Kuvituskuva.
KUVA: LAURA KOTILA/VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Ville Skinnari

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin toimialaan kuuluvista asioista sukupuolten tasa-arvoa edistetään EU:n kehityspolitiikan osalta laatimalla neuvoston päätelmät EU:n sukupuolten tasa-arvoa ulkosuhteissa koskevan toimintaohjelman (Gender Action Plan II, GAP) toimeenpanoraportista. Näissä päätelmissä neuvosto voi esittää komissiolle uuden, kunnianhimoisen GAP-toimintaohjelman laatimista sekä korostaa GAP:n tavoitetta, jonka mukaan 85 prosentissa uusista ohjelmista tulisi olla sukupuolten tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen pääasiallisena tai muuna merkittävänä tavoitteena. Tämä GAP-tavoite on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan.

Suomi on pitänyt sukupuolten tasa-arvon näkyvyyttä esillä YK:n yleiskokousviikolla, jolloin Suomi oli Euroopan komission kanssa järjestämässä tilaisuutta EU:n ja YK:n yhteisestä, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan taistelevasta Spotlight-aloitteesta.

Lisäksi Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi EU:n tulevaan kehitysyhteistyön ohjelmointiin. Suomen puheenjohtajuuskaudella on kuultu myös kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä sukupuolten tasa-arvosta kutsumalla eurooppalainen kattojärjestö Concord neuvoston kehitystyöryhmän (CODEV) kokoukseen.

Tasa-arvoista kauppapolitiikkaa

Ensimmäinen askel kohti tasa-arvoisempaa kauppapolitiikkaa on kerätä enemmän tietoa kaupan vaikutuksista eri sukupuoliin. Vaikka kaupan säännöt itsessään ovat sukupuolineutraaleja, voivat kauppapolitiiset toimet kuitenkin vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin talouden sektorista ja paikallisista olosuhteista riippuen. Paremman datan ja työkalujen pohjalta voidaan entistä paremmin huomioida suunniteltavien kauppapoliittisten toimien tasa-arvovaikutuksia.

Suomi on panostanut teemaan jo pitkään. Olemme mm. tukeneet YK:n kauppa ja kehitys –konferenssin (UNCTAD) analyyttistä kauppa ja tasa-arvo -työtä jo vuodesta 2012. UNCTADin työ on ollut tässä edelläkävijä. Myös maailmankauppajärjestö WTO on ottanut naisten aseman ja tasa-arvokysymykset vahvasti agendalleen. Suomi oli tiiviisti mukana WTO:n Buenos Airesin ministerikokouksen yhteydessä 2017 annetun naisten taloudellista voimaannuttamista koskevan julkilausuman valmisteluissa. Kävin itse puhumassa aiheesta WTO:ssa viime heinäkuussa.

Lisäksi on tärkeää tukea naisyrittäjien mahdollisuuksia hyötyä ulkomaankaupasta. Suomi on yksi kansainvälisen kauppakeskuksen (ITC) SheTrades –ohjelman merkittävimpiä tukijoita. Aihetta koskevaa työtä aloitellaan myös Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestössä OECD:ssa. 

Syyskuun lopulla osallistuin EU:n komission kauppapääosaston järjestämään Trade for Her –konferenssiin, jossa keskusteltiin laajasti kauppaan ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä ja esiteltiin muun muassa komission ja ITC:n laatimia selvityksiä aiheesta. Aihe nousi EU:n agendalle vahvasti kauppakomissaari Malmströmin aikana ja tuemme tämän työn jatkamista. Aiheen valtavirtaistaminen kauppapolitiikan piirissä on hyvässä vauhdissa.