Mika Lintilä

Valtiovarainministeri 6.6.-10.12.2019
Elinkeinoministeri 10.12.2019 alkaen

Ensi vuoden EU-budjetti noudattaa 2014–2020 ohjelmakauden linjauksia. Komissio raportoi sukupuolten välisestä tasa-arvosta kunkin yksittäisen ohjelman osalta erikseen. Sukupuolten tasa-arvoa on sisällytetty erityisesti koheesio-ohjelmiin, Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmaan ja ulkosuhteiden ohjelmaan. Uuden komission puheenjohtajan myötä sukupuolinäkökulma voi muuttua budjetoinnissa nykyistä valtavirtaistavammaksi, mille annan täyden tukeni.

Ministeriöni osallistui puheenjohtajakauden Gender Budgeting- sekä Hyvinvointitalouskonferensseihin, joissa toimme esille Suomen kansalliset kokemukset sekä myönteisen suhtautumisen sukupuolinäkökulman vahvistamiseen EU-budjetoinnissa. Se edellyttää EU:ssa politiikkasektoreiden välisen yhteistyön lisäämistä sekä ylipäätään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin parempaa osaamista. Toivon hyvinvointitalous-näkökulmien vahvistuvan uuden komission työohjelmassa.

Suomi on pitänyt puheenjohtajuuskaudella tasa-arvoa esillä erityisesti erillistilaisuuksissa. Järjestimme muun muassa valtiovarainministereiden ja opetusministereiden yhteisneuvoston, jonka tavoitteena oli keskustella koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja tasa-arvoa edistävistä käytänteistä. Koulutuksen tasa-arvossa on kyse myös naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien yhtäläisistä mahdollisuuksista. Koulutuksen tasa-arvo edistää talouden kestävää kasvua ja myös naisten osallistumista työmarkkinoille.

Suomi järjesti myös Silver Economy -konferenssin yhteistyössä STM:n ja Suomen Pankin sekä Finanssialan ja Global Coalition on Aging kanssa. Yli 600 asiantuntijaa ja päättäjää keskusteli ikääntymisen tuomista vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Talouspolitiikan näkökulmasta keskusteluun liittyi sukupuolten tasa-arvo muun muassa eläkkeiden kerryttämistä ja säästämistä koskien.