Lisätietoja kampanjasta

Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle -kampanja painottaa kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön merkitystä vakaan ja turvallisen maailman rakentamisessa. Kampanja käynnistyy maaliskuun alussa ja kestää hallitusneuvotteluiden yli. Kampanjan toteuttaa kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

Kampanja pyrkii laajentamaan ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua eduskuntavaalien alla. Tarkoituksena on nostaa Suomen ulkopolitiikan suunta ja arvot keskusteluun.

Kampanjan osana Fingo pyytää yhteiskunnallisia vaikuttajia allekirjoittamaan vetoomuksen, jossa vaaditaan, että Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle. Vetoomus julkaistaan ennen eduskuntavaaleja ja luovutetaan keväällä hallitusneuvottelijoille.

Minkä takia?

Maailma tarvitsee Suomea, joka puuttuu konfliktien ja kriisien juurisyihin. Torjuu eriarvoisuutta ja puolustaa ihmisoikeuksia. Tukee ihmisiä äärimmäisissä kriiseissä ja vähentää köyhyyttä.

Tätä kaikkea tehdään kehitysyhteistyöllä, humanitaarisella avulla ja rauhantyöllä. Ne ovat investointeja vakaaseen ja turvalliseen maailmaan. Niiden avulla ennaltaehkäistään kriisejä sekä tuetaan ihmisiä äärimmäisessä ahdingossa.

Kampanja muistuttaa, että turvallisemman maailman rakentaminen on myös Suomen oma etu: keskinäisriippuvaisessa maailmassa toisella puolella maailmaa tapahtuvat asiat vaikuttavat monin tavoin Suomeen ja suomalaisiin.

Kampanja tavoittelee sitä, että Suomi luo vakaampaa ja turvallisempaa maailmaa kaikille. Suomen ei tule kääntää maailmalle selkäänsä