Krista Mikkonen

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Suomi vetää EU-maiden joukkoa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, joissa käsitellään tänä vuonna sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Siellä teemme töitä sen eteen, että joulukuun ilmastokokouksessa saadaan valmiiksi sukupuolten tasa-arvon edistämisohjelma.

Erityisen tärkeää on tukea naisten osallistumismahdollisuuksia ilmastopolitiikkaan niin paikallisissa yhteisöissä, valtioiden tasolla kuin kansainvälisissä neuvotteluissakin.