Kuvituskuva Burundista. Kuva: guenterguni / iStock

Ihmiset perustivat lähes tuhat pienyritystä Fidan ja sen kumppanien tukemana

Pienyrityksen perustamisen avulla perheiden elintaso kohoaa, heidän ravitsemustaso paranee ja heillä on varaa lähettää lapset kouluun, kerrotaan Fidasta.

Mitä on saatu aikaan?

Ohjelmamme tuella perustettiin lähes tuhat pienyritystä esimerkiksi Burundissa, Tansaniassa ja Nepalissa. Tulos on saatu aikaan yhdessä Fidan paikallisten kumppaneiden kanssa.

Mitä hyötyä tästä tuloksesta on ollut – niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä?

Perheiden elintaso kohoaa, heidän ravitsemustaso paranee ja lapset pääsevät kouluun. Oman yrityksen kautta saatu tulo on merkityksellistä aikuiselle, joka oman työnsä avulla saa perheelleen riittävän toimeentulon eikä ole riippuvainen ulkopuolisesta avusta. Pidemmällä aikavälillä lisääntynyt elintaso, hyvä ravinto ja koulutustason paraneminen vaikuttavat koko yhteisön kehittymiseen. Säästöjen kertymisen myötä köyhyyden kierre katkeaa.

Vammaisten henkilöiden aloittamat yritykset nostavat myös heidät köyhyyden kierteestä ja muokkaavat yhteisön asenteita positiiviseksi vammaisuutta kohtaan.

Jos yritystoiminta muodostuu menestyksekkääksi, voi yritys kasvattaa työllisyyttä laajemminkin. Paikallisten yritysten perustaminen ja laajeneminen voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti koko maan talouden kehittymiseen ja työllisyyteen.

Mitä jos tätä tulosta ei olisi saatu aikaan?

Ilman mahdollisuutta yritystoimintaan voivat perheen tulonhankkijat olla erittäin riippuvaisia satunnaisista päivätöistä, jolloin säännölliset tulot eivät ole taattuja. Tällöin perheen talous ei ole vakaa ja köyhyyden haasteet ovat jokapäiväisiä. Perheen ravitsemus on heikkoa, mikä aiheuttaa muita ongelmia kuten terveyshaasteita. Perheillä ei ole varaa lähettää lapsia kouluun ja usein lapset ovat mukana työnteossa helpottaakseen perheen taloudellista taakkaa. Tällöin myös riski perheen lasten liian aikaisille avioliitoille kasvaa. Yhteisön talous ei kehity. Pienikin lisäkulu voi syöstä perheen äärimmäiseen köyhyyteen.

Etenkin vammaisten lasten perheille tämä tarkoittaa sitä, että lapselle ei saada hoitajaa, jolloin toinen vanhemmista joutuu jäämään kotiin ilman tuloja eikä perheellä ole varaa hankkia lapselle apuvälineitä, kuntoutusta tai tarvittavaa terveydenhuoltoa.

Miksi tämä asia on merkittävä myös Suomen näkökulmasta?

On globaali, eli myös Suomen, intressi tukea eri maiden talouskasvua ja kehitystä. Nämä parantavat Suomenkin mahdollisuuksia kaupankäyntiin eri maiden kanssa. Työttömyys kehittyvissä maissa puolestaan lisää köyhyyttä, joka voi lisätä ääriryhmien vetoa ja näin ollen konfliktiriskiä. Kehittyvissä maissa asuu valtaosa tulevaisuuden työvoimasta. Jos omassa maassa työllisyyttä ei ole, sitä lähdetään etsimään muualta. Tällöin myös lukutaidottoman työvoiman hyväksikäytön riski kasvaa ulkomailla. Koulutettu väki saattaa myös lähteä maasta muualle eikä tämä myöskään tue kyseisen maan kehittymistä. Tällöin nämä maat ovat edelleen riippuvaisia muiden maiden tarjoamasta kansainvälisestä avusta.

Kysymyksiin vastasi Fidasta Joonas Haverinen.