Pääviestit

TI 28.05.2019 – 11:57

Fingo korostaa erityisesti kestävän kehityksen ja ilmastotoimien tärkeyttä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella sekä mahdollisuutta tuoda keskusteluun aitoja hyvinvoinnin mittareita sekä globaalia kansalaiskasvatusta.

Toivomme Suomen edistävän EU-puheenjohtajuuskaudellaan laaja-alaista pitkän tähtäimen tulevaisuuden visiota, jonka lähtökohtana olisi nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen Euroopassa ja globaalisti. Kansainvälinen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja Pariisin ilmastosopimus antavat luontevan ohjenuoran Suomen puheenjohtajuuskaudelle.

Fingon pääviestit Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle ovat:

  • Seuraavan komission tulee ottaa kestävä kehitys viisivuotisstrategiansa painopisteeksi ja laatia välittömästi kokonaisvaltainen strateginen suunnitelma Agenda 2030:n toimeenpanemiseksi kaikilla politiikanaloilla.
  • EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 on nostettava yhteneväiseksi 1,5 asteen polun kanssa. EU:n on oltava hiilineutraali vuonna 2040 ja saavutettava negatiiviset päästöt sen jälkeen.
  • EU:n tulevan ulkosuhderahoituksen tulee tukea köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä kehittyvissä maissa, eikä edistää sen omia intressejä muuttoliikkeen, turvallisuuden ja ulkopolitiikan saralla.
  • EU:n tulee hyödyntää päätöksenteon tukena yhteiskunnan tilan ja kehityksen indikaattoreita, jotka kertovat talouden indikaattoreita kuten bruttokansantuotetta paremmin kansalaisten hyvinvoinnista sekä kehityksen kestävyydestä.
  • EU:n tulee laatia Euroopan laajuinen ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki.

Kokonaisuudessaan Fingon pääviestit Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle löytyvät verkkosivujen lausunnoista ja kannanotoista.