Lapsiavioliitot merkittävästi vähentyneet Nepalin syrjäseudulla

Interpedian Koulu kuuluu kaikille -hankkeessa Nepalin Etelä-Lalitpurissa tuettiin erityisesti vammaisten lasten, tyttöjen ja kastittomien lasten kouluun pääsyä.

Yksi hankkeen tavoitteista oli kannustaa tyttöjä käymään koulua 10. luokkaan asti. Myös lasten kerhoja tuettiin. Aktiivinen kahdeksasluokkalainen Purnima Lama kertoi, että hänen mielestään koulujen lapsikerhoissa järjestetyistä aktiviteeteista tärkeimpiä olivat draamatyöpajat, joiden seurauksena lapset ovat pitäneet kyläyhteisössään teatteriesityksiä. Esityksissä on käsitelty tärkeitä teemoja kuten kiusaamista tai lapsiavioliittoja.

Asrangin alueen aikuiset nostivatkin hankkeen tärkeimmäksi tulokseksi lapsiavioliittojen vähenemisen. Ennen nuorena naimisiin päätyi sadasta tytöstä 16–17 ja nykyään vain 1–2 tyttöä sadasta. Interpedia toteutti hankkeen yhteistyössä nepalilaisten kumppaneidensa Loo Niva Child Concern Groupin sekä Patan Community Based Rehabilitation eli Patan CBR:n kanssa. Hanketta rahoittivat Interpedian lahjoittajat sekä Suomen ulkoministeriö.