18. elokuu 2022
Tapahtuma

Työpaja C: Miten saamme muutosta aikaan globaalikasvatuksella?

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 18.08.2022 - 13:00
Päättymispäivä ja aika 18.08.2022 - 16:30
Ilmoittaudu viimeistään 12.08.2022 - 00:00
Kieli Finnish
Yhteystiedot koulutus@fingo.fi
Järjestäjä Fingo

Sinä globaalikasvatuksen osaaja, tule hiomaan globaalikasvatuksen taktiikoita yhteisen muutosvoiman kasvattamiseksi yhdessä vertaisten kanssa!

Sinä globaalikasvatustasi aloitteleva, hyppää rohkeasti globaalikasvatuksen kelkkaan ja tuo tuoreet ajatukset tullessasi!

Koulutus on kohdennettu globaalikasvatuksen osaajille, mutta tekemällä huolellisesti ennakkotehtävät, olet tervetullut koulutukseen, vaikka globaalikasvatus olisi sinulle uudempi mielenkiinnon kohde.

Työpajassa pysähdytään yhdessä muutostavoitteiden äärelle: miten sukkuloimme yhdessä toimijoiden kanssa kohti haluttua muutosta? Koulutuksessa pohdimme, millaisissa rooleissa tunteet ovat muutostyössä ja mitä on toimijuus. Käydään yhdessä läpi uudistavaa oppimista ja sitä, miten globaalikasvatustyössä voi tuoda esiin havaittuja muutoksia.

Esimerkkejä globaalikasvatuksesta tarjotaan niin ohjelmatuen parissa tehdystä globaalikasvatustyöstä kuin viestintä- ja globaalikasvatushankkeista. Tärkeintä on kuitenkin se, että jokainen osallistuja pääsee työskentelemään oman globaalikasvatustyönsä parissa. Työpajan harjoituksia sovelletaan omaan globaalikasvatustyöhön.

Koulutuksen hinta on 30 euroa Fingon jäsenjärjestöiltä, 60 euroa muilta järjestöiltä ja 120 euroa muilta toimijoilta.

Huom! Muuttunut koulutuspaikka: Koulutus järjestetään Fingon uudessa koulutustilassa osoitteessa Lintulahdenkuja 10. Tarkemmat ohjeet koulutukseen saapumiselle lähetetään ilmoittautuneille. Koulutukseen on mahdollista osallistua vain paikan päällä.

Kouluttajina toimivat Hanna Hjerppe ja Annukka Toivonen. Hanna työskentelee tällä hetkellä globaalikasvatuksen suunnittelijana Taksvärkissä. Viime aikoina hän on työssään erityisesti keskittynyt globaalikasvatuksen ohjelmatyön kehittämiseen ja panostanut muutoksen havaitsemiseen sekä mittaamiseen ohjelmamuotoisessa globaalikasvatuksessa.

Kouluttajista Annukka työskentelee globaalikasvatuksen asiantuntijana Suomen Rauhanliiton Rauhankoulussa. Annukalla on yli 12 vuoden kokemus globaalikasvatuksesta erityisesti VGK-hankkeiden parissa. Hänelle globaalikasvatuksessa keskeistä on globaalikasvatuksen muutosvoimaisuus, transformatiivinen oppiminen ja jatkuva kehittäminen.

Ennen koulutukseen osallistumista opiskele ennakkomateriaali eli Globaalikasvatuksen verkkokurssilta osiot:

3.1 Arvojen maailma
3.2 Arvojen toimintamekanismit
3.3 Myötätunnon kulttuuri laajentaa empatian piiriä
4.1 Yhteiskunnallinen muutos edellyttää transformatiivista oppimista
4.2 Mikä saa ihmiset toimimaan?

Koulutus on osa Syvyyttä uudistuvaan globaalikasvatukseen -oppimiskokonaisuutta.