuuksia. Olen iloinen saadessani edistää kestävään kehitykseen tähtäävää koulutusta ja haluan itsekin oppia jotain uutta joka päivä!

  • Järjestöyhteistyö
  • Koulutus
  • Oppiminen
 • Projektikoordinaattori, Globaalin sivistyksen edelläkävijät Jenni Tuominen Valtiotieteiden maisteri (VTM), sosiaalipolitiikka

  Olen innoissani työstäni Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeessa, sillä uskon, että globaali kansalaiskasvatus voi inspiroida meitä kaikkia ottamaan askelia kohti kestävää tulevaisuutta. On ilo saada tehdä työtä aktiivisen maailmankansalaisuuden puolesta yhdessä järjestöjen kanssa.

  • Globaalikasvatus
 • Asiantuntija, oppiminen Anni Vihriälä Filosofian maisteri (FM), espanjan ja englannin opettaja ja valtiotieteiden kandidaatti (VTK), kansainvälinen politiikka

  Työni pääsisältö on oppimisen mahdollistaminen: uusien ajattelutapojen ja työkalujen tuominen järjestökentälle jäsenjärjestöjen osaamista vahvasti hyödyntäen. Globaalikasvatus, kehitysyhteistyö, vaikuttamistyö ja viestintä vievät kaikki kohti kestävää tulevaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Työssäni suunnittelen ja toteutan koulutuksia, oppimistilaisuuksia ja -prosesseja. Innostuneena teen työtäni osana muutosvoimaa kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

  • Koulutus
  • Oppiminen
  • Koulutussuunnittelu
 • Asiantuntija, arviointi Senja Väätäinen-Chimpuku

  Tuen arvioinnin ja oppimisen kehittämistä, havainnointia ja tuloksista raportointia Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Motivoidun yhteisten tavoitteiden luovasta ja tehokkaasta toteuttamisesta kestävän ja reilun maailman luomiseksi.

 • Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Jaana Viirimäki Filosofian maisteri (FM)

  Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

  • Mahdollisuuksien torit
  • Globaalikasvatus
  • Vapaaehtoistyö
  • Järjestöyhteistyö
 • Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke Saana Ylikruuvi Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), yleinen historia (aineenopettaja)

  Toimin opettajien täydennyskoulutushankkeen projektipäällikkönä. Minua kiinnostaa erityisesti kasvatuksen ja opetuksen merkitys yhteiskunnassa, systeemiajattelu sekä ekososiaalinen sivistys. Olen todella onnellinen saadessani rakentaa opettajien kanssa kestävää tulevaisuutta!

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

 • Harjoittelija Sara Levänen Valtiotieteiden kandidaatti

  Työskentelen harjoittelijana jäsensuhteiden ja toiminnan kehittämisen yksikössä. Osallistun erilaisiin jäsentoiminnan kehittämiseen liittyviin projekteihin ja hankkeisiin sekä syyskokouksen organisointiin.

 • Kumppanuus- ja varainhankintapäällikkö Marjo Martin

  Inspiroidun siitä, miten eri toimijoiden kanssa maailmasta tehdään paikallisesti reilumpi ja parempi paikka kaikille. Vastaan kumppanuuksien ja varainhankinnan kehittämisestä Fingon ja jäsenjärjestöjemme tarpeitten pohjalta. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää mahdollisuuksista!

  • Kumppanuuksien kehittäminen
  • Rahoituspohjan kehittäminen
  • Maailman kylässä -festivaalin varainhankinta
 • Expert, Innovation and development Emma Nkonoki

  I support Fingo member organizations in innovation and development. Capacity building for NGOs is my top priority, which includes building new relationships and strengthening existing ones with our southern partners. I also support the development of Fingo as an organization.

  • Innovaatiot
  • Jäsensuhteiden kehitys
 • Asiantuntija, jäsensuhteet Anne Peltonen Master of Arts

  Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen.

  • Jäsenpalvelut
  • Järjestöyhteistyö
  • Jäsenrekisteri
  • Jäsenyysasiat
  • Jäsenviestintä
 • Asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen Noora Vähäkari Filosofian maisteri (FM), aluetiede

  Edistän ja innostan Fingoa ja sen jäsenjärjestöjä ajattelemaan moninaisia tulevaisuuksia ja kohtaamaan yllätykset ja muutokset avoimin mielin. Tutkin kansainväliseen kehitykseen vaikuttavia trendejä ja heikkoja signaaleja. Systeeminen ymmärrys yhteiskuntien ja ympäristön suhteesta inspiroi valtavasti. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, ja kestävään tulevaisuuteen voi vaikuttaa!

  • Ennakointi ja kehittämien
  • Tulevaisuusajattelu
  • Jäsenjärjestöt
 • Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot Mika Välitalo

  Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

  • Innovaatiot
  • Jäsensuhteiden kehitys

Hallinto

 • Sihteeri Johanna Ikävalko HSO-sihteeri

  Toimin vuosikokouksen, hallituksen ja johdon sihteerinä. Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat mm. matkajärjestelyt ja tiedonhallinta. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

  • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
  • Matkajärjestelyt
  • Arkisto
 • Asiantuntija, järjestelmät Kalle Korhonen

  Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

  • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
  • Verkkopalveluiden kehittäminen
  • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Asiantuntija, henkilöstösuunnittelu Carita Kuusinen

  Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia.

  • Henkilöstöhallinto
  • Rekrytointi
  • Henkilöstön kehittäminen
  • Työhyvinvointi
  • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
 • Toimistokoordinaattori Heli Mäki-Hakola

  Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Fingo on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta.

  • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
  • Järjestötilat ja kokoustilavaraukset
  • Hallinto
  • Yleisinfo
  • Koulutus- ja tapahtumakalenteri
 • Taloussihteeri Jaana Vesalainen

  Työskentelen taloushallinnon tehtävissä. Minua motivoi työssäni se, että saan käyttää oman ammattitaitoni työyhteisössä, joka tekee työtä reilumman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

  • Osto- ja myyntireskontra
  • Matkalaskut
  • Palkkiot