Järjestöjen tuloksia

Suomalaisjärjestöt tekevät merkityksellistä kehitysyhteistyötä ympäri maailmaa ja vaikuttavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elinoloihin. Ulkoministeriön riippumattomissa evaluaatioissa on todettu, että järjestöjen työ on kustannustehokasta, hyvin kohdennettua ja korvaamatonta. Tälle sivulle on koottu 11 esimerkkiä järjestöjen kehitysyhteistyöstä.

Yli 100 000 lapsen oikeus koulutukseen parani

Yli sadan tuhannen lapsen oikeus koulutukseen parani Aasiassa, itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässä Fidan ja sen paikallisten kumppanien työn tuloksena.

Lue lisää.

13 600 pakolaista oppivat lukemaan Pakolaisavun tukemana

Suomen Pakolaisavun kouluttajakoulutuksen saaneet pakolaiset tai vastaanottavan yhteisön jäsenet ohjasivat luku- ja kirjoitustaito-opetusta Ugandassa ja Turkissa.

Lue lisää.

Tyttöjen silpominen puolittui World Visionin hankkeen avulla Pohjois-Keniassa

Suomen World Vision on tukenut tyttöjen silpomisen vastaista työtä Kenian World Visionin kanssa vuosien 2016–2021 aikana.

Lue lisää.

Yli 240 000 syrjityn mahdollisuudet oman elinkeinon, elämän ja oikeuksien kohentamiseksi paranivat

Suomen Lähetysseuran ja sen kumppanien ohjelmat tavoittavat kaikkein syrjityimpiä ihmisryhmiä, joita muu apu ei tavoittaisi.

Lue lisää.

Koulutukset auttoivat syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä kasvattamaan tuloja Nepalissa

Kehitysmaayhdistys Pääskyt, NAFAN ja Raksirangin kunta ovat tukeneet syrjäytymysvaarassa olevien toimeentuloa koulutuksilla Nepalissa.

Lue lisää.

Yli 93 000 sai terveyskasvatusta ja tietoa kuukautisista sekä ympärileikkauksen vaaroista

Yli 93 000 henkilöä sai tärkeää terveyteen liittyvää tietoa Aasiassa, itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässä Fidan ja sen paikallisten kumppanien toiminnan tuloksena.

Lue lisää.

Ihmiset perustivat lähes tuhat pienyritystä Fidan ja paikallisten kumppanien tukemana

Fidan ja sen paikallisten kumppanien toiminnan tukemana perustettiin lähes tuhat pienyritystä esimerkiksi Burundissa, Tansaniassa ja Nepalissa.

Lue lisää.

Yhä useampi tyttö valmistuu yläkoulusta kansalaisjärjestöjen hankkeen myötä eteläisessä Tansaniassa

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKen ja Sports Development Aid -järjestön työn tuloksena tytöt saivat aikaisempaa useammin päättötodistuksen yläkoulusta eteläisessä Tansaniassa.

Lue lisää.

Perheiden toimeentulo vahvistui koululaisten yrittäjyyskoulutuksen ansiosta

ADRA Finlandin hanke yhteistyössä COMID Kenian kanssa mahdollisti yrittäjyyskoulutuksen yli tuhannelle koululaiselle Länsi-Keniassa.

Lue lisää.

Vammaiset naiset ovat oppineet ruoanvalmistuksen taitoja ja tietoja lähiruoan ravintoarvoista

Marttojen ja sen kumppaneiden tilaisuuksissa on vahvistettu naisten tietämystä esimerkiksi lähiruoan ravintoarvoista.

Lue lisää.

Yli 24 000 perhettä sai omistus- tai hallintaoikeuden maihinsa tai muuta toimeentulon parannusta

Siemenpuu rahoitti 63 hanketta ohjelmakaudella 2018–2021.

Lue lisää.