Kuva: Vikes

Naistoimittajien taidot kohentuneet ja toimituksissa on halua tasa-arvoon

Toimitukset eivät maailmalla ole tasa-arvoisia. Lasikatot ovat lujia ja häirintääkin esiintyy. Vikesin ja paikallisten kumppanien työn ansiosta monet toimitukset Tansaniassa ja Nepalissa ovat nyt halukkaita muutokseen.

Naispuolisten journalistien asema on yleisesti ottaen heikko. Monissa maissa naisen ei ole sopivaa olla journalisti, ja toimituksissa naiset kohtaavat monia esteitä lasikatoista seksuaaliseen häirintään.

Naisten parempi osallistuminen journalismiin parantaisi median laatua ja monipuolisuutta. Viestintä ja kehitys -säätiö eli Vikes onkin tarttunut naisjournalistien aseman parantamiseen Nepalissa ja Tansaniassa toteutettavalla kehitysyhteistyöhankkeella.

Jo hankkeen ensimmäisenä vuonna 2019 tehdyt selvitykset paljastivat, että median tasa-arvo-ongelmat niin Nepalissa kuin Tansaniassa ovat rakenteellisia. Siksi niihin on tartuttu esimerkiksi vaikuttamistyöllä: toimitusten tasa-arvosuunnitelmat voisivat vähitellen parantaa rakenteellisia ongelmia kuten palkkojen epätasa-arvoa, lujia lasikattoja ja häirintää toimituksissa.

Vikesin kumppanit kävivät keskusteluja näistä aiheista toimitusten portinvartijoiden kuten toimituspäälliköiden kanssa, ja palautteen mukaan toimituksissa on halua muuttua.

Vuonna 2020 hankkeessa järjestettiin kolme koulutusta sukupuolisensitiivisestä journalismista ja kaksi johtamistaidoista, osallistujia oli yhteensä 103. Kahden vuoden aikana Vikesin kumppanit ovat kouluttaneet 198 journalistia, joista 72 prosenttia naisia.

Palautteen perusteella osallistujat ovat saaneet koulutuksista lisää itseluottamusta, motivaatiota, taitoja ja ymmärrystä tasa-arvosta. Tansaniassa mediainstituutti Misan ja naistoimittajien järjestö Tamwan järjestämiin koulutuksiin osallistuneista 95 prosenttia kertoi palautteessa, että koulutus on auttanut heitä työssään.

Etenkin Tamwa on ollut tyytyväinen miesten motivaatiosta tulla mukaan tasa-arvotyöhön. Hankkeessa teetettiin myös tasa-arvoselvitys, joka jaettiin kymmeniin toimituksiin, journalismin oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Kumppanit keskustelivat tasa-arvosuunnitelmasta myös vierailuilla mediataloihin. Tuloksena kymmenen mediataloa, mukaan lukien Tansanian suurimpia lehtiä julkaiseva Mwananchi Communications, saatiin sitoutumaan tasa-arvosuunnitelman toimeenpanoon.