Ala-asteen oppilaita luokkahuoneessa.

Koulutusta ja työkaluja tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöhön

Rauhankasvatusinstituutti ry:n luomaa Tasa-arvokompassia hyödyntämällä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Tasa-arvoa on se, että jokainen saa käydä koulua ja oppia omana itsenään. Kaikkien yhdenvertainen osallisuus on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi.

Rauhankasvatusinstituutin (RKI) Tasa-arvokompassin avulla on mahdollista laatia ja päivittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä seurata ja arvioida oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön etenemistä. Mikä tärkeintä, sen avulla saadaan näkökulmia ja käytännön vinkkejä arkisten käytänteiden ja toimintakulttuurin kehittämiseen!

Kuluneen vuoden aikana RKI on lisäksi toteuttanut opettajille ja kasvattajille valtakunnallisia Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön -koulutuksia, joissa perehdyttiin Tasa-arvokompassiin ja pohdittiin sen sovellusmahdollisuuksia juuri oman toimintaympäristön tarpeisiin.

Koulutus tavoitti noin 150 osallistujaa ja 96 prosenttia osallistujista antoi koulutukselle arvosanan hyvä, todella hyvä tai erinomainen. Koulutusten palautteesta näkyy, että järjestö on onnistunut herättämään ajatuksia ja tarjoamaan käytännöllisiä työkaluja opettajien työtä tukemaan.

”Opin materiaalien ja keskustelujen avulla paljon itsestäni, tiedostamattomista ajatuksistani tai toimintatavoistani, joita tulisi kriittisemmin tarkastella. Lisäksi sain paljon apua ja vinkkejä omaan opetukseen ja yhteiseen toimintaan koulussa.”

”Omien luulojen ravistelu! Luulee olevansa niin tasa-arvoinen…”