Thomas Blomqvist

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Edistämme vahvempaa tasa-arvopolitiikkaa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista EU:ssa. Tasa-arvoon on panostettava kaikilla politiikan alueilla. Tämän toteuttamisessa EU:n tuleva sukupuolten tasa-arvostrategia tulee olemaan tärkeä työkalu. Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleistä kaikkialla maailmassa ja järkyttävä ihmisoikeusloukkaus, myös EU:ssa. Siksi Suomi pitää tärkeänä EU:n liittymistä Istanbulin sopimukseen.

Perhevapaauudistus, joka tukee tasa-arvoisempaa perhe- ja työelämää, on yksi hallituksen tärkeimpiä tasa-arvoa edistäviä uudistuksia. Joustavuutta perheen ja työn yhteensovittamisessa on ylipäätään lisättävä Suomessa, kuten muissa Pohjoismaissa on jo tehty.

Tarvitsemme jatkuvaa ja pitkäjänteistä tasa-arvojohtajuutta. Iloitsen komission puheenjohtajan agendasta, joka luo vahvan pohjan tulevaisuuden tasa-arvopolitiikalle.

Myös parhaiden käytäntöjen jakaminen jäsenmaiden kesken on tärkeää, sillä monet tasa-arvopäätökset tehdään EU:n toimivallan ulkopuolella, kansallisella tai paikallisella tasolla. Tässä suhteessa näen, että esimerkiksi Pohjoismailla on paljon annettavaa.