Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle

Suomen tulee rakentaa vakaata ja turvallista maailmaa. Se on meidän kaikkien etu.

Ajatteleehan eduskuntavaaliehdokkaasi samoin?

Mistä on kyse?

Maailma tarvitsee Suomea, joka puuttuu konfliktien ja kriisien juurisyihin. Suomea, joka torjuu eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta. Suomea, joka puolustaa ihmisoikeuksia ja edistää rauhaa.

Tätä kaikkea tehdään kehitysyhteistyöllä, humanitaarisella avulla ja rauhantyöllä. Ne ovat investointeja vakaaseen ja turvalliseen maailmaan. Niiden avulla ennaltaehkäistään kriisejä sekä tuetaan ihmisiä äärimmäisessä ahdingossa.

Samalla tavalla kuin maailma tarvitsee Suomea, myös Suomi tarvitsee maailmaa. Vakaampi ja turvallisempi maailma on meidän etumme.

Vetoomuksen allekirjoittajat

Kampanjan vetoomuksen on allekirjoittanut yli 200 yhteiskunnallista vaikuttajaa.

Helena Ranta, oikeushammaslääkäri

Suomi ei saa kääntää selkäänsä maailmalle. Pandemian vaikutukset kehittyvissä maissa kohdistuivat erityisesti muutoinkin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, ja yhteisöjen toipuminen tulee kestämään pitkään. Apuamme tarvitaan, ja meillä on kaikki mahdollisuudet auttaa jos vain haluamme. Toivon suomalaisten ajattelevan samoin ja luotan solidaarisuuteemme.

Jyrki Katainen, yliasiamies

Ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja demokratia tulevat määrittämään lähivuosina entistä vahvemmin geopolitiikkaa ja kansainvälisen talouden toimintaa. Tämä vaatii aloitteellisuutta ja varautumista.

Mika Salminen, johtaja

Suomi ei ole erillään maailmasta ja olemme lukemattomin tavoin riippuvaisia omassa elämässämme siitä mitä muualla tapahtuu. Sekä pandemia että sota osoittavat myös hyvin konkreettisesti humanitaariseen ihmiskuvaan perustuvan yhteiskuntajärjestyksen voiman. Siksi pidän YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden rintamerkkiä ja siksi meidän pitää myös auttaa muita joilla on vaikeampaa.

Oletko ehdokkaana eduskuntavaaleissa?

Osoita, ettet halua Suomen kääntävän selkäänsä maailmalle – allekirjoita vetoomuksemme.

Kehitysyhteistyön tulokset

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön vaikutuksia seurataan tarkkaan erilaisilla mittareilla. Tulokset kertovat, että kehitysyhteistyöllä on suuri merkitys maailman köyhimpien ihmisten elämässä – heidän, jotka kehitys uhkaa muuten jättää jälkeen.

Suomalaisjärjestöt tekevät merkityksellistä kehitysyhteistyötä ympäri maailmaa ja vaikuttavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elinoloihin.