Keniassa Loitan vuoristokylässä asuva Melita Koye kuuluu maasai-yhteisöön. Aiemmin hän teki tyttöjen ympärileikkauksia, mutta käytyään koulutuksen tyttöjen ympärileikkauksen vaaroista, hän lopetti toiminnan. ”Teen valistustyötä yhdessä seurakuntani ja Fidan kanssa, jotta terveydelle vahingollisesta ympärileikkauksesta luovuttaisiin”, Koye kertoo. Kuva: Hannu Happonen

Yli 93 000 henkilöä sai terveyskasvatusta ja tietoa kuukautisista sekä ympärileikkauksen vaaroista

Kuukautisterveyden edistämisen ansiosta tyttöjen koulunkäynti lisääntyy, kerrotaan Fidasta.

Mitä on saatu aikaan?

Yli 93 000 henkilöä sai terveyskasvatusta ja tietoa kuukautisista sekä tyttöjen ympärileikkauksen vaaroista Aasiassa, itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässä. Tulos on saatu aikaan yhdessä Fidan paikallisten kumppaneiden kanssa.

Mitä hyötyä tästä tuloksesta on ollut – niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä?

Kuukautisterveyden edistämisen myötä tyttöjen koulunkäynti lisääntyy tyttöjen saniteettitiliojen ja kestokuukautissuojien ansiosta. Haitalliset yhteisölliset uskomukset ja tabut vähenevät. Terveyskasvatuksen vaikutuksesta vaaralliset tartuntataudit, kuten malaria, sekä lapsikuolleisuus vähenevät terveystiedon ja parantuneen suunterveyden ja itsehoidon myötä. Naisten ja tyttöjen pääsy terveydenhuollon piiriin paranee.

Mitä jos tätä tulosta ei olisi saatu aikaan?

Kuukautisterveyden osalta: naisten ja tyttöjen syrjintä kuukautisten vuoksi kasvaisi, koska naisia ja tyttöjä pidetään monissa kulttuureissa epäpuhtaina kuukautisten aikaan. Lisäksi asianmukaisten saniteettitilojen puute kouluissa tarkoittaa, että tytöt joutuvat olemaan kuukautisten ajan kotona. Tämä puolestaan lisää naisten ja tyttöjen köyhyyttä. Haitalliset uskomukset, käytännöt ja tabut jatkuvat tai leviävät entisestään. Terveydentilat huononevat: tulehdussairaudet (esim. puutteellisen kuukautisterveyden vuoksi), lapsiavioliitot, vaaralliset teiniraskaudet ja sukuelinten silpominen.

Terveyskasvatuksen osalta: itsehoito on puutteellista ja tartuntataudit lisääntyvät. Lapsikuolleisuus lisääntyy. Naisten ja tyttöjen pääsy terveydenhuoltoon huononee (tästä valitettava esimerkki on Afganistanin nykytilanne). Ymmärrys suun terveydestä heikentyy ja hoitoon pääsy vaikeutuu.

Miksi tämä asia on merkittävä myös Suomen näkökulmasta?

On globaalisti, eli myös Suomelle merkittävää, että naisten asema kaikissa maissa paranee. Kuukautisterveys on yksi merkittävä tekijä sillä se vaikuttaa naisten mahdollisuuteen kouluttautua, työskennellä ja heidän asemaansa perheessä (esim. kuukautisten aikana). Naisten kouluttautuminen myös hillitsee väestönkasvua ja lisää taloudellista kehitystä, joka puolestaan lisää Suomelle mahdollisuuksia käydä kauppaa. Tartuntatautien väheneminen on erittäin tärkeää globaalisti, eli Suomikin hyötyy, kun tartuntatauteja voidaan ennaltaehkäistä. Lapsikuolleisuuden väheneminen osaltaan vaikuttaa myös syntyvyyden vähenemiseen väkirikkaissa maissa.

Kysymyksiin vastasi Fidan Joonas Haverinen.