Legomielenosoitus: Stop global warming!

Syvyyttä uudistuvaan globaalikasvatukseen

Toteutamme tänä vuonna oppimiskokonaisuuden kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksesta. Kokonaisuus muodostuu itseopiskelusta ja fasilitoiduista työpajoista.

Osa tilaisuuksista toteutetaan lähitilaisuuksina ja osa etäyhteyksin. Tilaisuuksia ennen osallistujia pyydetään valmistautumaan teemaan opiskelemalla Globaalikasvatuksen verkkokurssin mainitut osiot. Opittua sovelletaan käytäntöön fasilitoituiduissa työpajoissa.

Kokonaisuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa toimii itsenäisenä kokonaisuutena ja keskittyy globaalilla kansalaiskasvatuksella tavoiteltuun muutokseen, millainen se on, miten se saadaan aikaan, kenen kanssa ja miten itse voimme olla osa tavoiteltua muutosta. Ensimmäisen osan työpajoissa syvennytään uudistuvan globaalikasvatuksen käsitteisiin sekä erityisesti niiden soveltamiseen omassa työssä. Ensimmäissä osassa syvennetään Fingon globaalikasvatuksen verkkokurssin oppeja omaan työhön. Ensimmäisen osan tilaisuudet ajoittuvat touko-elokuulle.

Ensimmäinen osa on suunnattu globaalikasvatuksen osaajille, jotka haluavat päivittää oman työnsä laatua yhdessä järjestökollegoiden kanssa. Tervetulleita mukaan ovat myös aloittelevat globaalikasvattajat, jotka verkkomateriaalin opiskeltuaan pystyvät työpajoissa sukeltamaan syvälle globaalin kansalaiskasvatuksen teemoihin ja tuomaan omat tuoreet ajatuksensa keskusteluun mukaan. Ensimmäinen osa koostuu neljästä työpajasta (työpajat A,B, C ja D), Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeen lopputilaisuudesta sekä Maailma kylässä -festivaalin puheohjelman poiminnoista.

Syksyllä alkava toinen osa keskittyy vahvemmin globaalikasvatushankkeiden hankesuunnitteluun sekä rahoituksen hakemiseen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille (VGK) ulkoministeriöstä. Toinen osio on suunnattu erityisesti VGK-tukea hakeville järjestöille. Toista osaa varten on hyvä käydä myös kokonaisuuden ensimmäinen osa. Sieltä saat hyvät taustatiedot laadukkaan globaalikasvatushankkeen suunnitteluun. Toisen osion työpajojen (työpajat E, F ja G) tiedot on päivitetty tälle verkkosivulle.

Kaikkiin työpajoihin on erikseen ilmoittautuminen. Työpajojen hinnat ilmoitetaan kunkin työpajan kohdalla. Voit valita kokonaisuudesta itsellesi sopivat osiot tai suorittaa koko oppimiskokonaisuuden. Alla tarkemmat aikataulut työpajoihin sekä linkit työpajoja edeltäviin itseopiskelumateriaaleihin.

Lisätietoja voi kysyä Fingon oppimisen asiantuntijalta Anni Vihriälältä, anni.vihriala@fingo.fi

Haluatko osion 1 suorittamisesta digitaalisen Globaalikasvatuksen perusteet -osaamismerkin? Se onnistuu opiskelemalla koko verkkokurssi osana oppimiskokonaisuutta ja kirjoittamalla vapaamuotoista oppimispäiväkirjaa verkkokurssin itseopiskelusta. Voit pohtia samassa oppimispäiväkirjassa myös työpajojen ja tilaisuuksien herättämiä ajatuksia. Lataa oppimispäiväkirja itsellesi tästä linkistä. Lisätietoja suorituksesta voi kysyä osoitteesta koulutus@fingo.fi. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekemiseen voit lukea tämän linkin takaa.

Haluatko kokonaisuuden suorittamisesta osallistumistodistuksen? Sen saat lähettämällä viestiä osoitteeseen koulutus@fingo.fi oppimiskokonaisuuden päätyttyä. Kerro viestissä mihin työpajoihin olet osallistunut.

1. Globaalikasvatuksella tavoiteltu muutos

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen osallistumista
työpajoihin
Itseopiskelu:
Verkkokurssin osiot:
1.1 Globaalikasvatus kannustaa aktiiviseen maailmankansalaisuuteen
2.1 Mistä puhumme ja millä termeillä?
Kertaa/ oppii globaalikasvatuksen lähtökohdat ja siitä käytetyt termit. Pohtii samalla omaa suhtautumistaan näihin.
3,5h
To 12.5.
klo 13-16.30


Lähitilaisuus tai etäosallistuminen

Matkalla kohti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta – sivistys ja kasvatus muutosvoimana -seminaari

Ilmoittautuminen

Tämä tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Ymmärtää, kuinka sivistys ja kasvatus voivat toimia muutosvoimina matkalla kohti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta.
3,5h
To 2.6.
klo 9-12.30


Lähitilaisuus Fingon koulutustilassa

Työpaja A: Millaista muutosta tavoittelemme globaalikasvatuksella?

Ilmoittautuminen

Itseopiskelu ennen työpajaa:
Verkkokurssin osiot:
1.2 Kriittinen näkökulma globaalikasvatukseen
1.3 Globaalikasvatusta tarvitaan kaikkialla maailmassa
2.3 Maailma muuttuu tarinoiden voimalla
2.4 Miten viestisi tai tarinasi on kehystetty?

Työpajan hinta on 30 euroa Fingon jäsenjärjestöiltä, 60 euroa muilta järjestöiltä ja 120 euroa muilta toimijoilta.
Peilaa omaa globaalikasvatustyötään suhteessa kriittiseen globaalikasvatukseen, tavoitteeseen 4.7 sekä beyond -ajatteluun. Ymmärtää viestien kehystämistä 2020-luvulla sekä osaa soveltaa niitä omaan työhönsä. Pohtii globaalikasvatuksen muutostavoitetta omassa työssään ja suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen.
-28.-29.5.

Voit kuunnella puheohjelmat maksutta paikan päällä tai etänä striimauksena.
Maailma kylässä -festivaalin puheohjelmasta kaksi poimintaa:

Keynote Jason Hickel: Kohti kapitalisminjälkeistä taloutta

Keynote Kumi Naidoo: Kohti oikeudenmukaisempaa ilmastotyötä
Tutustuu kahteen esimerkkiin siitä, miten maailma voidaan hahmottaa toisella tavalla aktiivisen kansalaisuuden kautta. Voit halutessasi valita näiden poimintojen tilalle myös muita Maailma kylässä -festivaalin puheohjelmia.
2h
Pe 17.6.
klo 10-12


Etätilaisuus Zoomissa
Työpaja B: Kumppanuudet globaalikasvatuksessa

Ilmoittautuminen

Itseopiskelu ennen työpajaa:
Verkkokurssin osio:
4.3 Yhteistyön ja verkostojen voima


Tämä tilaisuus on maksuton.
Ymmärtää kumppanuuksien ja yhteistyön mahdollisuuksia globaalikasvatuksessa sekä saa ajatuksia niiden syventämiseen oman järjestön työssä.
3,5h
To 18.8. klo 13-16.30

Lähitilaisuus Fingon koulutustiloissa
Työpaja C: Miten saamme muutosta aikaan globaalikasvatuksella?

Ilmoittautuminen


Itseopiskelu ennen työpajaa:
Verkkokurssin osiot:
3.1 Arvojen maailma
3.2 Arvojen toimintamekanismit
3.3 Myötätunnon kulttuuri laajentaa empatian piiriä
4.1 Yhteiskunnallinen muutos edellyttää transformatiivista oppimista
4.2 Mikä saa ihmiset toimimaan?

Työpajan hinta on 30 euroa Fingon jäsenjärjestöiltä, 60 euroa muilta järjestöiltä ja 120 euroa muilta toimijoilta.
Ymmärtää miten oman työn huolella mietitty muutosteoria voi aktivoida ihmisiä muutokseen. Ymmärtää, mitä merkityksiä esimerkiksi arvoilla, tunteilla ja toimijuudella on ihmisten muutostavoittelussa. Heittäytyy pohtimaan uudistavaa oppimista ja miten muutosta voi havaita ja mitata globaalikasvatuksessa. Osaa soveltaa näitä omaan globaalikasvatustyöhönsä.
Ke 31.8. klo 10-12

Etätilaisuus Zoomissa
Työpaja D: Antirasistinen globaalikasvatus

Ilmoittautuminen

Itseopiskelu ennen työpajaa:
Verkkokurssin osio:
2.2 Eväitä eriarvoisuuksien purkamiseen

Työpajan hinta on 20 euroa Fingon jäsenjärjestöiltä, 40 euroa muilta järjestöiltä ja 60 euroa muilta toimijoilta.
Ymmärtää antirasistisen globaalikasvatuksen keskeisimmät asiat ja osaa soveltaa niitä omaan globaalikasvatustyöhönsä.

2. Viestintä- ja globaalikasvatushankkeen suunnittelu ja rahoituksen hakeminen

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ti 4.10. klo 13-14.30

Hybriditilaisuus Fingon koulutustiloissa ja Zoomissa
Viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) rahoitusinfo kansalaisjärjestöille


Tämä tilaisuus on maksuton.
Ymmärtää ulkoministeriön VGK-rahoitushaun kriteerit ja painopisteet.
Pe 7.10. klo 9-12

Etätilaisuus Zoomissa

Työpaja E: Viestintä- ja globaalikasvatushankkeen suunnittelu


Ilmoittautuminen

Työpajan hinta on 25 euroa Fingon jäsenjärjestöiltä, 50 euroa muilta järjestöiltä ja 100 euroa muilta toimijoilta.
Oppia viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden suunnittelun periaatteet sekä saada perustiedot ja -taidot hankesuunnitteluun sekä tavoitteiden muodostamiseen omalle hankkeelle.
Ma 24.10. klo 9-12

Etätilaisuus
Työpaja F: Viestintä- ja globaalikasvatushankeen seuranta ja arviointi 

Ilmoittautuminen

Työpajan hinta on 25 euroa Fingon jäsenjärjestöiltä, 50 euroa muilta järjestöiltä ja 100 euroa muilta toimijoilta.
Oppia viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden seurannan ja arvioinnin keskeiset käsitteet, sekä saada perustiedot ja -taidot oman hankkeen seurannan ja arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen.
To 27.10. klo 13-15

Etätilaisuus
Työpaja G: Avoin sparrausklinikka

Tämä tilaisuus on maksuton.
Saada vinkkejä ja tukea oman VGK-hankkeensa haasteisiin.
Lähi- ja etätilaisuuksiaVGK-hankehakemusten kommentointi
Hankekommentointi rahoitusta hakeville.