Kampanjakuva.

Tasa-arvoisen EU:n tekijät

Tavoitteet sukupuolten tasa-arvosta toistuvat Suomen hallitusohjelmassa, EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmassa ja poliitikkojen juhlapuheissa. Tasa-arvo vaatii kauniiden sanojen sijaan myös konkreettisia tekoja. Millaisia tekoja Suomi EU-puheenjohtajana on tehnyt tasa-arvoisemman EU:n puolesta?

Sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis, vaan sitä pitää ajaa kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla. Yksitoista suomalaista järjestöä, Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo, Amnesty International Suomen osasto, FinnWID, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Miehet ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Plan International Suomi, Solidaarisuus, Väestöliitto, Suomen World Vision ja Suomen UN Women kokosivat suositukset siitä, kuinka Suomi voi ajaa tasa-arvoisempaa maailmaa EU-puheenjohtajana.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa EU:n linjauksiin uuden parlamentin ja komission aloittaessa työtään. Tämä on erityisen merkittävää aikana, jolloin populismi, vihapuhe, valeuutiset, taantumukselliset arvot ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän haastaminen ovat nousussa. Nämä ilmiöt ovat lisänneet myös suoranaista sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien vastustusta sekä heikentäneet moniperustaista syrjintää kokevien ryhmien, kuten LHBTI-ihmisten, vammaisten, alkuperäiskansojen, etnisten sekä muiden vähemmistöjen, oikeuksien toteutumista.

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa “Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus” todetaan, että EU tarvitsee sukupuolten tasa-arvostrategian, joka sisältää sekä erillisiä toimenpiteitä että valtavirtaistamista. Suomen ohjelmassa linjataan myös, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulee jatkaa toimia sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämiseksi työelämässä. Tasa-arvon edistäminen on luonteva osa ohjelmaa, joka korostaa EU:n yhteisiin perusarvoihin sitoutumista ja kestävyyttä kaiken EU-politiikan perustana.

Lue järjestöjen suositukset täältä: Tasa-arvoisen EU:n tekijät – Järjestöjen suositukset tasa-arvon edistämiseksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Ministeri, kerro tekosi tasa-arvoisemman EU:n puolesta

Haastoimme suomalaiset ministerit kertomaan, mitä konkreettisia tekoja he ovat tehneet edistääkseen sukupuolten välistä tasa-arvoa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Julkaisemme ministerien vastauksia kampanjan aikana tällä sivulla ja sosiaalisessa mediassa #EU4Equality-hastagia käyttämällä.

Kuvituskuva.

Ville Skinnari

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään EU:n kehityspolitiikan osalta laatimalla neuvoston päätelmät EU:n sukupuolten tasa-arvoa ulkosuhteissa koskevan toimintaohjelman (Gender Action Plan II, GAP) toimeenpanoraportista.

Lue lisää »

Tytti Tuppurainen

Yleisten asioiden neuvostolla, jossa toimin puheenjohtajana, on keskeinen koordinoiva rooli, kun Eurooppa-neuvoston viime kesäkuussa hyväksymää strategista agendaa jalkautetaan neuvoston työhön. Tässä olemme painottaneet tasa-arvokysymysten merkitystä ja edistäneet tasa-arvokysymysten valtavirtaistamista jokaiseen asiaan EU:ssa.

Lue lisää »

Timo Harakka

Sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa ihmisarvoista työtä, joka on Suomen pitkäaikaisia prioriteetteja. EU-puheenjohtajuuskaudella Suomi johtaa myös kansainvälisen työjärjestön ILOn EU-koordinaatiota.

Lue lisää »

Krista Mikkonen

Suomi vetää EU-maiden joukkoa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, joissa käsitellään tänä vuonna sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

Lue lisää »

Anna-Maja Henriksson

EU:n Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston puheenjohtajana olen edistänyt Suomen puheenjohtajakauden keskeistä tavoitetta: unionin yhteisten arvojen vahvistamista.

Lue lisää »

Thomas Blomqvist

Edistämme vahvempaa tasa-arvopolitiikkaa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista EU:ssa.

Lue lisää »

Mika Lintilä

Ensi vuoden EU-budjetti noudattaa 2014–2020 ohjelmakauden linjauksia. Komissio raportoi sukupuolten välisestä tasa-arvosta kunkin yksittäisen ohjelman osalta erikseen.

Lue lisää »

Aino-Kaisa Pekonen

Sukupuolten tasa-arvo on vahvasti esillä Suomen hallitusohjelmassa ja EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla pääteemoja ovat olleet hyvinvointitalous, työsuojelu sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, jotka liittyvät myös toisiinsa.

Lue lisää »

Hanna Kosonen

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on aina ajankohtaista niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla, samoin kuin jokaisen meidän omassa arjessa tekoinamme ja asenteinamme.

Lue lisää »

Kampanjaa osallistuneiden järjestöjen logot..