Etsivä vammaistyö tavoittaa myös suljettujen ovien taakse piilotetut lapset ja auttaa heidät kouluun ja/tai kuntoutukseen. Kuva: Interpedia

Vammaiset lapset Etiopiassa saaneet tukea kouluun pääsyyn ja kuntoutukseen

Interpedian Turvallinen ja oikeudenmukainen elinympäristö vammaisille lapsille Etiopiassa -hankkeessa etsittiin alueen vammaiset lapset sekä tuettiin heidän pääsyään kouluun ja kuntoutukseen.

Interpedia on vaikuttanut myös yhteisön asenteisiin vammaisia kohtaan sekä tukenut vammaisten lasten perheiden tulonhankintamahdollisuuksia.

Lue alta hankkeen tuloksia:

  1. Hankealueella on 229 vammaista lasta. 73 % lapsista saa kuntoutuspalveluja (ennen 3 %). 92 vammaista lasta hyötyi kattavasta kuntoutuksesta, 54 lääketieteellisestä avusta, 26 apuvälineistä, seitsemän sai fysioterapiaa ja seitsemän lapsen kodissa parannettiin esteettömyyttä.
  2. 78 % vammaisista lapsista kävi koulua (ennen 51 %) koulujen valmiuksien parannuttua.
  3. Vammaisista lapsista 63 % oli parantanut oppimistuloksiaan. Erityistarpeita ymmärtävien opettajien osuus kouluissa nousi 68 prosenttiin (ennen 32 %).
  4. 69 % kouluista on fyysisesti saavutettavissa (ennen 20 %).

Hanketta toteutetaan Bishoftun ja Dukemin kaupungeissa yhdessä Berhan Lehetsanat -järjestön kanssa Suomen ulkoministeriön tuella.